Annons
Annons
US
Vad är ens sektionerna? Ergo har nystat ut vad som är vad och vem som representerar dig i dina studier.
Foto: Anna Malmberg

Sektionerna berättar: Det gör vi


Det är inte alltid lätt att hålla koll på skillnaden på kår, sektion och förening. Ergo har pratat med sektionsordföranden för Uppsala studentkårs fyra sektioner. Skrolla ner och läs vad din sektionsordförande har att säga eller läs igenom allt för att få en bättre bild av sektionsarbetet!

Samhällsvetenskapliga sektionen - SamSek
 

Lies Yousefi, ordförande SamSek
Lies Yousefi, ordförande SamSek

 
Hej! Berätta om er sektion. Vilka representerar ni och vad driver ni för arbete?
Samhällsvetenskapliga sektionen representerar nästan alla vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på universitetet. Med det menas alltså alla studenter som läser vid Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete, Institutet för ryssland- och eurasienstudier, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för kostvetenskap, Institutionen för informatik och media eller Kulturgeografiska institutionen. Men för enkelhetens skull pratar jag alltid om “alla som läser samhällsvetenskapliga kurser och program”. Det är ett väldigt brett område som inkluderar allt från psykologer till kostvetare, systemvetare och samhällsplanerare.

Vi brukar försöka dela upp vår verksamhet lite i två delar - en strategisk del och en operativ del. Den operativa delen innebär att vi bedriver, ja, verksamhet! Vi arbetar både studiesocialt och studiebevakande för studenter på SamFak, vilket innebär att vi alltså anordnar sociala evenemang och aktiviteter, samt att vi också försöker bevaka studiesituationen för studenter på sam.

Den strategiska delen handlar mycket om att stötta våra kårföreningar i deras egen utveckling. Om SamSeks kårföreningar mår bra så mår SamSek bra! Eftersom vi täcker en så stor del av universitetet så är det därför viktigt att vi samarbetar med våra kårföreningar - och det är kanske den här delen av vårt arbete som är allra viktigast. I vår dagliga verksamhet försöker vi att, utefter bästa förmåga, stötta våra kårföreningar till att utvecklas och bli ännu bättre på vad de gör - både det som görs väldigt bra, och det som kårföreningarna upplever att de har svårt med.

Varför finns sektionerna - vilken är er funktion? Kan inte bara kåren eller föreningar göra sin grej själva?
Bra fråga! En av Uppsala studentkårs stora utmaningar är, och har länge varit, att hålla Uppsalas studenter samlade - just för att Uppsala studentkår representerar studenter från så ofantligt stora delar av universitetet. Att en kårstyrelse med tillhörande kansli skulle vara noggrant införstådda i lokala studentfrågor på alla enskilda institutioner är såklart logistiskt omöjligt. Det handlar alltså dels om informationsutbytet mellan studenter och kårens centrala studiebevakning, men det handlar också om studentinflytandet. Utan sektionerna hade Uppsala studentkår endast haft kårvalet som ett forum för studentinflytande. Genom just SamSek får studenter komma till tals året runt, och det är jätteviktigt för att Uppsala studentkår ska vara förankrad i just gemene student.

Vilka frågor är de viktigaste som ni jobbar med under hösten?
I nuläget lägger SamSek mycket tid på att planera vår första nationssittning i närtid - Sam6! Det är fantastiskt roligt att få varva studiebevakningen med lite kreativ studiesocial planering, och jag hoppas såklart på att många vill vara med för att träffa andra studenter inom samhällsvetenskaperna, just för att jag upplever att vi förmodligen har mer gemensamt med varandra än vad vi tror.

Men en av de viktiga frågorna vi bevakar just nu är nedstängningen av Plan 6 på Campus Gamla torget. Även här samarbetar vi med våra kårföreningar för att få en tydlig bild av studiesituationen.

