Annons
Annons
Blir man sjuk en längre tid medan man studerar hopar sig lätt problemen med CSN, Försäkringskassan, bostadskontrakt, och så vidare.
Foto: Illustration: Lina Svensk

Vem orkar vara sjukskriven?


Som student kan du idag inte deltidssjukskriva dig. Du har 30 karensdagar och universitet och högskola har inget ansvar att hjälpa dig med rehabilitering tillbaka in i studierna om du skulle behöva det. Du saknar den säkerhet man har som anställd, men förväntas ändå ofta prestera i motsvarande utsträckning. Ergo har pratat hur sjukt sjukförsäkringssystemet är med SFS och träffat studenten Lovisa som blev varse vilket heltidsjobb det kan vara att bli heltidssjukskriven.

Vi sitter i en taxi på väg till sjukhuset. Jag är lite irriterad - det är dagen innan min examensceremoni och jag har egentligen inte tid med det här - men försöker att inte visa det. Min syster, som jag då delar lägenhet med, har varit hängig hela våren och de senaste två veckorna har hon sovit närmare 20 timmar per dygn. Men vi är alla övertygade om att det bara är en väldigt ihärdig influensa. ”Det blir nog bara en påse dropp och ordinationen att vila och dricka mycket”, försöker jag slentrianuppmuntra. Hon ser inte helt övertygad ut.

***
Min syster pluggar inte längre. Åtminstone inte för tillfället. Den där ihärdiga influensan visade sig vara något helt annat. En autoimmun sjukdom som man inte blir frisk från. Hon är just nu inne i ett skov, alltså en period då sjukdomssymtomen är kraftigare än annars, och hennes läkare säger att hon inte får utsätta sig för mer stress än nödvändigt då hon har förhöjd risk för att drabbas av en stroke. Sjukdomen har gjort att hon tidigare terminer inte har kunnat ta alla de poäng hon har varit registrerad för. Därför har hon heller inte kunnat söka ny studentbostad vilket har lett till att hon istället delar korridorsrum med sin pojkvän. Hade hon kunnat sjukskriva sig från sina studier på deltid hade hon haft en möjlighet att slutföra sin utbildning, men i nuläget är det inget alternativ. I Sverige kan studenter nämligen bara sjukskriva sig på heltid, även om de både kan och vill studera på deltid.

2010 tillsattes en parlamentarisk socialförsäkringsutredning, i vilken en kommitté från Socialförsäkringsutskottet fick i uppgift att bland annat se över hur sjukförsäkringssystemet för studenter skulle kunna förbättras. För nästan exakt ett år sedan, i mars 2015, presenterade kommittén sitt slutbetänkande, innehållande förslag på hur studenter med särskilda skäl ska kunna sjukskrivas på deltid och att kraven på lärosätenas ansvar för att rehabilitera de studenter som behöver det tillbaka till studierna bör skärpas. Men än så länge har inga konkreta åtgärder vidtagits.
I samband med att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen tillsattes genomförde SFS, Sveriges förenade studentkårer, en utredning av hur sjukförsäkringssystemet fungerade och fann att det fanns många brister. Den utredningen la grunden till SFS-kampanjen heltsjukt som pågick mellan 2013 och 2015.
– Den gick framför allt ut på att samla in historier från studenter för att visa hur sjukt systemet faktiskt är för studerande. Vi har satt ihop en bok med de här berättelserna, säger Caroline Sundberg, ordförande för SFS.
Hon berättar att det är svårt att veta exakt hur många studenter som någon gång har drabbats av att sjuksystemet är så undermåligt som det är i och med att många inte ens är medvetna om att de kan sjukskriva sig från sina studier. Även de som hade behövt göra det.
– Istället uteblir de bara från studierna helt enkelt. Men det vi vet är att 28 000 studenter som inte tar CSN står utanför sjukförsäkringssystemet i och med att sjukförsäkringen är kopplad till studiestödet.
Nyligen släpptes även en utredning genomförd vid Lunds universitet på uppdrag av SFS som visar att det skulle kosta ungefär 29 miljoner kronor årligen att justera sjukförsäkringssystemet så att det get bättre skydd åt studenter.
– 29 miljoner kronor är ändå väldigt lite i förhållande till vad man skulle kunna tjäna på ett bättre system – man skulle i högre utsträckning kunna säkra att studenter går klart sin utbildning till exempel. I några av de berättelser vi fått in via vår kampanj har studenter berättat att de inte hade hoppat av sin utbildning om de hade haft möjlighet att rehabiliteras tillbaka till studierna, säger Caroline Sundberg.
På SFS väntar man fortfarande på de åtgärder som föreslagits av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
– Remissvaren är inskickade till socialdepartementet, så jag vet inte vad det är som dröjer nu. Det verkar i nuläget inte finnas några beslut.

