Annons
Annons
Bild skogen
Efter jul kommer Uppsala Akademiförvaltning samla in synpunkter från de som intresserat sig för avverkningen. På bilden syns skog i området där Akademiförvaltningen har planerat att avverka.
Foto: Daniel Simmons

Ska samtala om skogens framtid


Kritikerna till avverkningen i Hågadalen-Nåsten kommer bjudas in till dialog med Uppsala Akademiförvaltning. Klart är i alla fall att den skog som är angripen av granbarkborren kommer att tas ner.

Uppsala Akademiförenings planer på att avverka skog i Hågadalen-Nåsten har mött hård kritik. I en skrivelse till rektor har drygt 300 forskare, anställda och studenter krävt att avverkningsplanerna ska stoppas. Även andra intressegrupper har engagerat sig för att hindra Akademiförvaltningen. Rektor ska efter det ha lovat att frågan ska tas upp i ledningen.

Under gårdagen var avverkningen uppe för diskussion i stiftelseförvaltningens styrelse som är den grupp som bestämmer över Uppsala universitets och nationernas stiftelser. Ordförande Anne Ramberg berättar att man hade en ganska lång diskussion om vad som bör göras.

– Vi kom fram till att man inte kommer inleda någon avverkning nu. Akademiförvaltningen kommer inleda samtal med de som initierat uppropet och ska sedan återkoppla på mötet i februari, säger Anne Ramberg.  

Tanken är att alltså att Akademiförvaltningen ska föra en dialog med de forskare, studenter och andra intressegrupper som engagerat sig i avverkningen.  

– Jag känner stor respekt för de som initierat uppropet. Det var Akademiförvaltningens vd Kent Bergs eget förslag att göra på det här viset och jag tror det blir en bra lösning.

"Det är nödvändigt att ta bort den angripna skogen."

En del av skogen kommer dock inte att vara uppe för diskussion. Under mötet bestämde man att de delar som är angripna av granbarkborre kommer att avverkas innan sommaren. Detta för att granbarkborren inte ska sprida sig och förstöra mer skog.

– Det är nödvändigt att ta bort den angripna skogen. Vi har ansvar för att vårda stiftelsens kapital och låter vi det bero kan det skada stiftelsens tillgångar.

Uppsala Akademiförvaltning kommer att bjuda in till samtal efter jul- och nyårshelgen.

 


Annons

Annons

Vilka hade möte?

 

Stiftelseförvaltningens styrelse är den grupp som bestämmer över Uppsala universitets och nationernas stiftelser. Stiftelseförvaltningens styrelse består av samma personer som ingår i konsistoriet (Uppsala universitets styrelse), men de hanterar olika frågor.

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…