Reportage
2024-04-22 14:00

Studenten Johanna Lille: "Jag gillar vardagsprepping"

Studenter brukar generellt inte associeras som de mest förberedda, med en tight budget och begränsat utrymme kan det vara svårt att få in prepping. Johanna Lille, 22-åriga Uppsalastudenten som läser biomedicinska analytikerprogrammet, skiljer sig från de flesta. - Jag gillar vardagspreppping eller krisberedskap för att vara förberedd på saker som kanske händer. Johanna beskriver sig själv som en väldigt orolig person och förklarar att det är grunden till hennes krisberedskap. Betoningen av vissa ord framhäver uppväxten i Avesta, Dalarna. - Jag tänker utifrån vad som är det mest sannolika ska
Reportage
2024-02-27 09:10

Här bedriver psykologstudenterna vård: “Vilket engagemang!”

– Vi kommer aldrig igen kunna lägga så här mycket tid och energi på en och samma patient. Nu har vi en patient i veckan, och vilket engagemang det är hos alla oss psykologstudenter! Man läser, man planerar, man diskuterar och reflekterar för att kunna hjälpa den här personen, säger en av psykologstudenterna. Det har blivit dags att möta studentpanelen, som under vårterminen kommer att svara på Ergos läsares frågor i “Psykologstudenten svarar”. Ett bubbligt gäng släpper in mig genom dörren in till mottagningens lokaler, som finns på baksidan av Blåsenhus. På andra sidan glasdörrar åt båda håll

Reportage
2024-01-29 09:07

Ergo granskar: Att plugga på Uppsala universitet med funktionsnedsättning

— Ofta används förklaringen om rättssäkerhet när det gäller anpassad tentamen som inte går att lösa. Men rättssäkert för vem eller vad? Rättssäkerhet innebär att enskilda ska kunna lita på lagstiftningen, myndigheterna och domstolarna. Frågan är inte den enda som uppkommit när Ergo suttit ner med studenter vid Uppsala universitet i behov av pedagogiskt stöd. Antalet studenter som söker pedagogiskt stöd i Uppsala har fyrdubblats det senaste decenniet, menar Catrin​ Schulze, samordnare och mentor för studenter med behov av riktat pedagogiskt stöd vid Uppsala universitet. Antalet förväntas öka
Reportage
2024-01-02 09:17

“Många vet inte om sina rättigheter”

Ha rimliga förväntningar, men vet dina rättigheter. Så kan man summera de tips som som Laila Abdi kan ge till boendesökande studenter. För många studenter börjar studietiden i en studentkorridor, som inneboende eller med ett andrahandskontrakt. Ofta är målet att hitta något bättre efter ett tag, vilket med lite is i magen ofta är möjligt. Många studenter som ska flytta till Uppsala för studier tackar dock nej till boende i korridorsrum eller andrahand, vilket Laila Abdi tycker är synd. – Jag upplever att många har höga förväntningar på att hitta sitt drömboende direkt och det är inte riktigt
Reportage
2023-10-18 09:19

Avslöjandet: De var “Hjältarna”.

En solig eftermiddag letar jag mig genom Ångströmlaboratoriets många korridorer till ett ljust mötesrum. Det är precis efter lunchtid och doften från någons mikrade matlåda hänger sig kvar i luften. Jag dubbelkollar numret på rummet men tvekar innan jag knackar. Innanför glasväggarna bakom de vita gardinerna skymtar några gestalter som inte liknar Hjältarna. Jag chansar ändå och knackar på. Och visst är det Hjältarna! Men nu i helt andra frisyrer och kläder, som inte på något sätt sticker ut från gemene student. Under vårt senaste möte höll Hjältarna tätt. Nu när MFK:s mottagningsveckor

Reportage
2023-10-12 08:48

Ökad andel studenter lider av ångest.

En rapport som släpptes av Folkhälsomyndigheten (2018) visar att andelen högskolestuderande som lider av psykisk ohälsa, besvär med oro, stress och ångest har ökat och är högre än jämnåriga yrkesverksamma. Siffror från CSN (2020) målar upp en liknande bild, med en ökning från 5 till 14 procent av studenter mellan åren 2017-2020 som rapporterar att de mår dåligt eller väldigt dåligt. Rapporterna har visserligen några år på nacken och i kölvattnet av en global pandemi som lämnade många i både fysisk och finansiell oro är dessa siffror kanske inte särskilt förvånande. Lägger man till i denna
Reportage
2023-10-05 10:00

Hjälp, hur hanterar jag ekonomin?

