Annons
Annons

Långt kvar till praktik för alla


Vikten av arbetslivsanknytning i utbildningen betonas alltmer i högskoledebatten. Men det är långt kvar till kårens idé om praktik för alla blir verklighet vid Uppsala universitet, tror prorektor Kerstin Sahlin.

Debatten om akademikerarbetslösheten och Bolognaprocessens betoning av anställningsbarhet har lett till att arbetslivsanknytning är ett ord som hörs allt oftare i högskolevärlden. I Uppsala har kåren drivit frågan hårt det senaste året. Att införa praktik på alla utbildningsprogram och en fristående praktiktermin på kandidatnivå för dem som läser fristående kurser, är ett av kårstyrelsens högst prioriterade mål det här verksamhetsåret. S-studenter, vinnarna i förra årets kårval, lyfte frågan i sin valkampanj och vice kårordförande Kristina Persdotter har sagt att det troligen bidrog till partiets framgång.
Så hur går det?
- Det här är ingenting man förändrar över en natt, säger Kristina Persdotter.

Nej, någon praktik för alla är inte i sikte inom den närmaste framtiden. Kerstin Sahlin, prorektor för Uppsala universitet, motsätter sig inte idén om en fristående praktiktermin, men menar att det nog dröjer ett tag kvar innan tanken blir verklighet. Hon ser praktik som en av flera former för ökad arbetslivsanknytning, men inte som en universallösning. Hellre ett begränsat och bra praktikutbud än ett utbrett och mediokert.
- Man ska vara medveten om hur svårt det är att få till högkvalitativa praktikplatser som hänger ihop med innehållet på utbildningen - och det inom rimliga resursramar.
Kerstin Sahlin håller i stället fram möjligheten att skapa arbetslivsanknytning i samband med examensarbeten och uppsatsskrivande.
- Där finns verkligen ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och samtidigt visa vad man kan. Jag är förvånad över att inte fler utbildningar tar tillvara på det. Varför är det till exempel så få ekonomstudenter som skriver på uppdrag?

Vice kårordförande Kristina Persdotter menar dock att det finns ett växande intresse för praktik hos fakultetsledningarna, något som bl a märktes vid den utbildningsdag om arbetslivsanknytning som kåren nyligen arrangerade. Under våren har hon tagit upp frågan med ledningen för samtliga fakulteter där den är aktuell.
- Alla har gjort något aktivt efteråt. På samfak och histfil har man till exempel tillsatt arbetsgrupper och på språkvetenskapliga fakulteten har man anställt en person för att titta på frågan. Jag ser det här som startskottet på en process.
Kristina Persdotter ser till skillnad från Kerstin Sahlin ingen konflikt mellan en bred och en högkvalitativ praktikverksamhet. Att uppsatsskrivande kan vara ett bra tillfälle för arbetslivsanknytning håller hon med om, men påpekar att det ska vara upp till studenten själv att välja om man vill skriva på uppdrag av någon.
När och om en fristående praktiktermin kan införas beror på hur mycket studenterna vill det, anser Kristina Persdotter.
- Jag hoppas att det kan bli verklighet. Men då måste studenterna kräva det, och säga det till universitetet.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…