Annons
Annons

Eva Lundgren slutar


Genusforskaren Eva Lundgren säger upp sig från sin tjänst som professor vid Uppsala universitet den 1 mars. Lundgren, som friades från misstankar om forskningsfusk 2005, tycker inte att universitetet har gjort något för att ge henne återupprättelse och menar att hon hindrats från att undervisa och handleda inom sin professurs område. Enligt universitetet handlar uppsägningen om att hon inte har kunnat integreras på sociologiska institutionen.

Det var år 2005 som Uppsala universitets dåvarande rektor Bo Sundqvist tillsatte en granskning av alla Lundgrens artiklar och rapporter för att avgöra om det fanns någon grund för den kritik om vetenskaplig oredlighet som hade riktats mot hennes forskning. Granskarna friade Lundgren från alla fuskmisstankar.
Efter långa förhandlingar träffades ett avtal mellan universitetet och Eva Lundgren som innebar att hennes forskningsavdelning skulle inlemmas under sociologiska institutionen, att Lundgren fick två års tid för egen forskning och att Uppsala universitet skulle markera sitt fulla stöd för henne.

Eva Lundgren menar att universitetet har brutit mot sin del av överenskommelsen om att ge henne återupprättelse.
– Enligt avtalet ska universitetet kontinuerligt informera om att jag har blivit friad. Det har inte skett. Det har varit en del skriverier om att jag skulle ha blivit fälld, men universitetsledningen har vägrat ta mig i försvar. Avtalet är bra på papperet men betyder tydligen ingenting i praktiken.
Hon menar också att hon inte har fått handleda eller undervisa om kopplingen mellan kön, makt och våld, trots att hon har en specialprofessur med syftet att utveckla kunskapen inom just det området.

– Universitetet har velat att jag ska vara en snäll flicka som utför de uppgifter jag får direktiv om. Därför kändes det till sist meningslöst att fortsätta, så jag sade upp mig, säger Eva Lundgren.
Efter uppsägningen får hon ett avgångsvederlag från universitetet.
– Det är mycket generöst i kronor och ören, men det kan aldrig kompensera för det lidande jag har fått utstå. Mitt rykte som forskare är förstört i Sverige.

Enligt samhällsvetenskapliga fakultetens dekan Anders Malmberg har överenskommelsen om Eva Lundgrens uppsägning inte med hennes forskning att göra. Att hon nu säger upp sig har istället sin grund i svårigheterna att få henne att fungera på sociologiska institutionen, menar han.
– Ingen professor kan kräva att bara få syssla med sin specialitet. Professorer arbetar med en massa saker, vanligtvis en blandning av forskning, handledning, undervisning och administration. Vi har misslyckats med att integrera Eva Lundgren i en större utbildnings- och forskningsmiljö, och därför har vi kommit överens om att det är bäst både för henne och universitetet att hon slutar.

Eva Lundgren tycker att det känns bra att få lämna Uppsala universitet. Hon kommer att forska åt utländska uppdragsgivare.
– Nu kan jag äntligen använda min kompetens och på det sättet återupprätta mig själv.
Hon skriver även på en bok om fuskmisstankarna mot hennes forskning, granskningen och dess efterspel.

nbsp;


Annons

Annons

Granskningen

I maj 2005 sände SVT dokumentären “Könskriget”, som granskade Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige. Stor plats gavs åt Uppsalaprofessorn Eva Lundgrens forskning kring rituella övergrepp på barn. I den efterföljande debatten ifrågasattes hennes forskning starkt, vilket ledde till rektors beslut att låta granska den. Lundgren såg granskningen som en “generalinkvisition”, eftersom det saknades en officiell anklagelse mot henne.

De två granskarna
fann ingen grund för misstanken om fusk. De riktade dock kritik mot hennes forskning. “Här finns empiriska slutsatser som saknar empirisk grund, (...) påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag”, skrev de bland annat.

Eva Lundgren bemötte granskarnas kritik, som hon menade byggde på missförstånd, vantolkningar och misstänkliggöranden. Hon påpekade att de saknade mandat för att uttala sig om något annat än frågan om hon hade gjort sig skyldig till fusk. Hon har senare fått stöd för sin ståndpunkt av den tidigare akademiombudsmannen vid Uppsala universitet.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…