Trängsel runt granen. 300–400 studenter trotsade vädret för att visa sitt missnöje.
Foto: Natalie von der Lehr

Protest runt granen gav utdelning


Många studenter på de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna har drabbats av CSN:s intensifierade kamp mot bidragskusk. Trots att lärosätena räknar studierna som heltid har många studenter blivit återbetalningsskyldiga till CSN eftersom läsåret är upplagd på ett ojämt sätt. I onsdags pågick flera manifestationer runtom i landet – samtidigt kom beskedet att regeringen har beslutat om en lagändring.

På Polacksbacken i Uppsala trotsade i onsdags eftermiddag 300–400 studenter snö och kyla för att protestera mot CSN:s återbetalningskrav. Istället för en traditionell namnlista skrev studenterna sina namn på en julgranskula som sedan pyntade den lilla julgranen på plats. Trots den juliga stämningen med glögg, pepparkakor och julmusik ser juletiderna i år lite dystra ut för dessa studenter. Många som var på plats har drabbats av krav på 6 000–7 000 kronor som ska vara inbetalda innan jul – trots att de har tagit alla sin poäng. Martin Västermark, utbildningsansvarig för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, menar att det är en konsekvens av bristfällig kommunikation mellan CSN och universiteten.
– Problemet är att CSN och universiteten har olika defintioner av vad heltidsstudier är. CSN räknar med att man läser 20 veckor och tar 30 poäng på en termin, universitet räknar med att man tar 60 poäng på ett helt år, förklarar han.

För att uppmärksamma och protestera mot återbetalningskraven trots fullföjlda studier har UTN tillsammans med andra kårer författat en skrivelse till regeringen. Genom manifestationen, som samtidigt skedde även på andra orter i landet, hoppas de att ytterligare kunna belysa problemet.
– Förhoppningsvis kan vi öka medvetenheten hos alla inblandade för att kunna lösa problemet tillsammans, säger Jonna Holmgren, vice ordförande i Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
Även om universiteten numera är medvetna om problemet och har börjat lägga om studieplanerna, drabbas studenter av krav som skickas ut retroaktivt.
– Jag har själv drabbats eftersom jag läste 28,5 poäng på höstterminen och 31,5 poäng på vårterminen. Det var för två år sedan och det är svårt att ändra på det nu, säger Jonna Holmgren.

Studenternas samlade protest gav resultat samma eftermiddag. Under ett besök på Chalmers i Göteborg vidarebefordrade utbildningsminister Jan Björklund (FP) meddelandet från biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) att hon vill genomföra de lagändringar som krävs för att de tekniska utbildningarna ska kunna behålla sina utbildningsplaner utan att studenterna drabbas av återbetalningskrav av CSN.
Martin Västermark ser detta som en delseger.
– Det är väldigt glädjande att högskolorna och universiteten får friheten att lägga upp utbildningen på det sätt som de anser är pedagogiskt riktigt och att de inte behöver anpassa sig efter CSNs regler.
Det stora arbetet med att hjälpa studenter som har drabbats av återbetalningskrav finns dock kvar, menar Martin Västermark. Fackförbundet Sveriges ingenjörer erbjuder räntefria lån till medlemmerna för att lösa den finansiella situationen. Samtal mellan kåren och andra fackförbund, till exempel Naturvetarna, pågår för att hitta en liknande lösning.

Klas Elfving, pressekreterare för CSN, förstår att det är tufft för studenterna att få återbetalningskrav men betonar också att CSN har ett regelverk att förhålla sig till.
– Den information vi har fått från departementet är att de beslutade återbetalningskraven ligger fast. Har man fått ett krav så gäller det fortfarande.
Klas Elving är medveten om att universiteten och CSN har två olika system som kolliderar och som har gett upphov till problem. Han hoppas på en bättre kommunikation i framtiden men betonar också att studenterna inte behöver vara oroliga så länge de lämnar rätt uppgifter.
– Om studenterna hade angett i sina ansökningar om studiemedel att de läser sjutton veckor istället för tjugo hade det inte blivit några återbetalningskrav, säger han.

De nya reglerna ska gälla
från och med höstterminen 2010. CSN ska nu avvakta med granskningen av genomförda studier under höstterminen 2010 tills riksdag och regering har beslutat om de nya reglerna.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2023-09-20 10:09
Nationsaktiv på Wermlands nation i Lund åtalas för grov förskingring, då hon ska ha använt sig av nationens betalkort…
2023-09-18 13:23
Den 11 september meddelade Uppsala universitet i ett pressmeddelande att Svante Pääbo är Årets alumn 2023. Han studerade…
2023-09-15 10:20
Drygt ett år efter att anmälan kom in har nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) beslutat att Rektor…