Annons
Annons
Retorik och programmering är två populära ämnen bland dem som pluggar i Uppsala i sommar.
Foto: Hanna Strandberg

Medicin och makt lockar sommarens studenter


Det inkom fler ansökningar till årets sommarkurser jämfört med förra året. Samtidigt har universitetet dragit ned på antalet kurser. Distanskursen Medicin och makt i historisk belysning var det mest populära av nytillskotten.

Totalt sökte drygt 6 000 personer årets sommarkurser vid Uppsala universitet. Av dessa antogs 4 247 studenter, att jämföra med 4 206 förra året. Valmöjligheterna var dock begränsade i år jämfört med i fjol, då universitetet har dragit ned på antalet kurser från 75 till 59. Ett antal kurser har dessutom fallit bort och ersatts av andra. Av de 11 nya kurserna i årets katalog var kursen Medicin och makt i historisk belysning den mest populära med 172 sökande och 80 antagna.
– Vi tyckte att det var på tiden att ge en kurs i ämnet, då den medicinhistoriska forskningen på institutionen är så stark. Jag och Annika Berg fick fria händer att utforma kursen och spånade idéer kring hur den moderna västerländska medicinen kommit att bli en allt starkare maktfaktor i samhället, säger Tony Gustavsson, som forskar på institutionen för idéhistoria.

Medicin och makt i historisk belysning ges på distans över internet och är uppdelad på fem block, där det femte går ut på att skriva en pm. All kurslitteratur finns på hemsidan och det kommer att hållas fyra chattseminarier, där studenterna får diskutera skriftligen i grupper om 8–10.
– Det första blocket handlar om medikaliseringen i samhället, ett paraplybegrepp för sådant som tidigare inte varit av intresse för den medicinska vetenskapen. Ta onani som exempel, där synen förändrades från att under 1700-talet ha varit en synd, till att under 1800-talet anses vara ett medicinskt problem – läkare började plötsligt beskriva konsekvenser. Det fanns en vilja att medikalisera onanin.

Block två rör professionaliseringen av medicinen och uppkomsten av etiska regler, vilka etablerade läkarnas speciella maktposition. Block tre rör vetenskapens och läkarnas roll i styrningen av samhället, också under 1800-talet. Det fjärde blocket behandlar normaliseringen.
– Den medicinska vetenskapen har alltid sysslat med avvikelser, men blir nu alltmer intresserad av att kategorisera människor och upprätta normer. Det finns mycket bildmaterial och beskrivningar av fysisk antropologi under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Komplementaritetstanken börjar renodlas och man gör aktivt mannen till norm och kvinnan till ”det andra”.
Tony Gustavsson tror att vem som helst som är nyfiken på hur läkarkåren kom att påverka samhällsutvecklingen kan ha glädje av kursen, även om ett specialintresse för medicinhistoria gör den mycket mer givande.

Alla sommarkurser som ges vid Uppsala universitet kan användas i en examen, men ingår ofta inte i något program. Kurser i etik, retorik, filosofi och ekonomi är populära, liksom kurser i programmering och webbplatskonstruktion. Mindre populära är vissa av kurserna inom data och fysik.


Annons

Annons

SOMMARTOPPEN

1. Användning av MATLAB, 7,5 hp – 693 sökande.
2. Grundkurs i retorik, 7,5 hp – 386 sökande.
3. Kritiskt tänkande och argumentation, 7,5 hp – 316 sökande.
4. Social mjukvara och web 2.0, 7,5 hp – 313 sökande.
5. Etik, 7,5 hp – 286 sökande.

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…