Annons
Annons
Bild hygge
"Efter en avverkning läcker marken kol och det dröjer 10-20 år innan kol återigen börjar lagras i skogen", skriver Klimatstudenterna. Bilden föreställer ett tidigare avverkat område i Hågadalen-Nåsten.
Foto: Jennie Renlund

Lev som ni lär – bevara skogen


Uppsala universitet och Uppsala Akademiförvaltning måste stoppa avverkningsplanerna i Hågadalen-Nåsten naturreservat. Bevara skogen och visa respekt och tillit till den forskning och kunskap som produceras av den egna verksamheten, skriver Hedda Ottesen och Rebecka Strohl från Klimatstudenterna.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Vi i Klimatstudenterna har liksom många studenter, forskare och medarbetare på Uppsala Universitet samt andra Uppsalabor reagerat starkt på Akademiförvaltningens avverkningsplaner i Hågadalen-Nåsten naturreservat.

Det avverkningsanmälda området är 7,7 hektar stort, det vill säga lika stort som 11 fotbollsplaner, och är del av en skog som är mycket uppskattad och används flitigt av lokalbor för rekreation, träning och friluftsliv. Vi i Klimatstudenterna verkar för att universitetet ska leva som de lär, och därav minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan för att i linje med vetenskapen göra allt de kan för att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga +1,5°C. Vi förstår att avkastning från skogsbruk är del av en mångårig ekonomisk plan för universitetet och att det krävs god ekonomi för att finansiera forskning och utbildning. Det är dock oundvikligt i detta fall att fråga sig vad syftet med produktion av forskning är om universitetet och förvaltningen själva inte lyssnar till vad den kommer fram till. Vi anser att universitets ska respektera och rätta sig efter forskningen i bruk av sina tillgångar, inklusive skogen i Hågadalen-Nåsten.

I gammal skog finns stort naturvärde och viktiga, rödlistade arter, värda och viktiga att bevaras. Avverkning enligt Akademiförvaltningens planer och praxis har allvarliga konsekvenser för djurlivet, människor och den möjlighet för biologiska mångfalden. Efter en avverkning läcker marken kol och det dröjer 10-20 år innan kol återigen börjar lagras i skogen (Amiro, B. D., et al., 2010). Av det kol som lagrats i den gamla skogen släpps större delen (ca 80%) ut när träden omvandlas till pappersmassa, bränsle och träprodukter. Det tar 100 år för en avverkad skog att återfå samma kollager som fanns innan avverkningen skedde (Mackey, B., et al., 2013). Den tiden finns inte om vi ska ha någon möjlighet att nå klimatmålen.
 

"Låt löftena om biologisk mångfald bli lokal verklighet genom bevarande av skogen"


Annons

Annons

Enligt UUs förslag på ny miljöplan ska den samlade klimatpåverkan från universitets verksamheter minska i linje med Parisavtalets överenskommelse och halveras till 2030. I denna plan bör även universitetets tillgångar och finansiering räknas in, liksom skogsbruket. Universitetets mål om en halvering till 2030 bör dock i sig skärpas för att överensstämma med Parisavtalets 1,5 gradersmål och dagens klimatforskning. Att bevara skog är att agera i linje med forskningen, då man bevarar den kolsänka som skogen är, främjar biologisk mångfald samt verkar för mänskligt välmående. Endast ett bevarande av skogen i Hågadalen-Nåsten kan anses vara ett agerande som visar respekt och tillit till den forskning och kunskap som produceras av den egna verksamheten.

Detta år har även regleringsbrevet uppdaterats och kräver stort ansvarstagande för klimat och miljö av Sveriges högre lärosäten. Utöver detta har rektor för Uppsala universitet skrivit på länets färdplan för biologisk mångfald samt utvecklat en ny, mer ambitiös och omfattande miljöplan än tidigare. Vi behöver nu även få se agerande i linje med detta.

"Avstå avverkning av skogen och visa upp ett exempel på att vi alla ibland bör tänka om och göra rätt."


Klimatstudenterna uppmanar Uppsala universitet och Uppsala Akademiförvaltning att omedelbart stoppa avverkningsplanerna i Hågadalen-Nåsten naturreservat. Istället bör det skapas ett långsiktigt och stärkt skydd för skogen i naturreservatet. Vi anser att Uppsala Akademiförvaltningen frivilligt ska avsätta den skog som ägs i reservatet till naturvård för att förhindra framtida avverkningar. Vi vill istället uppmana universitetet och förvaltningen att använda sina skogstillgångar som stolta exempel på vetenskapligt hanterad skog och framhäva den som lokalt exempel på god naturvård. Låt löftena om biologisk mångfald bli lokal verklighet genom bevarande av skogen och visa exempel på hur universitetet och förvaltningen också agerar för främjande av lokal natur och biologisk mångfald.

Uppsala universitet har som prestigefyllt och internationellt välkänt universitet en viktig roll för att vara progressivt i arbetet för hållbarhet i miljö, klimat och socialt. Vi är övertygade om att detta läge går att vända till en vinst för universitetet. Avstå avverkning av skogen och visa upp ett exempel på att vi alla ibland bör tänka om och göra rätt. Avsätt skogen till naturvård och vinn respekt bland oss alla, såväl universitetsanställda som Uppsalabor och trädkramare såväl som vardagsmotionärer, som ser stort värde i vår skog.

Hedda Ottesen och Rebecka Strohl, Klimatstudenterna Uppsala universitet

Källor:

Amiro, B. D., et al. (2010), Ecosystem carbon dioxide fluxes after disturbance in forests of North America, J. Geophys. Res., 115, G00K02, doi:10.1029/2010JG001390.

Mackey, B., Prentice, I., Steffen, W. et al. (2013). Untangling the confusion around land carbon science and climate change mitigation policy. Nature Clim Change 3, 552–557. https://doi.org/10.1038/nclimate1804

Hedda Ottesen (t.v.) Rebecka Strohl (t.h.) Klimatstudenterna. Foto: Privat

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…