Det är ett steg in i vuxenvärlden att ha eget hushåll och börja hantera din privatekonomi. För vissa är det en helt ny värld som öppnar sig i samband med att man börjar sina studier, medan andra har haft koll i flera år. – Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar från start. Även om det inte alltid är något som man vill prata högt om, menar Elin Håkanson, budget- och skuldrådgivare på Konsument Uppsala. Ergo möter Elin i Uppsala stadshus, byggnaden som de senaste åren växt upp bakom det rödbruna tegelschabraket vid Kungsgatan. Nu sitter flertalet av Uppsala kommuns

Reportage


Annons

Reportage
2023-06-16 14:07

Nationsengagemanget - mättat eller utmärglat?

Doften av avslagen öl är permanent ingjutet i väggarna och stolarna har märken av allt från strykjärn till dammiga finskor. Från kuratorsexpeditionen hörs skratt och vid studieplatserna sitter någon och kliar sig i håret av frustration. Var är du? Du skulle kunna befinna dig på i stort sett vilken som helst av Uppsalas 13 nationer. Nationerna i Uppsala är flera hundra år gamla institutioner med rik historia av engagerande verksamhet för och av studenter. Runt 50 000 personer studerar vid universitetet i nuläget och en av de stora anledningarna till att Uppsala är så attraktivt som studentstad
Reportage
2023-05-31 09:30

Nya tag med nästa presidium: “Kåren är bättre rustad än på länge."

Efter konstituerande fullmäktige den 17 maj så stod det klart att det blir nuvarande vice ordförande respektive ordförande Linnea Rydén och Anton Sánchez Sulejmani som tillsammans med nyinvalda Johannah Rybrant kommer att utgöra Uppsala studentkårs presidium under nästkommande verksamhetsår. Ergo sätter sig ned med trion för ett samtal om vad som händer nu och deras visioner för året som kommer. Linnea Rydén sitter alltså kvar ytterligare ett år som vice ordförande, men får Johannah som sin bundsförvant på den andra vice ordförande-posten. Anton Sánchez Sulejmani sitter kvar som ordförande
Reportage
2023-05-23 09:06

CV-skanning kan sätta käppar i hjulet för studenters jobbsökande 

Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder sig av så kallade Applicant Tracking Systems (ATS) vid hantering av arbetssökningar, i syfte att underlätta rekryteringsprocessen. ATS är automatiserade mjukvaruprogram som genomför CV-skanningar. Detta används för att effektivt skanna jobbkandidaters ansökningar. Ett flertal ATS finns på marknaden, men alla utgår från liknande principer. Programmet blir först informerat om den tjänst som ska annonseras ut, och skapar därefter en profil för den ideala kandidaten. ATS skannar, sorterar och rangordnar arbetssökandes CV:n utifrån de nyckelord
Reportage
2023-02-09 14:55

Mamma, människa, eller både och? Jonna Bornemark om livets logik

Jonna Bornemark utkom 2022 med boken jag är himmel och hav - en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser (Volante förlag). Hon efterfrågar ett existentiellt samtal om graviditet, där etiska, logiska, metafysiska och politiska dimensioner av havandeskapet får ta plats. Det är lätt att se på graviditeten som ett medicinskt tillstånd och därmed reducera den till något som kroppen går igenom, men enligt Bornemark riskerar den synen att missa den existentiella upplevelsen av graviditeten och de lärdomar som kommer därur. Istället för att fokusera på förlusten av flexibilitet
Reportage
2023-01-28 14:55

Obskyr Röd - stora idéer i ett litet gult skjul

Vad är Obskyr Röd? Och vad betyder det? – Vad det betyder? Det är vi, vi tre. Vi kallar oss för ett konstnärskollektiv. Och själva namnet är bara något som kom till mig, det lät bra, säger Hannes. När jag säger att det låter lite som ett bandnamn håller de med - i början fick Hannes frågor om han hade startat band. Ziggys pappa trodde att han hade blivit kommunist. Men det är enklare än så: Hannes satt och parade ihop ord två och två, och till slut kände han att det klingade rätt. Ziggy och Oskar höll med, och Obskyr Röd föddes under våren 2022. – Vi tre blev polare när vi började plugga
Reportage
2023-01-14 13:32

Ny föreläsningsserie utforskar samtidens stora frågor

När vi slagit oss ner i den tysta matsalen inne på Grand Hotell Hörnan, inleder Jenny Andersson med att berätta att föreläsningsserien under CIRCUS-paraplyet åtminstone ska sträcka sig från 2022 till 2023. Jennys idéhistoriska forskning riktar in sig på dåtiden och framtiden; på 1980, 1990- och 2000-talet och relationen mellan socialdemokrati och nyliberalism. Sofia Näsström har särskild inriktning mot politisk teori med fokus på demokratibegreppet, däribland folket, makthavare, gränser, medborgarskap, representation, frihet och prekaritet. Jenny Andersson. Foto: privat Jenny berättar att