Annons
Annons

Svårt att rätta till antagningsregler


Högskoleverket ska tillsammans med Verket för högskoleservice rätta till problemen som uppkommit för studenter med äldre och utländska betyg i och med de nya antagningsreglerna, men det är ingen lätt uppgift. Tidigare försök har misslyckats.

Med anledning av den massiva kritik som uppstått i och med införandet av regeringens nya antagningsregler ges nu Högskoleverket (HSV) och Verket för högskoleservice (VHS) i uppdrag att utarbeta föreskrifter som ska stoppa diskrimineringen av äldre och utländska studenter. Från och med nästa hösttermin ska sökande med en svensk gymnasieexamen från 2003 eller tidigare kunna konkurrera på samma villkor som yngre sökande – utländska studenter får däremot vänta ytterligare ett år.
– Vårt tidigare uppdrag var att försöka ordna så att utländska sökande skulle få tillgodoräkna sig meritpoäng, men det är nästan omöjligt att göra på det sättet. Nu ser regeringsuppdraget annorlunda ut, istället för att de ska läsa in meritpoäng kommer vi att anpassa de rådande betygen, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på Högskoleverket.
Det finns redan omvandlingstabeller för utländska betyg – men utifrån 20,0 som högsta betyg. Nu kommer Högskoleverket att anpassa skalan efter systemet med meritpoäng. Det handlar om att få bort gruppen utländska sökande, för att istället plocka in dem i den ordinarie betygsgruppen. Som det är nu baseras antalet platser per grupp på antalet sökande, och vill det sig illa kan urvalsgruppen bli helt utan platser när det är väldigt få sökande.
– Det blir i praktiken konkurrens om noll platser. De problem vi ser utgår mycket från meritpoängssystemet. Det har blivit krångligt och det har fått oönskade effekter vid antagningen till högskolan. Nu rättar man till vissa delar, men egentligen vore det önskvärt med en mer grundlig översyn av hela antagningssystemet. Det bästa vore om man kopplade det till den nya gymnasieskolan som träder i kraft till hösten.

Sökande med slutbetyg som utfärdats mellan 1997 och införandet av de nuvarande kursplanerna ska kunna komplettera med meritpoäng från och med höstterminen 2011. De som söker med utländska gymnasiebetyg kommer att hamna i den ordinarie betygsgruppen först höstterminen 2012, men kommer i gengäld inte att behöva läsa in några meritkurser. Senast den 30 november i år ska myndigheterna redovisa sina ställningstaganden vad gäller de äldre gymnasiebetygen. Motsvarande datum för utländska betyg är den 30 juni nästa år, med undantag för utbildning som leder fram till en ”International Baccalaureate”, som ska redovisas redan i februari.


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…