Annons
Annons

Valborg eller sista april – därom tvista de lärde


Sill och snaps har införskaffats, festplaner har smitts, väderprognoser har reviderats. Framför spegeln har rektor övat på att ta av sig studentmössan. Årets stora dag för Uppsalastudenterna står för dörren. Det är dags att fira ... ja, vadå?

Det kom en fråga från Uppsala Tourism. Kan inte Ergo genomföra en läsarundersökning om vad som är mest Uppsala – valborg eller sista april? Visst kan vi det. Frågan ligger uppe i spalten till höger här på ergo.nu, gå gärna in och rösta
Men kanske är det inte bara folkviljan som är av intresse i denna fråga. Kanske finns det om inte en definitiv sanning så i alla fall en hävdvunnen praxis? Vad sa Uppsalastudenterna förr? Har benämningen förändras över tid? Ergo mejlade några kännare av Uppsalas studenttraditioner för att få besked.

Anna-Pia Norman, receptionist på Uppsala studentkår och Uppsalaguide med ett stort intresse för uppsaliana, tvekar inte ett ögonblick.
– Svaret måste bli “sistapríl” (halvfonetiskt = min egen stavning), om vi ska tala om något typiskt uppsaliensiskt. Visst firar man som Uppsalabo valborg i bemärkelsen valborgsmässoafton med traditionell brasa med mera som i övriga landet, men sistapril har tidigt blivit begreppet här i Uppsala för det specifika studentfirandet av vårens ankomst.
Erik Wahlund, registeransvarig på kåren och infödd Uppsalabo, är av samma uppfattning och tror att det till stor del är en generationsfråga vilket ord man använder.
– Förr, då allt var bättre, och det inte fanns så många studenter i stan (före “studentexplosionen”) och de studenter som fanns inneslöts i en starkare studentikos tradition så var det nog inte så många som använde “valborg”. Jag som är från trakten hade i princip inte hört det förrän jag började umgås med andra studenter som hade vuxit upp i andra delar av landet. Möjligen har det med dialekter att göra, upplänningar säger “sista april” helt enkelt.
Gästrike-Hälsinge nations inspektor, historieprofessorn Torkel Jansson, menar att bruket att säga sista april har en rationell förklaring.
– “Sista april” är det naturliga att säga i Uppsala. Detta för att skilja dagen från “första maj”. Officiellt-traditionellt heter ju 30 april valborgsmässoafton, då ju första maj har valborg som namnsdag. Men “första maj” har, som bekant, “tagit över”, konkurrerat ut, “valborgdagen”, och då är det mer logiskt att tala om 30 april som “sista april”. Så är det inte i exempelvis Helsingfors, där man använder slangformen vappen för valborgsmässoafton.

Tore Frängsmyr, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria och inspektor vid Norrlands nation, är av en annan åsikt än de övriga. Han tror tvärtom att benämningen sista april är en ganska sen företeelse i Uppsala.
– Jag har gått igenom ”Vårt Uppsala”, alla banden, som går fram till och med 1964, och där nämns överhuvud taget aldrig termen sista april, endast valborgsmässoafton eller valborg. Skarpsinniga personer i min omkrets tror att bruket att säga sista april är så sent som från 1980-tal. Jag håller inte detta för otroligt.
Torgny Nevéus, pensionerad docent i historia och tidigare akademiintendent, hittar i tidiga källor exempel på både sista april, valborg och valborgsmässoafton. Däremot heter det aldrig som i Lund ”siste april”, nbsp; konstarerar han, och går vidare:
– Detta är det enda månadsslut som i Sverige, och då främst i de gamla universitetsstäderna, som fått benämningen “sista”. Aldrig talas det om sista juni, sista september eller något liknande. 30 november har ju fått en särskild, närmast herostratisk ryktbarhet eftersom det är Karl XII:s dödsdag, men jag har aldrig hört någon säga “sista november”. Sista december heter ju som alla vet “nyårsafton”. Att den 30 april fått en särställning hänger ju också ihop med att våren har ansetts komma då.

En snabb titt i äldre årgångar av Ergo visar att såväl valborg och valborgsmässoafton som sista april har använts i tidningens 85-åriga historia. ”Vilken klang har ej Valborgsmässoafton för Uppsalastudenten”, börjar Edgar Reuterskiöld sin betraktelse i Ergo nummer 6 1924, och håller sig därefter till denna benämning texten igenom. 1942 nämns både valborgsmässoafton och sista april. 1980 finns en framsidespuff med rubriken ”Valborg i bild”; i nationskalendarierna står det omväxlande valborg och sista april.
En regel kan avslutningsvis slås fast: oavsett vilket alternativ man väljer – valborgsmässoafton, valborg eller sista april – ska liten begynnelsebokstav användas. Åtminstone om man vill följa rekommendationerna från Sveriges officella språkvårdsorgan, Språkrådet.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…