Annons
Annons
Nog har jämställdhetsutvecklingen blivit bättre i högskolesektorn, men än är vi inte i hamn.
Foto: Bildkollage: Veronika Skärlund/Lina Svensk

Sex “hurra” om kvinnor i akademin – men...


Universitets- och högskolesfären är i mångt och mycket en progressiv arena där jämställdhetsutvecklingen ligger i framkant jämfört med hur det ser ut i många andra sektorer. Det finns mycket att glädjas över, men den som tror att högre utbildning är immun mot ingrodda samhällsstrukturer och vanföreställningar om “manlig” vs “kvinnlig” kompetens går bet. Ergo har listat sex bra grejer som hänt på jämställdhetsfronten i högskolan och kontrat dem med ett “men” där hurraropen inte bör vara alltför rungande.

nbsp;Hurra – Lika många kvinnor som män når doktorsexamen i Sverige. På 1990-talet var bara en tredjedel av de nyantagna doktoranderna kvinnor, så här har det hänt grejor. nbsp;
… men kvinnliga doktorander är dubbelt så ofta sjukskrivna jämfört med sina manliga kollegor vid Uppsala universitet.


Hurra – Samma jämna könsfördelning som finns bland doktorander finns även på lektorsnivå. nbsp;
… men någonstans där fastnar många kvinnor i “lektoratets klibbiga golv” – endast 25 procent av Sveriges professorer är idag kvinnor. Fortsätter jämställdhetsutvecklingen i samma takt som den gjort fram tills nu kommer vi ha lika många kvinnliga som manliga professorer först år 2095. Vid det laget kommer de flesta av er som läser det här ha hunnit trilla av pinn – men den som väntar på något gott väntar enligt utsago aldrig för länge.


Hurra – Uppsala universitet nådde sitt jämställdhetsmål för nyanställda professorer. Regeringens mål för perioden 2011-2015 var att 36 procent av alla nyanställda professorer vid Uppsala universitet skulle vara kvinnor. nbsp;
… men det är kanske inte ett superambitiöst mål. Ropar “hej ” gör vi kanske först när målet och resultatet ligger på 50 procent.


Hurra – Idag släpptes en bok om universitetsanställda kvinnors erfarenheter vid Handelshögskolan, författad av tio kvinnor som är eller har varit forskare eller lärare där. nbsp;
… men den skrevs för att på Handelshögskolan i Stockholm är endast tre av totalt 35 professorer kvinnor. Antologin “179 år av ensamhet” synliggör en kultur där kvinnor osynliggörs och män stöttar män.


Hurra – Allt fler kvinnor blir rektorer för högskolor och universitet. Uppsala är bara ett exempel. nbsp;
… men sju av de tio rektorer som ligger i botten av rektorernas löneliga är kvinnor. Anledningen till att de flesta av de rektorer som tjänar “sämst” (om man kan tala om “sämst” när samtliga rektorslöner på listan ligger på över 70 000 kronor i månaden) är kvinnor beror på att kvinnor oftare är rektorer för mindre högskolor och universitet som inte har så många anställda.

Hurra – Allt fler kvinnor forskar. Nästan hälften av de nyantagna doktoranderna är kvinnor.
… men tittar man på forskning i stort får kvinnor långt ifrån hälften av forskningsmedlen. 80 miljoner kronor mindre i anslag än om det varit jämställt, får kvinnor. Detta är naturligtvis knutet till kvinnounderskottet bland professorer, som får mer anslag än andra anställda.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-28 16:17
Ergoredaktionen är “körd i grus” och ägnar dagens lista åt att “skjuta mygg med kanoner” för att försöka skapa humor och…
2020-01-16 15:36
Rektorsval med oönskade kandidater, kårval utan partier och en miljon olika spex som önskar reportage. I tider av…
2020-01-08 11:37
Många är orden och uttrycken som hör det förgångna 10-talet till. Skottpeng på de som 2020 gör sig skyldig till “Mår p”…