Annons
Annons
Ensam student
"Får man inte ta del av någon introduktion och hamnar i digitalisering ganska direkt, är det inte lätt att knyta kontakter och få stöd av kurskamrater. Då är det lätt att hamna i social ensamhet", menar Tobias Wasserman på Studenthälsan.
Foto: Lina Svensk

Tillåt känslorna som väcks av ensamhet


Hur bör studenter hantera de känslor som pandemin väcker? Ska de motas bort eller bejakas? Tobias Wasserman, kurator och psykoterapeut på Studenthälsan, ger tips på strategier och berättar hur pandemiåret sett ut för studenterna.

Ingen har lämnats emotionellt opåverkad av pandemin som i nuläget är mitt i andra vågen. Varje dag rapporteras nya dödsfall och restriktionerna formar om människors liv och vardag. Utöver de fysiska symptom som viruset orsakar påverkar det även den psykiska hälsan. Ensamhet och tankar kring döden kan vara mer närvarande än innan.
 
Man skulle kunna tro att ökad oro och andra psykiska besvär leder till att fler söker sig till mottagningar eller vårdcentraler för att få hjälp, men så har inte varit fallet hos Studenthälsan i Uppsala. Tobias Wasserman, legitimerad psykoterapeut och kurator berättar att patienttrycket varit snarlikt tidigare år och att de till och med hade färre besökare än vanligt i våras.
 
– Det minskade trycket beror på att alla anpassade sig till den nya situationen på olika sätt. Många hamnade i överlevnadstillstånd och en del studenter reste hem till sina hemorter och föräldrar, säger Tobias Wasserman.

"Hos en del personer som exempelvis lider av utmattningsproblematik har den sociala stressen minskat."

Tobias Wasserman är psykoterapeut och kurator på Studenthälsan. (Foto: UU)

Under pandemins framfart har döden blivit mer närvarande, men Tobias Wasserman har inte märkt av någon större förändring angående studenters tankar på eller rädsla kring döden. Däremot har han märkt av en generell oro hos studenter med anhöriga i riskgrupp, vilket har dykt upp allt oftare i de patientsamtal han haft. Det är inte många som hör av sig enbart på grund av oro kring pandemin och för att bli sjuka, utan fler söker istället hjälp för de konsekvenser pandemin medför. Patienttrycket kan enligt Tobias Wasserman komma att öka under våren, då många studenter känner sig alltmer trötta på situationen. Den sociala isoleringen som präglat mångas tillvaro i snart ett år kan bland annat leda till ensamhet och svårigheter att hantera sin livssituation.
 
– Det blir svårare med den egna drivkraften, att själv ta initiativ och få vardagen att fungera. Samtidigt är det många andra som upplever lättnad. Hos en del personer som exempelvis lider av utmattningsproblematik har den sociala stressen minskat, förklarar Tobias Wasserman.


Annons

Annons

Under 2020 började rekordmånga studera i Sverige och som ny student i en ofta främmande stad blir sociala sammanhang viktiga. Tobias Wasserman förklarar att alla reagerar olika på nya omständigheter och att det blir svårare att ta kontakt om man har en tendens att isolera sig, speciellt för nya studenter.
 
– Får man inte ta del av någon introduktion och hamnar i digitalisering ganska direkt, är det inte lätt att knyta kontakter och få stöd av kurskamrater. Då är det lätt att hamna i social ensamhet, säger Tobias Wasserman.
 
På många håll rapporteras det om ökad ensamhet, men Tobias Wasserman betonar att svårigheter med social distansering inte är detsamma som att behöva hjälp från Studenthälsan eller vårdgivare.
 
– Det kan vara någonting vi behöver axla, genomlida och genomleva tillsammans som samhälle, studiegrupp eller människor. Hjälpen man behöver kan vara av olika karaktär. Vissa får upp ögonen för nya sociala sammanhang, andra behöver hjälp med att hitta strategier för att hantera isoleringen, berättar Tobias Wasserman.
 
Vad kan man själv göra om man känner sig överväldigad av alla känslor och tycker att det är jobbigt, men inte så pass att man söker professionell hjälp?
 

– Jag tänker på ensamhet som en svårighet, en situation man befinner sig i där det är svårt att dela upplevelser och känslor med varandra. I ensamheten kan det väckas många känslor, och det är bra att försöka närma sig dem och reflektera över vad som händer inombords när man är ensam, säger Tobias Wasserman.
 
Känslor hanterar vi alla på olika sätt, och därför finns det enligt Tobias Wasserman ingen generell mall för hur vi ska gå tillväga. Han menar att vi istället behöver vända oss till vårt inre i högre utsträckning då det öppnar upp för nya möjligheter att förstå, hantera och genomleva ensamheten.
 
– Sörjer du över att vara ensam? Att få vara ledsen kan vara den bästa formen för att undvika depression. Blir du arg? Då kan ilskan vara en kraft som skapar mod för att exempelvis ta kontakt med någon. Känner du rädsla kan det vara en signal på att börja fundera på vad det egentligen är som gör dig rädd.

Behöver du råd och stöd?

 

Studenthälsan är en enhet inom Studentavdelningen. Till dem kan du vända dig om du har problem relaterade till livet som student. Kontakta dem vid frågor om livsstil, psykisk hälsa och stresshantering.

Mer information hittar du på deras hemsida.

Läs mer

2024-06-05 15:33
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…
2024-06-05 08:52
Sommaren närmar sig, tiden invånarna tycks halveras och ökenstaden Uppsala går in i en slö vardagslunk. Men visst finns…
2024-06-03 10:36
Kanske är du sent ute med att söka sommarjobb, eller är i full gång med att söka första jobbet efter examen. Hur ska man…