Annons
Annons
Nog är det gött med inkomst under sommaren, men se upp så att du inte blir lurad Läs på ordentligt om dina rättigheter och skyldigheter innan du börjar jobba.
Foto: Illustration: Lina Svensk

Arbetslivet for dummies – så undviker du att bli lurad på sommarjobbet


Att läsa på om sina rättigheter och skyldigheter som sommarjobbare är för många ungefär lika kul som att läsa de finstilta E-nummertillsatserna på lördagsgodispåsen. Nu när du äntligen har fått ett sommarknäck så borde det väl bara vara till att knega och vänta på utdelning den 25e? Jo, har du tur så är det så, men vill det sig illa kan du bli snuvad på konfekten. Så vad behöver du veta för att arbetsgivaren inte ska lyckas utnyttja din godtrogna lättnad över att slippa be päronen om veckopeng i utbyte mot gräsklippning och fönsterputsning? Vi tog hjälp av en av Unionen Upplands ombudsmän, Thomas Fahrenholz, för att ta reda på just det.*

Det behöver du veta om....

 

…Anställningsavtal

Vad ska stå med i avtalet?
–  Arbetstid, beskrivning av vad jobbet går ut på, vilka premisser man är anställd på – om det är tillsvidare eller begränsad tid, om man har uppsägningstid och hur lång den är, om det finns ett slutdatum för anställningen, vilken lön man har, vilka förmåner man har och om det finns ett kollektivavtal är grundläggande information som ska stå med i avtalet.

Kan arbetsgivaren strunta i att ge mig ett anställningsavtal?
– Om anställningen är kortare än tre veckor så är arbetsgivaren inte skyldig att lämna skriftlig information, men jag tycker att man ska be om att få det på papper oavsett hur lång tid anställningen avser. Är anställningen längre än tre veckor ska man senast en månad efter det att man har börjat jobba få skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse. I avsaknad av ett anställningsavtal så är det bra att behålla mejl, sms och annat, så att så mycket som möjligt finns på pränt. I brist på formellt avtal så duger sådan dokumentation fullgott för att bevisa att man faktiskt har träffat en muntlig överenskommelse. Man kan också spela in samtal, det är inte olagligt så länge man själv är delaktig i det.

…Kollektivavtal

Vad är det?
– Det är ett avtal som är tecknat på centralt håll mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund, som medlemmarna i respektive arbetsgivarorganisation, det vill säga de enskilda arbetsgivarna, är bundna av, och de anställda påverkas av. Kollektivavtalet reglerar bland annat hur övertid ska beräknas, hur ob-tillägg ska räknas ut, att det finns tjänstepension, och så vidare.

Vad händer om arbetsplatsen saknar kollektivavtal?
– Om det saknas så finns det ändå en arbetsrätt i grund och botten, men låt oss säga att du har jobbat på obekväm arbetstid på ett företag och kanske ibland fått ut en högre ersättning och ibland inte och då vill kräva ob-tillägg för de gånger du inte fått ut en högre ersättning. Finns inget avtal kan det leda till en tvist. Det finns domar då man vid en sådan tvist har tittat på det kollektivavtal som hade gällt om det hade funnits ett, för att se på vilken nivå ersättningen kan landa.

...Lön

Kan jag få hur låg lön som helst?
– Det finns faktiskt ingen lägstalön enligt lag. De lägsta lönerna som finns i Sverige idag är framförhandlade på fackligt håll.

Kan man löneförhandla som sommarvikarie?
– Absolut. Och jag tycker att man som student ska komma ihåg att man är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Därför ska man ha lite is i magen när man får ett lönebesked och inte bara vara tacksam för att man får en inkomst över sommaren. Ring till facket och kolla att lönen är avtalsenlig för branschen. Är den för låg, så försök att förhandla upp den även om du inte har en fast anställning. Det värsta som kan hända är att du får ett nej.

Kan arbetsgivaren bestämma att jag inte får ut min lön förrän efter att hela anställningsperioden är avslutad?
– Nej, du ska få ut den varje månad därför att det är då du beskattas på din inkomst. Du har också rätt att ta del av det underlag som ligger till grund för din beskattning, det vill säga en lönespecifikation.

...Arbetstider

Hur mycket får man jobba egentligen?
– 40 timmar är det som motsvarar normal arbetsvecka enligt arbetstidslagen. Sedan finns det regler för både dygnsvila och veckovila, att det ska gå minst 11 timmar mellan två pass till exempel. Bestämmelserna kan variera beroende på bransch i enlighet med respektive kollektivavtal. Arbetar du övertid eller obekväma arbetstider så ska ersättningen för dessa regleras i kollektivavtalet.

Hur funkar det om man jobbar på ett ställe där det inte finns något fast arbetsschema? Om jag till exempel jobbar i en glasskiosk som bara har öppet när det är soligt?
– Det är många arbetsgivare som säger att man ”blir anställd på timmar”, men det är inte ett speciellt korrekt uttryck. Det man ska reglera i anställningsavtalet är då längden på den normala arbetsdagen eller arbetsveckan. Står du till exempel i en glasskiosk så kan arbetsgivaren ta höjd för att de inte kommer att kunna ha jobb till dig alla dagar. Då måste ni komma överens om att du till exempel är garanterad tio timmar i veckan, men att det i princip kan komma att bli heltid om det är vackert väder.

…Semesterersättning

Vad är det?
– Det är betalning som du får för semester som du inte har tagit ut när du slutar din anställning. Som semestervikarie arbetar du ofta en så begränsad period att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att lägga in någon faktiskt semester åt dig, men du ska ändå få ut den semesterersättning som du har tjänat in under den tiden du jobbat.