Hur engagerar man sig i sektionen och vem kan göra det?
Om man är sugen på ett socialt sammanhang, känner att man arbetar bra i grupp och vill vara med och bidra till Uppsalas studentliv så är man oerhört önskad! Ideellt engagemang är det som bygger hela kåren, och inte minst dess sektioner. Sektionen har faktiskt just nu flera lediga poster! Man kan engagera sig som kassör, eller kommunikatör, eller som en vanlig ledamot i vårt verkställande utskott. Alla posterna finns på Uppsala studentkårs hemsida, under “Lediga uppdrag”. Supersmidigt och enkelt att söka!

Varför valde DU att engagera dig?
Jag ville träffa människor, helt enkelt! Jag tyckte att det lät väldigt roligt att få arbeta tillsammans med andra för att skapa något, att se sin egen och gruppens kreation komma till liv och göra skillnad för andra människor. Och det har jag verkligen fått uppleva, allt på bara ett år. Så roligt!


Lärarstudenternas sektion - Sektion Lära
 

Evina Zebili, ordförande Sektion Lära


Hej! Berätta om er sektion. Vilka representerar ni och vad driver ni för arbete?
Vi representerar studenterna på utbildningsvetenskapliga fakulteten, det inkluderar lärarprogrammen, kurser i utbildningssociologi, pedagogik och didaktik samt ett internationellt masterprogram i utbildningssociologi. Vi driver arbetet att lärarstudenter ska få en likvärdig VFU (praktik), att lärarutbildningen och de andra kurserna på institutionen för utbildningsvetenskaper ska hålla hög kvalitet samt att studenter ska ha en god arbetsmiljö under sin studietid.

Varför finns sektionerna - vilken är er funktion? Kan inte bara kåren eller föreningar göra sin grej själva?
Sektionerna finns för att samordna de olika föreningarna, vara huvudansvariga för studiebevakningen lokalt samt för att på ett samkört vis organisera kåren på institutionen och fakulteten . Men också för att sektionen i alla fall på utbildningsvetenskapliga fakulteten och institutionen är den naturliga delen av organisationen som har konstant kontakt med universitet när man behöver studenter synpunkter men också söker studenter för olik uppdrag och jobb samt håller en nära relation för att få tycka till om så mycket som möjligt.

Vilka frågor är de viktigaste som ni jobbar med under hösten?
De viktigaste som vi driver under hösten är en likvärdig VFU (praktik) för lärarstudenter, att lärarstudenter ej ska bli av med en av sina möjliga utbytesterminer och att Blåsenhus ska få fler och bättre studieplatser.

Hur engagerar man sig i sektionen och vem kan göra det?
För att engagera sig i sektionen så brukar man till en början gå på lärarinsparken där sektionen är med och informerar om sig men också då insparken är en förening under sektionen. Det vanligaste sättet som studenter engagerar sig i sektionen är genom att man går med i ett utskott eller i en förening eller blir studentrepresentant i någon av organen på våran institution och fakultet. De som brukar engagera sig som mest är ämneslärarstudenter, troligtvis för att man pluggar längst program men i våra föreningar har vi en mer spridd representation från de olika lärarprogrammen och vårat internationella masterprogram.

Varför valde DU att engagera dig?
Jag valde att engagera mig efter att en lärare på en föreläsning skämtade olämpligt om våldtäkt, detta ledde till att flera kvinnliga studenter lämnade föreläsningssalen och ej kom tillbaka efter pausen. Då lyfte jag detta till sektionen som hjälpte mig att ta vidare ärendet och kontakta rätt ansvarig på institutionen. Denna lärare fick konsekvenser för sitt agerande och man lyfte in samtal om våld mot kvinnor i kursen, som fick mig att känna att hjälp alltid finns att hämta för studenter i sektionen och att man genom sektionen verkligen kan påverka sin utbildning.


Humanistiska sektionen - HumSek
 

Elsa Ewert, ordförande HumSek.


Hej! Berätta om er sektion. Vilka representerar ni och vad driver ni för arbete?
Vi är humanistiska sektionen, eller som vi brukar kalla oss, HumSek. Sektionens verkställande utskott är jag, Elsa Ewert (ordförande), Jesycah Rybrant (vice ordförande) och Alva Hedberg (kommunikatör). HumSek representerar studenter som studerar vid Historisk-filsofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten och Teologiska fakulteten. Med andra ord, alla som studerar på Engelska parken och driver bland annat frågor om deras utbildningskvalité samt har huvudsakliga ansvaret för de humanistiska kårföreningarna.

