Annons
Annons
Natalia Engsheden studerar parrelationer.
Foto: Hanna Strandberg

Prata dig till en bättre relation


God kommunikation är A och O för att få ett förhållande att fungera. Genom att lära sig kommunicera med varandra kan man öka chanserna avsevärt för att relationen ska hålla. Det menar doktoranden Natalia Engsheden, som just nu söker par till en ny studie.

nbsp;

Distriktssjuksköterskan och doktoranden Natalia Engsheden fastnade för kommunikationskursen Prep (Prevention and Relationship Education Program) redan under grundutbildningen, och hade den som ämne för sitt examensarbete. Nu är hon inne på sin tredje studie om Prep och söker för närvarande par som vill förbättra sin relation. Målet är att utvärdera den Prep-utbildning som Sensus studieförbund ger i Sverige, i vilken deltagarna diskuterar olika teman, som förväntningar och roller, sensualitet och sexualitet, samt konflikthantering. Kursen omfattar cirka 15 timmar, och paren som deltar diskuterar problemlösning och värderingar tillsammans med en kursledare.
– Prep är en preventiv metod och kan ses som friskvård för parrelationer. Prep är en kurs, inte en terapiform. Hur man lyckas handlar mycket om inställning – hur hårt man är villig att arbeta för att hålla ihop. Tidigare studier, från till exempel Tyskland, visar att separationsfrekvensen minskar med hälften. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en separation inte alltid är ett misslyckande.
Metoden började utvecklas i USA på sjuttiotalet, eftersom närmare 60 procent av alla par skilde sig, berättar Natalia Engsheden. Bakom kursen står tre psykologer som ville stävja den negativa utvecklingen.
– De ville ta reda på varför vissa par var nöjda med sin relation och andra inte. Det visade sig framför allt handla om hur bra de kommunicerade med varandra.

Kursen ger konkreta verktyg att arbeta med och minskar risken för låsta och destruktiva konflikter. Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer, och lär deltagarna hur de bäst stärker och utvecklar sitt förhållande.
– På kursen får man reflektera över sitt eget sätt att kommunicera. En deltagare berättade att hon efter kursen verkligen började lyssna på sin partner istället för att tänka igenom vilken dräpande kommentar hon skulle svara med. I en kärleksrelation är det inte ovanligt att man avbryter varandra, pratar förbi varandra och inte lyssnar som man borde.

I den första studien Natalia Engsheden genomförde deltog endast par som väntade barn. Paren följdes sedan upp när barnet var 6 respektive 18 månader, för att se hur relationen påverkades av kursen. Natalia Engsheden berättar att de som deltog i Prep-kursen ofta väntade sitt första barn, var sambos och hade varit tillsammans kortare tid, jämfört med kontrollgruppen. Faktorer som är förknippade med en större risk för separation.
– Vi var glada att även de par som verkligen kände behov av att arbeta med relationen kom till kurserna. När ett par väntar barn finns mycket förväntningar – båda ser fram emot barnets ankomst. Men vid uppföljningen efter 6 respektive 18 månader var tillfredsställelsen i relationen mindre – småbarnsåren innebär mycket påfrestningar. I och med förbättrad kommunikation fick paren i Prep-gruppen en mer samspelt relation än de par som inte deltog i kursen.

Den andra studien byggde på intervjuer med personer som tidigare deltagit i Prep-kurser. Även här angav deltagarna att de fått användning för de färdigheter de lärt sig under kursen, framför allt att de blivit bättre på att lyssna.
– Genom att de ägnat sig åt djupare diskussioner under övningarna kände sig paren närmare varandra och hade sedan kursen blivit bättre på att viga tid åt varandra. Småbarnsföräldrarna upplevde att metoderna för konflikthantering varit särskilt hjälpsamma och även de par som separerat sedan studien berättade att de hade hjälp av kursen, främst för att kunna samarbeta kring barnen.
I den pågående studien deltar både par som går Prep och par som inte gör det. Natalia Engsheden försöker hitta par från olika platser i landet, sammanlagt behöver hon minst 70 par till kursen och 70 par till kontrollgruppen.
– Får jag ihop tillräckligt med par kan jag studera dem, inte bara på gruppnivå, utan även på parnivå – vilket vore önskvärt. nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Vill du vara med i kontrollgruppen?
Hör av dig till Natalia Engsheden på natalie.engsheden@kbh.uu.se eller gå direkt till studiens webbsida: www.akademiska.se/parstudien.

Läs mer

2020-12-04 14:40
Att vädret är svårt att sia i vet nog de flesta som räknat med sol och mötts av regn. Än svårare blir det att förutspå…
2020-11-02 13:51
Did you know that the wastewater of Uppsala reveals the spread of infection of covid-19? That’s exactly what Anna…
2020-01-21 13:41
Thomas Schön är professorn som med hjälp av artificiell intelligens håller på att ta fram metoder för snabba EKG…