Annons
Annons
Bild Jacob och kårhuset
"Jag hade inte gått med på att sitta ett år till i en styrelse för en organisation som har heltidsarvoderingar.", säger Jacob Färnert ordförande i Uppsala studentkår.
Foto: Privat/Sandra Gunnarsson

Kåren satsar – sex nya anställda


Det blir en sommar fylld av rekryteringsarbete på Uppsala studentkår. Ergo pratat med ordförande Jacob Färnert för att ta reda på hur en organisation som ständigt dras med ekonomiska förluster helt plötsligt har råd att anställa sex nya personer.

Den som är sugen på att jobba på Uppsala studentkår får hålla ögonen öppna. Under sommaren kommer man nämligen rekrytera sex nya anställda. Förutom tjänsten som kanslichef, är de övriga fem nya anställningar i den bemärkelsen att de varit arvoderingar tidigare, eller inte funnits alls.

Jacob Färnert som valts till ordförande ännu ett år berättar att man velat komma bort från arvoderingar för att i stället satsa på anställningar.

– Jag hade inte gått med på att sitta ett år till i en styrelse för en organisation som har heltidsarvoderingar. Jag tycker inte att det är ett bra system eller användning av resurser. Det blir ingen kontinuitet och de arvoderade blir inte inkluderade på samma sätt i personalstyrkan, det finns så många negativa aspekter att det är något jag inte kan ställa mig bakom.

Därför har man nu i år valt att göra om de idag arvoderade posterna som kommunikatör och organisationssekreterare till anställningar. Fyra arvoderade studiebevakare blir två anställda fakultetshandläggare och så satsar man på en ny tjänst som medlemsrekryterare.

Två av de här posterna som ni nu gör om till anställningar, kommunikatör och sekreterare, var ju anställningar som man gjorde om till arvoderingar för att spara pengar för några år sen. Anser du att man gjorde fel då?

– Ja, jag förstår verkligen inte hur man resonerade när man gjorde den prioriteringen. Bara under de tre år jag har varit engagerad har jag sett hur man skurit ner på hur vi utför studentinflytandet. Vi håller inte samma kvalitet som vi gjorde för tio år sedan.

Kåren dras ju i regel med stora ekonomiska förluster, men ni väljer att satsa på anställningar, hur går det ihop?

– Vi skulle inte ha satsat om det inte fanns utrymme. Men nu fanns det det och då tog vi chansen att förbättra verksamheten.

Det är bland annat ett ökat bidrag från regeringen som gett Uppsala studentkår extra medel till att göra de här satsningarna. Tack vare detta tillfälliga bidrag kommer man att få drygt en miljon kronor extra.

Posterna som kanslichef och de två fakultetssamordnarna är tillsvidaretjänster, medan de övriga hittills bara på ett år – detta för att man inte vet hur det kommer se ut med resurser nästa år.

"Det folk alltid klagar på är att vi är dåliga på att synas."

Foto: Privat

 


Annons

Annons

Jacob Färnert har stora förhoppningar på att man med de nya anställningarna ska göra kåren bättre. Fakultetssamordnarna kommer ge stöd till studenter vilket i sin tur gör det lättare för dem att påverka sin utbildning. Kommunikatören kommer förhoppningsvis kunna hjälpa till att berätta för studenterna vad kåren är bra för.

– Det folk alltid klagar på är att vi är dåliga på att synas. Till exempel i radiosammanhang, säger Jacob Färnert och syftar på det P4-inslag där studenter som intervjuades sa att de inte var med i kåren för att de inte visste vad den gör.

I relation till detta hopps också Jacob Färnert att den nya posten som medlemsrekryterare ska kunna bidra. När en person enbart har som uppgift att öka medlemsantalet i kåren, borde det ge resultat.

De nya kommer läggas ut på kårens hemsida under sommaren.

– Jag hoppas verkligen att folk söker. Det ska bli jättekul att se vad vi kan åstadkomma.

Om de nya tjänsterna

 

Kanslichef – ska leda det operativa arbetet på kansliet. Ersätter Casper Wahlund som gått bort. Tjänsten är tillsvidare på 100 procent.

Fakultetssamordnarna – ersätter studiebevakarna och ska bland annat erbjuda stöd till studentrepresentanter. De två tjänsterna är tillsvidare på 100 procent.

Kommunikatör – ersätter arvodering och ska kommunicera ut Uppsala studentkårs verksamhet. Tjänsten är allmän visstidsanställning på ett år, 100 procent.

Organisationssekreterare – ersätter arvodering och ansvara för Uppsala studentkårs organisatoriska utveckling. Tjänsten är allmän visstidsanställning på ett år, 100 procent.

Projektledare för medlemsrekrytering – ska arbeta med medlemsrekrytering och medlemsvård. Tjänsten är allmän visstidsanställning på ett år, 100 procent.

 

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…