Varför finns sektionerna - vilken är er funktion? Kan inte bara kåren eller föreningar göra sin grej själva?
Jag brukar förklara sektionen som en utsträckt arm från kåren till en specifik studentgrupp. Uppsala studentkår representerar otroligt många studenter som studerar allt från medicin till musik och därför är det svårt att nå ut till alla, där kommer sektionen in. Vi för  humaniorastudenters talan inom kåren och för kårens talan ut till humaniorastudenterna.  


Vilka frågor är de viktigaste som ni jobbar med under hösten?
En viktig fråga vi driver är frågan om mer lärarledd tid. Som humaniorastudent har vi minst lärarledd tid på hela universitetet vilket påverkar vår utbildningskvalité. Det betyder att humanister spenderar sin studietid för att lära sig själva snarare än av en lärare. Detta är något som vi skulle vilja ändra på – även humanister behöver ibland en hjälpande hand! En specifik fråga för hösten är Matikum som slutade servera varm mat och vi kommer arbeta med universitetet för att hitta en lösning som gynnar alla.

Hur engagerar man sig i sektionen och vem kan göra det?
Det bästa sättet att engagera sig inom sektionen är att söka till det verkställande utskottet som vi väljer i slutet på verksamhetsåret (någon gång i maj). Men sektionen är ingenting utan dess kårföreningar så har du en programförening eller vet någon som är med i en förening, häng på! Det är superroligt att sitta i en kårföreningsstyrelse och kåren erbjuder stöd och utbildningar så du behöver inte vara rädd om du aldrig har gjort det förut! Vill du vara med och bidra till att förbättra utbildningskvalitén är att vara studentrepresentant ett uppdrag för dig.

Varför valde DU att engagera dig?
Helt ärligt var det av en slump. Jag (Elsa) har engagerat mig i kårföreningen HUMUUS sedan jag började plugga hösten 2018 och var ersättare för den ordinarie ledamoten från föreningen i sektionsrådet för HumSek. Under sektionsrådet skulle vi välja en ny ordförande för HumSek vilket visade sig vara en svår fråga av olika anledningar och av ren frustration sa jag “men hur svårt kan det vara?” vilket var ord jag fick äta upp då Linnea (vice ordförande för kåren) svarade “men gör det du då!”. Nu är jag inne på mitt andra verksamhetsår som ordförande för HumSek och det har inte varit en enkel resa, men det har varit mitt roligaste och mest lärorika år på universitetet. Jag har lärt mig så mycket om kåren samt Universitetet och fått vänner och erfarenhet för livet. Många engagerar sig i nationerna och dras till det sociala, att engagera sig i HumSek är lika socialt men med den viktiga uppgiften att driva från om studenters utbildningskvalité.


Medicinska sektionen - MedSek  
 

Ernst Bergman, ordförande MedSek.Hej! Berätta om er sektion. Vilka representerar ni och vad driver ni för arbete?
Den Medicinska sektionen vid Uppsala studentkår representerar rätt och slätt samtliga medicine studenter vid Uppsala universitet. Våra största program är Läkarprogrammet och de olika sjuksköterskeprogrammen, men vi representerar likväl våra mindre program såsom Biomedicinprogrammet och de 12 olika medicinska masterprogrammen. Det vi gör är att arbeta nära ihop med våra studentföreningar på de olika programmen, stötta dessa och se till att vi alla arbetar i samma riktning för studenternas bästa. Sektionen tillsätter studentrepresentanterna på samtliga beredande och beslutande organ vid den Medicinska Fakulteten, men representerar även direkt studenterna i de högst stående organen. Sedan sitter sektionen som central del i Uppsala studentkår och för de medicine studenternas perspektiv där; ett som historiskt varit rätt underrepresenterat. Man kan säga att sektionen fyller de långa gapen mellan kårledning och student, men även Universitetsledning och student.