När får jag ut min semesterersättning?
– Senast en månad efter anställningens upphörande. Får man inte ut den så ska man ta kontakt med sin arbetsgivare, eller om inte det funkar, med det fackförbund man är medlem i. Arbetsgivaren ska inte kunna komma undan med att säga att du ”bara” har en semesteranställning, du har ändå rätt till semesterersättning. Du kan begära ut din semesterersättning om du hör av dig inom två år efter utgången av det semesterår då man skulle ha fått ut det.

...Sjukskrivning

Om jag blir sjuk när jag sommarvikarierar, har jag rätt till sjukskrivning då?
– Ja, du har samma rätt till betald sjukskrivning som en ordinarie anställd för de timmar som du har avtalad anställning.

...Dina skyldigheter

Vad är jag förpliktigad att göra som sommarvikarie?
– Att komma i tid, göra jobbet efter bästa förmåga, ägna arbetstiden åt arbete, uppfylla de villkor som finns i avtalet och ta ansvar för arbetsplatsen – exempelvis om man har ett roterande städschema.

Så jag kan bli uppsagd för att jag till exempel inte har tagit ut soporna på arbetsplatsen?
– Nej, arbetsgivaren måste först ge dig en ärlig chans att korrigera ditt beteende.

Kan jag slösurfa på mobilen om det inte finns något annat att göra?
– Om du märker att arbetsuppgifterna börjar sina eller att det går väldigt snabbt att göra det du ska, är att fråga arbetsgivaren om det finns något liknande du kan göra. Finns inte det kanske arbetsgivaren säger att det är okej att du sitter och facebookar, eller vad det nu kan vara, medan det är lite lugnare, så länge dina arbetsuppgifter inte blir lidande. Men då måste ni ha kommit överens om det först.

...Uppsägning

Kan jag bli uppsagd från mitt sommarjobb om jag har skött alla mina åtaganden?
– Sommarvikariat är i regel så korta att arbetsgivaren inte skriver in några uppsägningsmöjligheter i avtalet. Så om arbetsgivaren försöker säga upp dig ändå, på grund av arbetsbrist till exempel, ska du kontakta ditt fack. Står det i ert anställningsavtal att du ska jobba mellan 15 juni och 15 augusti och arbetsgivaren försöker säga upp dig redan 15 juli, så har du rätt till lön fram till avtalet har gått ut, även om arbetsgivaren inte kan hitta några arbetsuppgifter till dig.

*Den här guiden avser i huvudsak tjänstemän inom den privata sektorn. För många av de omnämnda lagarna och avtalen gäller samma villkor även inom offentlig sektor, till exempel kommun och landsting, men om du vill försäkra dig om att en viss lag gäller även för din anställning kan du kontakta ett av de fackförbund som verkar inom din bransch. Ofta står det på ditt anställningsavtal vilket kollektivavtal, och därmed vilken centralorganisation, din arbetsplats är knutet till. Du kan också vända dig till ditt lokala arbetsplatsombud (om det finns ett sådant) för frågor och hjälp med att få information.


Annons

Annons

Lagar som är bra att känna till:

– Studieledighetslagen
innebär att du har rätt att ta ledigt från ditt arbete för att studera. Du behöver alltså inte säga upp dig om du exempelvis har jobbat ett år på ett ställe efter gymnasiet och sedan vill börja plugga. Vet du att du vill ha kvar jobbet som ett sommarjobb, då har du rätt till det så länge du informerar arbetsgivaren om att du tänker börja studera långt i förväg, gärna ett halvår.

– Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

– Arbetsmiljölagen reglerar tillsammans med kollektivavtalet hur man ska ha det på sin arbetsplats och vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser med minst fem anställda ha ett skyddsombud och det är till denne du ska vända dig om du har frågor eller synpunkter.

– Kvittningslagen innebär att arbetsgivaren till exempel inte har rätt att dra av pengar från din lön för att du råkar ta sönder något på arbetsplatsen och att de inte utan vidare kan dra av pengar från din lön för att de råkat betala ut för mycket månaden innan.

Några av de fackliga organisationer du kan ta hjälp av:

Kommunal
Unionen
IF Metall
Lärarförbundet
Handels
Vision
Jusek
Byggnads

I flera av facken kan du vara medlem även som student

Slipp skatten

Om du som student bara ska jobba ett fåtal veckor och vet att du inte kommer att tjäna över 20 008 kronor under 2020 så behöver du inte betala inkomstskatt. Då måste du dock fylla i ett intyg (sök på SKV 430 på skatteverket.se) och ge till din arbetsgivare som annars kommer att dra skatten som vanligt.

Tänk på studiemedlet

Fribelopp innebär att du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Hur mycket det är beror på din studietakt och för hur många veckor du får bidrag och/eller lån. Tabellen över hur mycket du får tjäna hittar du på csn.se. (Notera dock att fribeloppet inom studiemedlen är bortplockat under 2020 till följd av corona).

Läs mer

2020-08-07 17:59
Uppsala är inte direkt känt som en badort, men när temperaturerna kryper uppåt 30-strecket kan även akademikerna behöva…
2020-06-17 16:09
Planerar du snart att flyga igen? Konsument Uppsala informerar om vad som gäller kring ombokning, avbokning och…
2020-06-12 13:50
Getting a degree is hard enough as it is, but when you suffer from a mental disability it might seem almost impossible…