Annons
Palats der Republik (t.h.) restes 1970 i askan från Berliner Stadtschloss (t.v.) – en ful fågel Fenix?
Foto: Wikimedia commons

Om arkitektjävlar och kommunistiska skyskrapor i Dubai


I ett parallellt universum hade Ernst-Hugo Järegård kunnat stå uppe på Ackis istället för Rigshospitalet i Köpenhamn och omformulera sin klassiska monolog om danskjävlarna till att beröra ett nybygge i Uppsala: ”Segerstedthuset, utskitet av kalk och vatten: arkitektjävlar ”. Segerstedthuset är fult och kostar åtminstone en halv miljard. Någon har liknat den nya universitetsbyggnaden vid en strandad färja och den är även nominerad till nationens fulaste nybyggnation. Välkommen till slutskedet av 2016: apans år.
nbsp;
Det är inte ovanligt att arkitektur upprör. Det finns en historia från Berlin. När rasmassorna från dess gamla stadsslott efter krigsslutet hamnade i Östberlin hade den kommunistiska regimen föga intresse av att återuppföra det gamla slottet. Istället byggdes en skrytsam modernistisk skapelse över ruinerna av slottet, som kom att inhysa folkförsamlingen (+någon slags hormonstinn ungdomsgård, typ Värmlands Nation). Men ungefär trettio år senare låg det återigen rasmassor i dess ställe, då ett återförenat Tyskland bulldozrade ner den modernistiska byggnationen för att ersätta den med en kopia av det preussiska originalet.
nbsp;
Nu sker något intressant: de enorma stålbjälkar som hållit byggnaden samman säljs vidare och skeppas till Dubai. Det kommunistiska stålet kom att utgöra grundstommen i Burj Khalifa, alltså världens högsta triumf för det land som piskar den utländska arbetarklassen till döds under enorma missförhållanden. Det är i mycket en diametral motsats till den kommunistiska visionen i Östtyskland, även om den också hade avigsidor.
nbsp;
Jag vill av denna anledning avtäcka en hypotes: att kontroversiell arkitektur inte blir långvarig, utan att den istället inom en snar framtid utplånas och ersätts av en symbolisk motsats. Vi kan därför redan nu börja fundera över vad som ska ersätta Segerstedthuset om trettio år, när det är dags att utradera finlandsfärjan från den uppsaliensiska myllan.
nbsp;
Mitt förslag till nytt Segerstedthus utgår från tanken att arkitekturen påminner om just en strandad finlandsfärja. Jag är inte arkitekt, men något rörligt, upprätt är väl dess motsats? I värsta fall får näringslivet – såsom ivrigt diskuterat i höst – i framtiden mer inflytande över högskolan och konstruerar något slags ointaglig AT-AT Walker från Star Wars, som får tjäna som nytt administrativt högkvarter. Och bakom rattmuffen sitter Svenskt Näringslivs VD anno 2046, som med handfast styrning kör över några resursödslande humaniorautbildningar.
nbsp;
Det var min vision om framtidens Segerstedthus, vilken är din?


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-11 11:22
Det här med akademiska överliggare? Eric Axner-Norrman ponerar förändringen i överliggarkulturen i månadens student(i…
2024-03-01 09:23
Eric Axner-Norrman ponerar med sedvanlig humor och precision de olika vetenskapsdisciplinernas inbördes ordning i den…
2024-01-31 08:38
Eric Axner-Norrman skriver om tidsmaskiner och katter gömda i Engelska parken i månadens kåseri.