Annons
Annons
Emil Paulsrud, Tom Strömberg, Eleonore Lundkvist, Matilda Nilsson, Johan Gärdebo och Sebastian Cavegård.
Foto: Gusten Holm

Nykomling stod för polemiken


Studiemedel och sektioner var två frågor som diskuterades under den årliga kårvalsdebatten på Campus Engelska parken den 13 april. Det nya kårpartiet Muf Student Uppsala bidrog till att höja temperaturen.

Sju partier ställer upp i årets kårval. Alla deltog i debatten utom Rädda Carolina som bara driver biblioteksfrågor. De flesta kårpartier tycker samma sak i många viktiga frågor, och partiföreträdarna hade därför vissa svårigheter att förklara varför väljarna ska rösta just på dem. Första gången det hettade till var när moderatorn, Studentradions Emil Öberg, frågade vilka som vill ha höjt studiemedel. Alla räckte upp handen utom Muf Student Uppsala, som i år ställer upp i kårvalet för första gången.
– Vi driver inte den frågan. Det är lätt att kräva och kräva när man inte behöver stå till svars, sa Eleonore Lundkvist, som gärna ser att studenter jobba extra.
Emil Öberg påpekade att var femte student har barn och undrade när de ska hinna jobba. Det handlar om frihet under ansvar, svarade Eleonore Lundkvist.
– Väljer man att skaffa barn har man en skyldighet att försörja barnet. Väljer man sedan att plugga istället för att jobba, då är det också ett val.
Uppsala universitets studenter företräddes av Johan Gärdebo som själv är förälder. Han kontrade med att det inte är planerat varje gång ett barn kommer till världen. Att utestänga föräldrar från högskolan leder till ett mer likriktat och på sikt mindre jämlikt samhälle, menade han.

En person i publiken frågade hur de partier som vill höja studiemedlet har tänkt sig att finansiera reformen.
– Från samma källa som jobbskatteavdraget, svarade Matilda Nilsson från Vänsterns studentförbund.
Det skulle i så fall innebära att låna, menade Tom Strömberg, som i istället vill bekosta en höjning av studiemedlet genom omfördelning av resurser. Eleonore Lundkvist ville å sin sida inte alls ställa upp på att jobbskatteavdraget finansieras av lånade pengar.
– Att låna till att låta bli att stjäla från löntagarna – det går inte, sa hon.

En fråga som länge har diskuterats inom kåren är att införa lokala, delvis självstyrande sektioner baserade på fakulteter eller campus. Det sägs ofta att studenterna idag inte vet vad kåren gör, och tanken är att en decentralisering av verksamheten skulle kunna motverka det problemet.
Efter år av oenighet står nu alla partier bakom ett förslag om sektionsbildning, men S-studenters Cavegård uttryckte viss tvekan.
– Frågan är om det är viktigast för oss att synas eller bedriva påverkansarbete. Sektionsbildning är ingen viktig fråga för oss. Och redan nu har enskilda kårmedlemmar möjlighet att skriva motioner till kårfullmäktige, sa han.
Eleonore Lundkvist gav genast svar på tal.
– Här ser man hur farligt det är att släppa in socialister i kåren, som tror att de vet vad som är bra för studenterna.


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-20 15:27
Nu har valprocessen av en ny rektor börjat närma sig sluttampen. Idag presenterades de tre slutkandidaterna som är…
2020-05-20 11:45
Kommer det bli distans- eller campusbaserad utbildning till hösten? Rektor Eva Åkesson menar att det är för tidigt att…
2020-05-19 11:15
Hur har utbildningskvaliteten påverkats av att universitetet gått över till distansundervisning? Och hur mår studenterna…