Annons
Annons

UTN har inte gett upp


Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) överklagar nu universitetets beslut att inte ge föreningen kårstatus när kårobligatoriet faller den 1 juli.

– Vi har ett uppdrag från fullmäktige att bli en egen kår. Överklagandet av universitetets beslut är nästa steg i processen, säger UTN:s ordförande Ulrika Bohlin.
Hon är besviken över att universitetet inte tidigare förstod att frågan om egen kår är stor på teknisk- naturvetenskapliga fakulteten. Snart lämnar UTN in sitt överklagande till universitetets styrelse, konsistoriet, som i sin tur hänskjuter ärendet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) i det fall beslutet står fast. Sedan är det upp till ÖNH att bifalla eller avslå överklagandet.

Förhandlingarna med Uppsala studentkår om sektionsavtalet ligger för närvarande på is, men kommer att återupptas efter det konstituerande fullmäktigemötet den 11 maj.
– US har inte något nytt presidium än, så vi avvaktar med diskussionerna till efter mötet. Då kommer vi att sätta oss ner och prata om hur vi ska kunna samarbeta. Eftersom vi är de två största aktörerna så är det extra viktigt att vi får till ett fungerande samarbete, säger Ulrika Bohlin, som tidigare konstaterat att UTN inte kan skriva på sektionsavtalet som det är utformat idag.

Som Ergo rapporterade i april beslutade Uppsala universitet, något försenat, att endast Uppsala studentkår (US) och Farmacevtiska studentkåren (Fas) ska få vara kårer under den första perioden med frivilligt kårmedlemskap. UTN nekades att bli en egen kår i och med att urvalskriteriet denna första omgång var störst antal medlemmar inom det egna täckningsområdet – något UTN omöjligt kunde ha uppnått. Då kårobligatoriet fortfarande gäller har US och Fas av naturliga skäl störst medlemsantal – att dessa medlemmar i dagsläget är tvångsanslutna hade ingen inverkan på beslutet.


Annons

Annons

ÖNH

ÖNH prövar överklaganden inom högskolesektorn och inom sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. ÖNH är sista instans och dess beslut går inte att överklaga. Ärendena handläggs av personal vid Högskoleverkets juridiska avdelning och avgörs av ÖNH efter handläggarnas föredragning. Majoriteten av ärendena rör antagningen till högre studier, men en stor del rör även anställning och befordran inom universitet och högskolor.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?