Varför finns sektionerna - vilken är er funktion? Kan inte bara kåren eller föreningar göra sin grej själva?
Sektionerna finns för att föra kåren närmare sina rötter, vilket är studenterna. Sedan har sektionen även en viktig roll i att representera studenterna gentemot kåren och dess ledning. Ofta är detta mycket goda samarbeten, dock står sektionen för de medicine studenterna i första hand. Det finns många viljor och olika sätt att gå till väga; sektionerna för talan för just sina studenter.
Men man ska inte lura sig själv och tro att sektionerna är fristående enheter; vi är alla delar av Uppsala studentkår. Vi arbetar för kårens bästa, precis som övriga anställda och förtroendevalda. Vi är kugghjul i maskineriet som utgör Sveriges äldsta studentkår.
Föreningarna är i sin tur inte lika bundna till kåren centralt, utan har ansvaret över sitt område och sköter detta mycket bra! Där är sektionen mer ett stöd och ett forum så att vi alla kan jobba i samma riktning i de större frågorna.

Vilka frågor är de viktigaste som ni jobbar med under hösten?
Under hösten kommer vi främst att jobba med tre större frågor:

- Distansundervisningen på Sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. Efter pandemin och till följd av samläsning med Campus Gotlands sjuksköterskeutbildning så bedrivs fortfarande stora delar av den teoretiska undervisningen som en distansundervisning, detta trots att utbildningen de facto är och marknadsförs som ett 100% campusbaserat program. Inte bara drar detta ner på utbildningens kvalitet, utan dessutom studiemoralen hos våra studenter.

- Sammanhållning hos de medicine studenterna. Det har historiskt funnits, och finns fortfarande vissa drag emot att dela upp sig i grupperingar som sedan blir mer eller mindre avskilda från varandra. Det är inga agg mot gemene student utan sitter snarare “ i väggarna” från sjukhusvärlden. Detta är ett problem som sällan ens synliggörs av universitetet, men som absolut missgynnar de medicine studenterna både med avseende studentrepresentation och studiesociala förhållanden. Sektionen har flera projekt igång för att svetsa samman studenterna och jobba över dessa påhittade gränser.

- Sist och absolut inte minst är samarbetet med Uppsala studentkårs fakultetssamordnare om att utreda och synliggöra missgynnsamma förhållanden för studenter på Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Steg 1, som nu är avklarat, var att sammanställa ersättningsmodellerna på de olika programmen, vilka för övrigt ser orimligt olika ut. Näste steg är att synliggöra de dolda kostnaderna som ofta uppkommer i samband med VFU på annan ort än just i Uppsala stad. Detta projekt lägger grunder för schystare villkor för studenter på VFU.

Hur engagerar man sig i sektionen och vem kan göra det?
Att engagera sig i sektionen gör man enklast genom att kontakta sektionsordförande (undertecknad) på via mail på ordf.med@uskar.se eller genom att dyka upp på ett av våra sektionsråd. Vi är alltid glada i fler engagerade medicine studenter som vill verka på en högre nivå för alla studenters bästa; vare sig du gillar studiesocialt, kommunikation eller studiebevakning så behövs du!

Varför valde DU att engagera dig?
Jag har personligen gått den långa vägen från terminsrepresentant på min utbildning, i flera steg till studentföreningsordförande, och slutligen till engagerad på sektionen. Alla steg i denna trappa var nog till absolut största del slumpen av att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Sedan tyckte jag att det var orimligt att vi som studerar medicin vid Uppsala universitet inte innan haft en riktigt samlad och stark representation, så jag fick helt enkelt bli en del av att skapa detta. Och mycket finns kvar att göra!

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-03 10:46
På sommaren vill många lägga tid på annat än att stå i köket och sleva. Det ska gå lätt, snabbt och gärna både vara…
2024-06-17 12:21
Vet du inte vad du ska läsa under dina lediga stunder i sommar? Vissa föredrar en tummad pocket, andra en väl inläst…
2024-06-05 15:33
Studentpanelen från Psykologprogrammet på Uppsala universitet besvarar varannan torsdag vanliga studenthälsorelaterade…