Annons
Annons
Tentavakt Christian Åkerlund
Det var Christian Åkerlunds sambo som tipsade honom om att söka jobb som tentamensvakt. Han är timanställd och hur mycket han jobbar varierar, men vanligtvis rör det sig om pass på 4 eller 6 timmar några dagar i veckan.
Foto: Privat

Så jobbar en tentavakt


Panikångestattacker, lättare gympapass och nitiskt färgsorterade karameller – som tentamensvakt får du se mycket av hur folk hanterar press, stress och långsittningar, men jobbet innefattar förstås mycket mer än att bara observera. Ergo har pratat med Christian Åkerlund för att ta reda på mer om vad det innebär att vara tentavakt.

Rent spontant kanske man tänker att en tentamensvakt bör vara en auktoritär och lite barsk person, vars blotta uppenbarelse ska ingjuta sådan respekt hos de skrivande att de inte överväger att fuska ens lite grann. Men där tänker man fel. Åtminstone om man får tro Christian Åkerlund.
– Jag skulle vilja säga att man inte bör vara bestämd och auktoritär, snarare tvärtom. Möjligtvis att det kan behövas när du tar en fuskare på bar gärning eller om någon stör ordningen. Men jag kan räkna på en hand de tillfällen jag har behövt höja rösten och då har det oftast varit för att några studenter har varit glada och firat för högljutt när de lämnat tentasalen. Man tjänar på att vara lugn och omhändertagande, säger han.

Christian Åkerlund har sedan två terminer tillbaka en timanställning som tentamensvakt. Trots att det var runt tio år sedan han själv skrev en salstenta tror han ändå att det är bra att ha varit student själv när man övervakar andra som skriver.
– Det är nog en fördel. Men annars krävs det inga särskilda meriter för att bli tentamensvakt. Det är bra om man är noggrann och uppmärksam. Och inte är en alltför lättstressad person. Studenterna som skriver är stressade nog som det är när de kommer till tentasalen och behöver inte mer stress från tentavakten, säger han.
Men vad gör då en tentavakt rent konkret, förutom att utstråla lugn?

"Studenter är påhittiga människor och det finns väldigt många sätt att fuska på."

Förberedelser


Ja, för det första är det viktigt att de har fått information från den ansvariga institutionen angående vilka hjälpmedel studenterna får och inte får ha med sig under skrivningen – böcker, miniräknare, anteckningar, och så vidare. De fysiska tentamenshäftena bläddras igenom för att kolla att alla är kompletta och man dubbelkollar att det finns tillräckligt många tentor i förhållande till hur många som är anmälda till tentan. Helst ska förstås fler finnas i nödfall.
– Vi planerar också hur de ska sitta i salen. Just nu är ju antalet personer som får sitta i salarna begränsat till 50, men i vanliga fall kan det vara så att 200 personer ska samsas i salen, som på Bergsbrunnagatan, och att tre eller fyra olika tentor skrivs samtidigt, säger Christian Åkerlund.
I regel görs ingen särskild planering för placering av platser baserat på vilket ämne de tenterande läser, men sjukgymnaststudenterna brukar de faktiskt placera en bit ifrån övriga skrivande.
– De utför lite gymnastik ibland när de försöker känna och komma på hur leder rör på sig. Då ser man att de sitter och vickar på fötter, handleder och axlar. De kan ju använda sina egna kroppar när de inte har tillgång till bilder för att känna hur leder och brosk rör på sig. De kan vara rätt kul att titta på, men vi brukar placera dem med någon rads luft till andra tenterande för att de inte ska störa.
De hemtentor som fått ersätta salstentor som en smittskyddsåtgärd senaste halvåret sköts i huvudsak av institutionerna eller lärarna själva.
– Vi administrerar bara systemet, Inspera, säger Christian Åkerlund.


Annons

Annons

Tentan börjar


När det är dags för salstentan att dra igång släpps studenterna in och blir informerade om att låsa in allt de inte får ha med sig in i salen. En huvudvakt tar sedan till orda när alla satt sig på de platser som tillhör deras skrivning.
– Huvudvakten informerar om nödutgångar, säkerhet, var toaletterna finns, påminner om att man inte får hämta saker utan att en vakt följer med en, hur man fyller i sina anonymitetskoder och sådant. Det är svårt att veta hur mycket studenterna faktiskt tar till sig när de är stressade dock.
Huvudvakten har det övergripande administrativa ansvaret för tentamen, men alla salstentor har en till fyra ytterligare vakter beroende på hur många som skriver. Övriga vakter, uppåt fyra stycken, går runt i lokalen, tömmer soptunnor, kontrollerar toaletter och svarar på frågor.
– Det är viktigt att veta vilka frågor man får svara på. I regel får och kan vi bara svara på ordningsfrågor. Har man ämnesfrågor så ska man ha möjlighet att fråga en lärare som finns tillgänglig antingen via telefon eller på plats om han eller hon är där under en viss tid.

"Jag har vid flera tillfällen fått hjälpa studenter som har fått panikångestattacker."

Säkerhet


En stor del av tentavakternas roll är förstås att hålla koll på att studenterna inte avsiktligt eller oavsiktligt fuskar. En del saker är lättare att kontrollera än andra.
– Vi får inte kolla igenom folks fickor, men vi kan be dem att tömma fickorna själva. Däremot får vi kolla igenom allt som finns på borden – vi får bläddra igenom böckerna de tillåts ha med sig för att titta efter otillåtna anteckningar och se till att de inte har täckta matlådor på med sig om de inte är genomskinliga.
Vakterna ser till att kontrollera toaletterna vid oregelbundna tider för att studenterna inte ska kunna räkna ut att det finns ett mönster och på så sätt kunna lämna eventuella fusklappar till andra inne på toaletterna. Under så kallade bläddertentor, där studenterna bara får ta ut och lösa ett tentablad åt gången och sedan måste stoppa undan det innan de får ta nästa blad, krävs ytterligare uppmärksamhet från vakterna så att inga studenter backar i tentan.

