Annons
Doktoranden Susanne Victor, som själv bor på hästgård, hoppas att hennes forskning ska ge svar som kan göra det möjligt för fler kan hålla på med hästar.
Foto: Sandra Gunnarsson

Hästjobb ska lösa komplex allergifråga


Kan man vara hästallergiker och ändå tåla vissa raser? Doktoranden Susanne Victor har samlat in prover från 250 hästar för att undersöka deras allergenprofiler. Förhoppningen är att förfina metoderna vid allergidiagnostik så att fler i framtiden ska kunna umgås med häst.

Susanne Victors avhandlingsarbete kan beskrivas som ett riktigt hästjobb. Hon har själv åkt runt till olika uppfödningar och hästanläggningar för att samla in proverna till sitt doktorandprojekt som bland annat syftar till att kartlägga allergenprofiler hos hästar.

– Jag har valt att undersöka tio olika hästraser och försökt hitta individer i varierande ålder inom varje ras. Sommaren 2013 och 2014 åkte jag runt och samlade in stöv*- och salivprover från 250 hästar. Jag skulle ta urinprov också, men det gick inte att få prov från alla hästar – det tog för lång tid att vänta, säger Susanne Victor, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets och miljömedicin, vid Uppsala universitet.

Att få en häst att kissa på beställning är svårt, men nu finns i alla fall 21 urinprover och 250 stöv- och salivprover samlade i frysen strax intill hennes kontor.

Man räknar med att ungefär tre till sex procent av befolkningen är allergisk mot häst. Precis som med annan pälsdjursallergi är det inte enbart ett ämne hos djuret som människan reagerar på, utan flera. Hos hästar har man identifierat fem olika allergener.

– Allergener är små proteiner som kan ge upphov till allergiska reaktioner. De finns i hästarnas stöv, saliv och urin – och det är de vi kommer i kontakt med när vi hanterar hästar.

Allergenerna hos häst, som benämns Equ c 1, Ecu c 2, Ecu c 3, Ecu c 4 och Ecu c 6, tros finnas i varierande grad hos olika hästar. En hästallergiker behöver inte reagera på alla fem proteinerna.

– Bland hästallergiska patienter är det 76 procent som reagerar på Equ c 1, så det verkar vara ett viktigt allergen. Om man i stället tittar på Ecu c 3, är det bara 50 procent av patienterna som reagerar.

Hur allergenprofilen ser ut hos olika hästraser har man inte tidigare vetat. Och det är det Susanne Victor, med sitt ovanligt stora material, hoppas få svar på.

– Det finns hästallergiker som säger att de tål en viss häst eller ras. Det skulle kunna vara så att just den personen bara reagerar på vissa allergener hos häst, och att kanske just den hästen saknar dessa.

Hon blev nyligen klar med sin första studie där hon kartlagt förekomsten av Ecu c 4 i samtliga hästprover. Proteinet tros spela en funktion för hästens termoreglering och hjälpa till att blöta maten. Det är också ett av de allergen som många hästallergiska patienter reagerar på – hela 77 procent.

– Vi hittade Ecu c 4 i alla stöv- och salivprov, men fann signifikanta skillnader mellan kön. I stöv och salivproverna från hingstar var allergenkoncentrationen upp till tre gånger högre än hos ston och valacker*.

Resultatet ligger i linje med vad man hittat när man analyserat allergenprofilen hos tex katter, där hanar som inte kastrerats utsöndrar mer allergen. Susanne Victor fann dock inga signifikanta skillnader mellan hästraserna, trots att två av raserna var sådana som i dagligt tal kallas allergivänliga, Bashkir och American Curly. Hon tror att det kan finnas en alternativ förklaringsmodell till varför dessa hästar – och även vissa hundraser – anses mer skonsamma för allergiker. nbsp;

– Dessa raser har oftare en fetare och krullig päls, kanske är det den som gör att allergenerna inte sprids i luften på samma sätt.

Nu återstår att analysera Equ c 1 och Ecu c 2 på samma sätt – och för det krävs att hon först utvecklar nya detektionsmetoder som kan mäta förekomsten av dessa – något som inte finns i dagsläget.
När allergenprofilen väl är kartlagd hos hästarna återstår att testa allergenerna separat mot hästallergiska patienter.

– När man gör ett allergitest på sjukhus idag testas man mot ett samlingsprov av häst. Då är det svårt att veta exakt vilket allergen som ger de olika symptomen.

Susanne Victor hoppas att hennes forskning ska leda till att man i framtiden ska kunna utveckla mer komponentuppdelade analyser där man testar mot de fem allergenerna var för sig.

– Då kan man kartlägga allergiprofilen hos hästallergiska patienter och ge en mer personlig rekommendation och på så sätt öka livskvaliteteten för de som vill hålla på med hästar, säger hon och fortsätter:

– Hästen används ju vid rehab av människor med olika sjukdomar såväl fysiska som psykiska. Den kan också ge rörelsehindrade nya ben och möjlighet att få komma ut i skogen. Det vore fantastiskt om man kunde lösa den komplexa frågan om allergier så att fler kunde få känna denna frihetskänsla.

* Stöv är benämningen på hästens mjäll. Valack är en kastrerad hingst.


Annons

Annons

Läs mer

2023-06-13 16:49
En ny studie från Uppsala universitet pekar på att p-pilleranvändning markant ökar risken för depression under de två…
2022-02-02 13:43
En familj har donerat 10 miljoner kronor till forskningscentret Womher. Pengarna kommer framförallt att användas till en…
2021-09-22 13:58
Ett högt intag av mejerifett ger låg risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en studie baserad på…