Annons
Uppsalastudenten Jesper Jacobsson fick pris för sitt examensarbete. Med på bilden är pristagaren Richard Heck.
Foto: Tomas Edvinsson

Kemipristagarna talade på BMC


Inför en fullsatt Svedbergsal på BMC föreläste i måndags Richard Heck och Ei-Ichi Negeishi, två av årets nobelpristagare i kemi, om den palladiumkatalyserade korskopplingen som är grunden för kemiska kreationer i provrör. Föreläsningen bjöd på både vetenskap och inspiration till studenter.

Intresset för årets nobelpristagare var stort och den japansk dominansen i publiken var tydlig. Många på plats ville utnyttja chansen att lyssna till sin landsman som i fredags fick ett pris ur kungens hand. Anstormingen för autografer och fotografering tillsammans med pristagaren Ei-Ishi Egishi var enorm.
Men måndagens spektakel i Svedbergsalen inleddes med att pristagarna själva fick överräcka Svenska Kemistsamfundets pris för bästa examensarbete i kemi till Jesper Jacobsson.
– Det är naturligtvis fantastiskt roligt att få detta priset ur nobelpristagarnas hand, sa Jesper Jakobsson som kommer att fortsätta den akademiska karriären som doktorand.

Föreläsningarna bjöd sedan på både detaljerade kemiska mekanismer och på en större bild av hur utvecklingen har drivits framåt. Ei-Ichi Negishi var noga med att referera till tidigare nobelpris och deras betydelse.
– Nobelkommittén gör ett otroligt jobb genom att öronmärka de viktigaste bidrag till vetenskapen och därmed främja den. Det är några få vetenskapsmän och kvinnor som har lagt grunden för det vi har nytta av idag och för det vi jobbar på, säger han.
Som många andra pristagare började han sin föreläsning med en anekdot ur den egna tiden som student.
– Jag var en mycket lovande student under första året men sedan började labbarbetet som jag tyckte var otroligt svårt, sa han.
Han ställde sig då frågan varför den organiska syntesen är så komplicerad och bestämde att det måste finnas ett enklare sätt. Hans tanke och vision att kunna sätta kemiska element ihop precis som i ett Lego-bygge var sedan det han tog med sig när han började sin egen forskning. Det som skilde honom ifrån andra forskare inom området var att han, istället för att titta på ett element på det periodiska systemet åt gången, studerade flera samtidigt. På så sätt upptäckte han Palladium som en lovande katalysator för att kunna syntetisera molekyler. Metoden används numera flitigt både inom forskningen och läkemedelsindustrin men kommer ocksa till nytta för förfinad elektronik och högteknologisk material. Ei-Ishi Negishi står inte ensam bakom upptäckterna och tog därför tillfället i akt att tacka alla inblandade i projektet i slutet av föreläsningen. Över hundra namn fanns med på listan som var i kronologisk ordning från 70-talet till nu.

Att publiken var kunnig i ämnet märktes under frågestunden då diskussionen om olika reaktioner fortsatte. Men pristagarna fick också frågan om de hade några råd till dagens studenter och forskare som ofta konkurrerar hård om forskningsmedel.
– Mina barnbarn har nu uppnått universitetsålder och jag brukar säga till dem att pengarna flyr undan om man jagar dem. Men om man försöker göra någonting excellent kommer det istället dra pengar till en, sa Ei-Ishi Negishi.
Hans främsta inspiration är det periodiska systemet som han alltid bär med sig i någon ficka eller väska.
– Men de viktigaste frågorna borde komma härifrån, säger han och pekar mot huvudet medan han viftar med det periodiska systemet som enligt honom är grunden för både hans eget arbete och den kemiska forskningen.
– Det periodiska systemet är vår lekplats. Låt oss utnyttja den så mycket som möjligt.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2023-06-13 16:49
En ny studie från Uppsala universitet pekar på att p-pilleranvändning markant ökar risken för depression under de två…
2022-02-02 13:43
En familj har donerat 10 miljoner kronor till forskningscentret Womher. Pengarna kommer framförallt att användas till en…
2021-09-22 13:58
Ett högt intag av mejerifett ger låg risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en studie baserad på…