Annons
Annons

Guldgruva för fattiga studenter


Precis som varje år släpptes nyligen listan på lediga stipendier. Den är närmare 13 sidor lång och innehåller över 300 utlysta stipendier. Det innebär 1000-tals kronor som bara väntar på att delas ut till behövande studenter. Kanske är du en av dem?

nbsp;

Hur stora stipendierna är varierar, från sju-åtta tusen till flera hundra tusen, men de större stipendierna kan bara sökas av forskarstudenter. Även de som studerar en grundutbildning kan få ett ordentligt tillskott i kassan.
– Det finns relativt många stipendier på mellan 50 000 och 60 000 kronor per läsår, berättar Brigitta Brodd, enhetschef för universitetets stipendiekansli.

Kansliet förvaltar drygt 500 stipendiefonder. Kungörelser görs i början av varje termin, vanligtvis är det fler stipendier som ledigförklaras på hösten än på våren. De flesta stipendiefonder är relativt gamla, hur många och vilka stipendier som delas ut vid varje tillfälle beror bland annat på fondernas avkastning.

Många av de äldre stipendierna har kravbeskrivningar som kan verka avskräckande. Gyllenhjelms är ett av de äldsta, det instiftades 1629 och ska delas ut till ”behövande studerande med företräde för sådana av adlig börd”. Dessutom ska stipendiaten helst vara släkt med donatorns hustru.

Den typen av formuleringar kanske är en av förklaringarna till att så få studenter söker stipendium. Alla som studerar heltid vid universitetet är behöriga att söka, ändå var det knappt 1 900 personer som lämnade in en ansökan förra hösten. Då hade 465 stipendier lysts ut och mer än 18 miljoner kronor fanns i utdelningspotten.

Många stipendier är knutna till en särskild fakultet – teologiska och medicinska fakulteterna är de som har flest. Andra kräver att man tillhör en viss nation, bland annat Norrlands och Göteborgs nationer har många stipendier. Kalmar och Gotlands har endast ett fåtal.

Det finns också ett antal stipendier som är öppna för alla och Birgitta Brodd uppmanar därför alla studenter i behov av pengar att lämna in en ansökan. Fakultets- och nationskraven går inte att komma runt, men i många fall görs undantag från regeln om släktskap eftersom inga släktingar finns bland de sökande. Istället går man på andra kriterier.

– Oftast ska man vara duktig och fattig för att få ett stipendium, säger Birgitta Brodd. Det är studietakt och resultat som får visa om en student är duktig. För att räknas som fattig får man inte ha mer än 70 000 kronor i realiserbara medel.

Veronika Skärlund

nbsp;


Annons

Annons

nbsp;

DAGS ATT SÖKA STIPENDIUM

Listan på kungjorda stipendier och ansökningsblanketter finns att ladda ner från universitetets hemsida.

Senast den 21 september klockan 18 ska ansökan lämnas till stipendiekansliet.

Alla ansökningar registreras av stipendiekansliet, sedan skickas de vidare till respektive nation/fakultet.

Nationerna avgör själva vem som ska få deras stipendium. Stipendiekansliet föreslår stipendiater till fakulteterna.

Det finns även ett fåtal stipendier som utdelas genom lottning.

För att undvika att några få studenter får alla stipendium finns ett stipendietak. Det innebär att man för närvarande inte kan få flera mindre stipendier vars summa överstiger 38 520 kronor. nbsp;

De som har fått ett stipendium informeras i december. Listor på alla stipendiater publiceras även på studerandeexpeditionen.

nbsp;

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…