Andra gången gillt: UTN blir kår

Punkt för kårstatusfrågan efter nytt konsistoriebeslut. UTN blir teknatstudenternas kår i januari.
Nyheter
2013-12-11 15:57