Annons
Annons
Bild gepard
Orkar du inte läsa intervjuerna med partirepresentanterna kan du här få en snabb överblick om vad partierna vill och hur det skiljer sig åt.
Foto: internet/Lina Svensk

Partiernas snabba svar


Vilket parti passar dig bäst? Ergo har skickat frågor till samtliga partier som ställer upp i årets val. Läs deras svar nedan för att få en snabb överblick.

Allians för kåren svarar:

 

Ska kåravgiften ligga kvar på 75 kr?
Den ska inte höjas, och vid budgetutrymme sänkas.

Vad är sämst med Uppsala universitet?
Det partipolitiska systemet i kåren.

Vad är kårens onödigaste utgift?
Sett till dess budgetunderskott är Ergo i dess nuvarande utformning alldeles för dyrt.

Hur ska ni få fler kårmedlemmar?
Genom att bli mer synlig för studenter och visa att kåren aktivt jobbar för alla studenters intressen.

Vad bör Uppsala studentkår lägga krut på som man inte gör idag?
Kåren måste främst se till att få dess budget i balans, annars kommer kåren att gå bankrutt inom denna årtionde.

Behövs fler studiebevakare?
Studiebevakarna är en integral del av kårens kärnuppgift att stödja studenter i studentlivets baksida och de ska ha de resurser de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Ska kåren syssla med studiesocial verksamhet? Om ja, i vilken form?
Kåren ska hålla sig till sin kärnuppgift att sköta studentlivets baksida medans nationerna sköter det sociala. Men kårens medlemmar måste få möjlighet att komma in i kårhuset och ta del av verksamhet så att de känner samhörighet med kåren och får värde för kåravgiften.
 
Hur ska ni förhindra att fler sektioner och föreningar väljer att bryta sig ur och skapa egna kårer?
Genom att ge sektionerna ökat inflytande i kåren, och helst ersätta det partipolitiska systemet med ett sektionsbaserat helt och hållet, kommer sektionerna inte behöva bryta sig ur och bilda egna kårer utan verka inom Uppsala studentkår.

Intresset för kårvalet är väldigt lågt – måste vi ha ett kårval?
AFK verkar för att avskaffa det ineffektiva partipolitiska systemet och kårvalet som den är idag.

Om forsränningen hade blivit av, hur hade er flotte sett ut?
Regalskeppet Vasa, fast mer välbyggt.

Ert partis bästa tips på hur inställd valborg firas:
Champagnegalopp på zoom, Orphei Drängar i högtalaren och majbål i rummet.

 

S-studenter svarar:Ska kåravgiften ligga kvar på 75 kr?
Ja. Det är en avgift som täcker kårens utgifter och inte är för dyr för studenter. Vi ser dock att den absolut inte ska höjas utan goda skäl.
 
Vad är sämst med Uppsala universitet?
Studentinflytandet ges olika möjlighet beroende på fakultet och institution, det behövs ett bättre övergripande arbete. UU har också ett bristande jämställdhetsarbete som ser bra ut på papper men fungerar illa i praktiken.
 
Vad är kårens onödigaste utgift?
Kårstyrelsen 19/20 arvoderade en organisationssekreterare på heltid. Vi ser inte att tjänsten bidrog till en ökad studentnytta.
 
Hur ska ni få fler medlemmar?
Genom att utöka studentnyttan så att ett medlemskap i kåren känns betydelsefullt. Vi kan inte värva medlemmar utan att kunna erbjuda något.
 
Vad bör Uppsala Studentkår lägga krut på som man inte gör idag?
Kåren behöver arbeta för den gemensamma studentnyttan. Vi vill se ett avtal med kommunen som ger studenter bostadsgaranti. Kåren behöver också se till att kårhuset kan nyttjas av medlemmarna.
 
Behövs fler studiebevakare?
Nej. Däremot behövs det en bättre samordning och arbetsledning av de studiebevakare som finns. De behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt arbete och kåren behöver en långsiktig strategi för studiebevakning.
 
Ska kåren syssla med studiesocial verksamhet? Om ja, i vilken form?
Ja, kåren kan inte arbeta med studiebevakning utan engagerade medlemmar. Ett kårengagemang ska vara roligt och meningsfullt. Vi vill att man bättre utnyttjar kårhuset och startar studiesociala projekt, gärna ihop med andra.
 