Överlag kan det faktiskt vara ganska knepigt att ertappa fuskare, menar Christian Åkerlund.
– Studenter är påhittiga människor och det finns väldigt många sätt att fuska på. Det kan vara svårt att veta om någon ser nervös ut för att den försöker fuska eller för att den bara är nervös över tentan. Efter att ha varit tentavakt ett tag lär man sig dock ungefär vilka typer av beteenden man ska hålla koll på. Om någons beteende skiftar tydligt under tiden den skriver så kan det vara värt att vara lite vaksam.
Om man som tentavakt misstänker att någon försöker fuska bör man inte konfrontera studenten direkt, menar Christian Åkerlund.
– Misstänker man något kan man be en kollega att titta på studenten från en annan vinkel. Vi konfronterar absolut inte någon i onödan och inte förrän vi har konkreta bevis. Det blir en väldig process där man först skickar en rapport till tentamenssamordnarna som sedan skickar det vidare till institutionerna.
När de väl ertappar en student så kan det i sällsynta fall hända att de blir hotfulla eller aggressiva, men de allra flesta blir uppgivna och ångerfulla enligt Christian Åkerlund.

Ångesthantering


Det är förstås inte bara fusk som skapar ångestpåslag. Många studenter är som sagt extremt stressade när de kommer till tentasalen, vissa så pass att de inte klarar av att genomföra tentan. Förra läsåret fick några studenter åka ambulans efter att ha svimmat.
– Jag har vid flera tillfällen fått hjälpa studenter som har fått panikångestattacker. Vi har ofta ett avsides rum vid sidan av där man kan ta in studenter som får panik och försöka lugna dem. Lider man mycket av ångest rekommenderar vi att man via institutionen eller en läkare söker för att få sitta i ett enskilt rum eller en anpassade tentamenssal. Det finns en sådan på Klostergatan 3. Den är anpassad även för den som har andra behov, kanske om man har dyslexi och kan behöva text till tal. Alla ska ha rätt att skriva i en miljö som är trygg för att få de bästa förutsättningarna att göra bra ifrån sig.
Tentamensvakterna kan också få hjälpa studenter med praktiska problem – som när de har glömt att ta med sig legitimation eller fått med sig en ogiltig legitimation.
– Jag har fått hjälpa studenter med att kontakta till exempel en rumskompis som kan rycka ut och åka till tentasalen med ett giltigt leg. Det är sådant som sätter guldkant på vardagen. Vi är ju där för att hjälpa studenterna och se till så att alla har möjlighet att genomföra sin tenta.

"Vissa har med sig så många rätter att det ser ut som att de sitter vid ett tapasbord."

Utfodring och utklädnad


Trots att Christian Åkerlund inte har jobbat som tentavakt i mer än två terminer har han sett en hel del märkliga företeelser under tentamensskrivningar. Matmässigt är det så klart vanligast att studenterna har med sig godis, kakor och bullar, eller en kall matlåda om det är en lång skrivning. Men så finns de som tar det här med förtäring steget längre.
– Jag har sett både det ena och det andra. Några har med sig en tårtbit att fira med efter att de skrivit klart, några har kallskuret. En student hade med sig godis uppdelat efter färg i olika burkar. Vissa har med sig så många rätter att det ser ut som att de sitter vid ett tapasbord. Ibland undrar man hur tentan får plats bland all mat. Och vissa frågar till och med om vi kan värma deras matlådor. Men det gör vi givetvis inte. Maten ska heller inte sprida någon stark doft, av hänsyn till de andra i salen.
Förr i tiden var det kutym att skriva i högtidsdräkt. Några sådana krav eller förväntningar finns, tack och lov, inte längre, men ändå väljer vissa att spexa till det när det vankas tenta.
– Några dyker upp i de mest märkliga utstyrslar. Vissa har haft spexkläder och någon dök upp i full 1800-talsmundering.

Om man bortser från tapasbord och festliga utstyrslar känns det som att tentavaktsgiget skulle kunna bli långtråkigt i längden – att i uppåt 6 timmar (den längsta skrivningen Christian Åkerlund vaktat) och titta ut över en fokuserad skara utan att själv ens få slösurfa eller läsa en bok under tiden. Men:
– Man blir faktiskt inte uttråkad. De första 45 minuterna måste studenterna sitta kvar och skriva, men därefter kommer de ju och lämnar in sina skrivningar i en stadig ström. Det finns alltid något att sysselsätt dig med – tömma soptunnor, städa toaletter, svara på ordningsfrågor, ta emot skrivningar – så det är väldigt sällan man hinner tröttna. Dessutom är det förvånansvärt socialt. Man kan förstås inte har särskilt långa konversationer, men de man hinner ha är väldigt trevliga.

Salstentamina anordnas av enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning som ingår som en del i byggnadsavdelningen.

Läs mer

2021-10-14 14:47
Kan man reklamera en noppig jacka trots att den är köpt av en privatperson? Och hur gör jag med kursböckerna som jag…
2021-09-30 14:13
Hur ska man tänka för att minska sitt matsvinn? Konsument Uppsala svarar.
2021-09-16 15:21
Vad gäller om reparationen av cykeln blir dyrare än vad du trodde? Och kan man klaga på en cykel man köpt, trots att den…