Annons
Annons
Covid + unihuset
Efter skyddssombudsstoppet som lades i förra veckan kommer nu universitetet vidta vissa åtgärder för att ytterligare skydda den personal som ofrivilligt kommer i kontakt med studenter i sitt arbete. Det gäller i synnerhet lokalvården.
Foto: Arkiv

UU vidtar åtgärder efter förra veckans skyddsstopp


I tisdags infördes ett så kallat skyddsombudsstopp för personal vid universitetet som rör sig i utrymmen där många studenter vistas. Detta på grund av den ökade spridningen av covid-19 bland studentpopulationen. Stoppet hävdes i onsdags och universitetet har nu påbörjat arbetet med att vidta vissa åtgärder för att ytterligare skydda personalen.

Det var i tisdags morse förra veckan som Anneli Häyrén, huvudskyddsombud för Segerstedt, Blåsenhus och Engelska parken, la ett skyddsombudsstopp på grund av den omfattande klustersmitta man sett bland universitetets studenter. Ett skyddsombudsstopp innebär att ett skyddsombud (som företräder personalen i arbetsmiljöfrågor) avbryter arbete som hotar personals liv eller hälsa.

– Stoppet gällde den personal som i sitt arbete ofrivilligt kommer i kontakt med studenter, det vill säga i huvudsak lokalvård, men även bibliotekspersonal, intendenturpersonal, reception, och så vidare. Men det är just lokalvården som primärt avses, de är mest utsatta i sitt jobb. De har tyvärr också mött en del oförstående bland studenter och vill inte behöva agera någon slags polis som säger till studenter att flytta och skingra sig för att de ska kunna komma fram och göra sitt arbete, berättar huvudskyddsombud Ann-Kristin Lindberg som också är samordnare för Uppsala universitets sex huvudskyddsombud.

Trots att skyddsstoppet bara var lagt på tre områden – Blåsen, EP och Segerstedt – så omfattades hela lokalvårdens organisation som ligger under den universitetsövergripande Byggnadsavdelningen. 


Annons

Annons

Under tisdagseftermiddagen genomfördes ett så kallat trepartssamtal mellan Arbetsmiljöverket, universitetets huvudskyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Arbetsgivaren var tillmötesgående på två av de tre skarpa punkter som låg till grund för skyddsstoppet – att försäkra att tillräckliga mängder av adekvata skyddskläder (handskar, visir, munskydd, osv.) finns tillgängliga, samt att bättre effektivisera och systematisera de löpande riskanalyser som ska göras för den berörda personalen.

– Däremot kom vi inte överens på den tredje punkten – att senarelägga öppningstiderna för de lokaler där studenter vistas för att lokalvården ska ha möjlighet att i lugn och ro och på ett säkert säkerställa hygiennivån på toaletter och i andra allmänna utrymmen. Men arbetsgivaren hävdade att det skulle medföra stora olägenheter, säger Ann-Kristin Lindberg.

"Det är ju trångt mellan bokhyllorna och det är Arbetsmiljöverkets absoluta krav att man ska kunna hålla ett avstånd på två meter till andra."

Ann-Kristin Lindberg. (Foto: UU)

Trots att arbetsgivaren inte ville tillmötesgå ombuden på den tredje punkten beslutade Arbetsmiljöverket att i onsdags vid lunch häva skyddsstoppet. Huvudskyddsombuden har möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten, men det har man beslutat att inte göra.

– Vi kommer inte att överklaga. Inom såväl biblioteksorganisationen som lokalvården arbetar vi aktivt tillsammans med arbetsgivaren med riskanalyser under kommande veckan. De ska vara insända till Arbetsmiljöverket senast på onsdag, säger Ann-Kristin Lindberg, och fortsätter:

– Jag har samtalat med biblioteksorganisationen vid universitetet som jag har övergripande huvudskyddsombudsansvar för, och där ser jag en konstruktiv vilja att på alla sätt underlätta bibliotekspersonalens arbete. De kommer bland annat att med sannolikhet innebära en viss inskränkning av öppettiderna för att säkerställa att personalen kan utföra sina sysslor. Det är ju trångt mellan bokhyllorna och det är Arbetsmiljöverkets absoluta krav att man ska kunna hålla ett avstånd på två meter till andra.

Biblioteken kommer under veckan att vidta de åtgärder som krävs för att skydda personalen. Även lokalvårdens organisation ska ha delgett sin personal den information de behöver för att veta hur de ska prioritera och agera i de fall de inte kan komma åt att genomföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Läs mer

2021-10-14 12:33
Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk-…
2021-10-12 15:33
Den äldre juriststudent som bott på Rackarberget sedan 2012, men inte kunnat uppvisa några studieresultat sedan 2013…
2021-10-11 15:35
Ska man dömas för fusk även om man inte känner till vad det får konsekvenser? Ja, det menar både Uppsala universitets…