Hur ska ni förhindra att fler sektioner och föreningar väljer att bryta sig ur och skapa egna kårer?
Att det sker utbrytningar ur kåren är ett tecken på att kåren inte har gjort sitt jobb. Vi måste bli bättre på att fånga upp engagemang, ge våra medlemmar plattformar och göra kårlivet roligare. Där kan en kår som tar ställning och får igenom riktig förändring för våra medlemmar ge ett gott skäl att stanna kvar i kåren.
 
Intresset för kårvalet är väldigt lågt- måste vi ha ett kårval?
Ja, det står i stadgan. Vi bör göra riktade insatser för att höja valdeltagandet. Istället för att ta bort kårvalet ska vi göra det enklare och roligare att engagera sig i kåren. Det ska vara en demokratisk högtidsdag att få rösta i kårvalet.
 
Om forsränningen hade blivit av, hur hade er flotte sett ut?
Det hade varit en replika av “glaslådan” som planeras att byggas i Odinslund.
 
Ert partis bästa tips på hur inställd valborg firas:
Ensam. Ingen får chansa.

 

Uppsala universitets studenter svarar:
 


Ska kåravgiften ligga kvar på 75 kr?
Ja. Kåravgiften är idag en nödvändighet för att ekonomin ska gå runt samtidigt kan höjningar kan riskera medlemstapp.
 
Vad är sämst med Uppsala universitet?
En undermålig studentportal och för dyrt kaffe på campus!
 
Vad är kårens onödigaste utgift?
Partibidraget.
 
Hur ska ni få fler kårmedlemmar?
Genom att skapa bättre medlemsnytta och tydligt visa hur kåren jobbar för att studenternas utbildning och studiesituation ska vara så bra som möjligt. Vi vill gärna se mer samarbete med kårföreningarna så att fler studenter förstår vad Uppsala studentkår gör!
 
Vad bör Uppsala studentkår lägga krut på som man inte gör idag?
Mer studiemiljöarbete! Arbeta för att studenterna vi representerar har bra arbetsmiljö, stabil bostadssituation och goda förutsättningar för sina studier!
 
Behövs fler studiebevakare?
I nuläget anser UUS antalet studiebevakare täcker kårens verksamhetsområde väl. Med mer resurser hade möjligen studiebevakare med specifika fokusområden för alla studenter vi representerar varit något önskvärt.
 
Ska kåren syssla med studiesocial verksamhet? Om ja, i vilken form?
Nej. Studiesocial verksamhet är nationernas ansvarsområde och vi tycker de gör ett jättebra jobb med det! Vi ser dock gärna mer medlemsförmåner för kårens medlemmar som exempelvis föreläsningar eller arbetsmarknadsmässor!
 
Hur ska ni förhindra att fler sektioner och föreningar väljer att bryta sig ur och skapa egna kårer?
Genom att ta bort partipolitiken från Uppsala studentkår. Vi tycker att studenten ska stå i centrum, inte riksdagspolitiska särintressen.
 
Intresset för kårvalet är väldigt lågt – måste vi ha ett kårval?
Medlemmarna ska alltid ha möjlighet att få sin röst hörd! Vi tror att intresset för kårvalet och Uppsala studentkår hade varit mycket större om kåren befriades från partisystemet.
 
Om forsränningen hade blivit av, hur hade er flotte sett ut?
Fören hade varit två bråkande politiker som gått av i islandsfallet medans baken varit en stark student som hållit ihop flotten.

Ert partis bästa tips på hur inställd valborg firas:
Sillunch via Zoom med nära och kära.

 


Annons

Annons

Närvarotoppen


Vilket parti är bäst när det kommer till att närvaro? Ergo har sammanställt närvarostatistik från det innevarande verksamhetsårets  fullmäktigemöten och kan kora en vinnare!
 

1. Allians för kåren hade 91 procents närvaro
2. Uppsala universitets studenter hade 90 procents närvaro
3. S-studenter hade 29 procents närvaro

(Efter varje kårval får partierna mandat i fullmäktige beroende på hur många röster respektive parti har fått. Förra året föll sig kårvalet som så att S-studenter fick 14 mandat, Uppsala universitets studenter 13 mandat och Allians för kåren 6 mandat.)

Läs mer

2024-05-23 12:31
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…
2024-05-21 10:37
Vilka är de bästa tilltuggen för att hålla energin uppe under tentaskrivandet? Packar du med dig åtta red bull till…
2024-05-16 23:35
Jordens undergång känns närmare än någonsin med klimatkris, konflikter och hotande krig, och innevarande tema kan…