Vad tror ni att de kommer att komma fram till?

– Det vi sett i utredningen är att det ska finnas bättre möjlighet till rehabilitering, med större ansvar på enskilda lärosätena. Men sjukförsäkringen kommer fortfarande att vara kopplad till CSN. Karenstiden ska även ses över så det kommer att ligga mer i linje med hur arbetstagare har det.

Även om det aktiva kampanjandet med heltsjukt är över menar Caroline Sundberg att deras jobb med frågan inte tar slut där.
– Vi kommer att fortsätta arbetet med att sätta press på beslutsfattarna tills studenter blir humaniserade när det kommer till sjukskrivningsmöjligheter.

På ett café i centrala Stockholm träffar jag 29-åriga Lovisa som läser ett masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet. Mellan september 2015 och januari i år var hon sjukskriven från sina studier till följd av ihärdig ryggvärk.
– Den började väl egentligen komma någon gång under våren 2015 och jag besökte läkare både då och under sommaren. Men då hade polletten inte trillat ner och jag insåg inte riktigt hur illa det var så jag sjukskrev mig inte även om jag kanske borde ha gjort det.
Under sommaren gjorde ryggvärken att hon avstod från att jobba. Hon levde istället på sparade pengar. Det var först tidigt under höstterminen som kroppen på riktigt sa stopp.
– Jag gick på ett tre timmar långt seminarium och då pajade ryggen helt.
Ryggen visade sig vara inflammerad och läkarna avrådde Lovisa från att belasta den och från att sitta upp alltför länge.
Till skillnad från många andra studenter hade Lovisa koll på att man kunde sjukskriva sig från sina studier, även om hon tyckte det lät sjukt att det inte gick att göra på deltid. Via kontakt med CSN blev hon hänvisad till Försäkringskassan.
– Jag har varit sjukskriven från mitten av september till fjärde januari, men Försäkringskassan tycktes anse att jag var arbetsduglig redan i mitten av november och godkände därför bara min sjukskrivning för två månader. Det stod nämligen i ett av de läkarutlåtanden jag fick runt den tiden att det hade ”skett en viss förbättring.”
Exakt vad den förbättringen innebar var dock oklart – av de tre läkare Lovisa besökte var den som gav just det utlåtandet oanträffbar när Försäkringskassan behövde få in kompletterande uppgifter. De kunde därför inte med säkerhet fastställa att Lovisa inte var arbetsduglig och avslog hennes sjukanmälan mellan november och januari.
– För att uttrycka det krasst – hos en cancerpatient kan ju en tumör sluta växa tillfälligt, men det betyder inte att allt helt plötsligt är bra. Det känns som att jag har befunnit mig i limbo där det hela tiden har saknats intyg och behövts komplettering till Försäkringskassan.

