Annons
Annons
Typsnitt
Använder du Comic Sans? Ergos kåsör Eric Axner-Norrman filosoferar kring denna och andra typsnitt samt deras historia.
Foto: Unsplash

Om typer som håller snittet


Ergos kåsör Eric Axner-Norrman berättar om olika typsnitt, deras historia och vad ditt användande av Comic Sans säger om dig.

Typsnitt är viktigt. Minst lika viktigt som själva den text den är satt att gestalta – om inte mer. Jag menar, nog reagerar alla instinktivt negativt när vi ögnar igenom uppsatser och avhandlingar som misshandlats av 12 punkters Times New Roman? Därför jag har, som självutnämnd typsnittsexpert och välvillig medmänniska, bestämt mig för att enligt konstens alla krångligt byråkratiska regler låta framföra en typsnittsguide, enligt principen: visa mig vilket typsnitt du använder och jag ska säga vilken typ av person du är. Förutom om du av rent psykologiskt tvång ständigt återvänder till redan nämnda Times New Roman; i sådana extremfall är du inte ens värd att bli klassificerad.

Ett vanligt typsnitt (engelska: typeface, font) som ofta kommer till användning är olika varianter av Garamond, skapad av fransmannen Claude Garamond, född under det sena 1400- eller det tidiga 1500-talet. Detta klassiska serifftypsnitt, som anspelar på Romarrikets eleganta skrivtecken, är typiskt för den historiskt medvetne humanisten, den världsvane skönanden som helst glider genom de fina salongerna och aldrig missar ett tillfälle att få förkovra sig i ädel lärdom och nobel själslig utveckling.

Zapfino, ett relativt nytt typsnitt framtaget av tysken Hermann Zapf, är perfekt att använda för rubriksättning av den författare som önskar ge en extra piff på sitt alster, en högståndig knorr på bokomslaget för att locka den belevade läsaren. Men, används den för simpel och tarvlig brödtext, så ger den snarare intrycket av reaktionär fjäderpennsentusiasm eller, än värre, av uppstyltad bonnighet. Det gäller inte bara att veta vilket, utan också hur ett typsnitt ska användas! Katastrofen är bara ett felval bort…

Ett tredje och förvånansvärt mycket populärt typsnitt är Comic Sans, så illa att lanseringen av detta monstrum av Microsoft år 1994 sägs ha lett till att deras aktier störtdök. Vid upptäckt användning av Comic Sans ska vederbörande användare om möjligt kontaktas och ombeds att snarast rätta till vad vi får hoppas inte är mer än ett slarvfel. Om inte rekommenderad åtgärd fullföljs är uthängning på sociala medier och semi-legala chattforum inte uteslutet som sista utväg.

Två saker kan efter läsning av denna lilla – förhoppningsvis mycket användbara – guide sägas vara utom allt tvivel; för det första så är inte typsnittsmakare (typsnittare även kallade) särskilt ödmjuka, och för det andra så är marginalerna för felsteg mycket stora vid valet av typsnitt för dig, ärade läsare. Välj med omsorg och med eftertanke; låt gärna huvuddelen av din arbetsinsats bestå i att hitta det perfekta typsnittet för just dig. Skriva text finns det ju både andra människor och maskiner som gör långt bättre än du.


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-28 08:07
Ergos kåsör Eric Axner-Norrman om studentdemonstrationernas kraft och behov.
2024-05-13 16:39
Fackspråk - behövs det egentligen? Vad får vi ut av det? Ergos kåsör Eric Axner-Norrman ponerar.
2024-04-11 11:22
Det här med akademiska överliggare? Eric Axner-Norrman ponerar förändringen i överliggarkulturen i månadens student(i…