Annons
Annons

Uppsala studentkår utlyser stipendier


Information från Uppsala studentkår.

Nu utlyser Uppsala studentkår stipendier för vårterminen 2024. Medlemskap i Uppsala studentkår krävs för att söka stipendier.

Fonden för avhandlingstryck:
Ett eller flera stipendier till doktorand vid Uppsala universitet som är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Offert på tryck skall bifogas. Sista ansökningsdag 5 april.

Syskonen Stranenskys stipendium:
Ett stipendium till studerande vid Uppsala universitet, som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Till ansökan skall konfidentiell självdeklaration bifogas. Sista ansökningsdag 5 april.

Gunnar Wennerbergs resestipendium:
Ett eller flera stipendier till medlemmar i Uppsala studentkår som önska i utlandet idka musikaliska kompositionsstudier eller musikaliska studier av vetenskaplig art, alternativt önska i utlandet idka konsthistoriska studier. Företräde ges i år till studier inom området konst. Reseplan skall bifogas. Sista ansökningsdag 5 april.

Jonas Samzelii minnesstipendium:
Ett eller flera stipendier till aktiv studerande vid Uppsala universitet som har gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Var medlem av Uppsala studentkår äger rätt att nominera kandidat. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår. Sista dag för nominering 5 april.

Ansökningar, inklusive konfidentiell självdeklaration, till ovanstående stipendier, inlämnas i slutet kuvert märkt Stipendiekommittén, Övre Slottsgatan 7, 75310 Uppsala .
Frågor angående stipendierna besvaras av stipendiekommitténs ordförande, Johannah Rybrant. Nås på mejl johannah.rybrant@uskar.se.
Ansökningar, inklusive konfidentiell självdeklaration, och nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till studentkårens expedition på Övre Slottsgatan 7, senast 5 april. Kuvert finns även där att få.

 

Den är texten är direkt skriven av Uppsala studentkår.


Annons

Annons

Läs mer

2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…
2023-07-20 10:58
Antalet antagna studenter har ökat med 0,6 procent från förra höstterminen, rapporterar universitetet själva.