Under sin sjukskrivning var Lovisa även i kontakt med Socialtjänsten i hopp om att få stöd från dem, men fick beskedet att det endast går att få socialbidrag om man hoppar av sina studier och söker jobb istället. Den här terminen är hon inte sjukskriven, men har inte heller rätt till CSN-stöd i och med att hon inte kunde ta några poäng under hösten.
– Nu har jag dessutom blivit erbjuden mitt drömjobb – inom det jag är utbildad till, det händer ju liksom inte när man läser humaniora Men jag har blivit erbjuden det under premissen att jag blir klar med min masteruppsats. För att plugga klart behöver jag pengar, men eftersom jag inte kan få CSN har jag varit tvungen att söka bidrag – för att få bidrag måste jag vara arbetssökande – söker jag jobb kan jag inte plugga…klyschan att det är ett heltidsjobb att vara sjuk stämmer verkligen.
Lovisa har haft turen att kunna fångas upp av sitt sociala nätverk och fått låna pengar från vänner och familj för att klara hyran (“som tur är bor jag inte i studentlägenhet, så jag har fått behålla mitt boende”), men menar att det är magsårsframkallande att behöva be andra om pengar på det sättet.
Hon berättar också att det periodvis har varit jobbigt att ha en åkomma som inte syns då många förväntar sig att man ska kunna sysselsätta sig om det rent mekaniskt går.
– Jag kunde inte ens åka tåg till och från Uppsala. Många förstår inte hur det är att ha ont konstant – man blir helt mentalt dränerad. Vissa perioder har jag inte kunnat tänka en klar tanke på grund av smärtan och när man studerar är det särskilt viktigt att kunna ta in information.
När ordinationen är att vara ute och promenera är det många som tror att man är frisk, menar Lovisa.
– Men jag kunde inte bära saker, till exempel. Och jag har fått ställa in möten och umgänge när dagsformen har varit för dålig. En gång bara fastnade jag på stan – ryggen låste sig när jag var på Stureplan och benen vek sig. Jag kunde inte komma någon vart utan stod lutad mot ett hus. Och jag hade inga pengar att ta en taxi för, så jag fick ringa en kompis som kom och hämtade mig. Man vågar heller inte pusha sig själv alltför hårt, för man vet aldrig om ens tillstånd bara blir värre av det.
Trots besvärande bemötande av myndigheter, vill Lovisa ändå framhålla att undervisande personal och handledare vid hennes institution har varit väldigt stöttande sedan hon blev tvungen att sjukskriva sig.
– Jag har fått ett jättebra bemötande från dem. De har sagt att jag kan ta saker i den takt jag klarar av det och gett mig dispens på uppgifter. Folk är generellt väldigt fina med det där.

Lovisa heter egentligen någonting annat.


Annons

Annons

Vad händer om du blir sjuk?

Blir du sjuk ska du från första sjukdagen anmäla det till Försäkringskassan. Det gör du enklast via deras hemsida. Som student har du som bekant vanligtvis ingen lön, varför sjuklön inte kan betalas ut, däremot har du rätt att få fortsatt CSN-stöd även om du är sjuk en längre period. I nuläget har du som student 30 karensdagar, är du fortfarande sjuk efter 30 dagar kan du, förutsatt att du har ett giltigt läkarintyg, få fortsatt CSN-stöd och lånedelen skrivs då av. Den tid du är sjuk och har studiemedel räknas inte in i det totala antalet veckor du har haft studiemedel.

Bor du i studentbostad finns det ofta ett krav på att du ska ha en studietakt på minst 75 procent, men blir du sjuk tillåter en del studentbostadsaktörer att du får dispens för den tid du är sjukskriven.

Kom ihåg att du som student inte kan deltidssjukskriva dig, det är heltid som gäller. Sjukskrivningen är kopplad till CSN, så får du inget studiestöd får du heller ingen ekonomisk ersättning vid sjukdom, såvida du inte jobbar vid sidan av och får sjukpenning den vägen.

Har du frågor kan du kontakta CSN, Försäkringskassan eller Uppsala studentkår.

Har du hamnat i kläm när du försökt sjukskriva dig som student? Hör gärna av dig till oss och berätta på red@ergo.us.uu.se

Läs mer

2021-06-09 11:27
Several students living in the Flogsta high rises have been plagued by bed bugs this past year. We sought to find out…
2021-03-11 21:46
Psykedeliska substanser börjar nu i allt större utsträckning ses som framtida komponenter i behandling mot psykisk…
2021-02-23 15:14
In the midst of the pandemic winter, when nightfall comes, the entrance hall of one of the Flogsta buildings is turned…