Annons
Annons

Anders Malmberg ny prorektor


Universitetsstyrelsen gick på hörandeförsamlingens linje och utsåg den 25 november Anders Malmberg, dekanus på samhällsvetenskapliga fakulteten, till ny prorektor för Uppsala universitet.

En tydlig majoritet av ledamöterna i universitetets hörandeförsamling röstade den 23 november fram Anders Malmberg, dekanus på samhällsvetenskapliga fakulteten, som kandidat till prorektorsposten. Anders Malmberg är professor i geografi med inriktning mot ekonomisk geografi och forskar om företagslokalisering, näringslivsomvandling och regionalekonomisk utveckling. Han innehar flera kommitté- och styrelseuppdrag, både inom och utanför universitetet, bland annat som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Valet stod mellan Anders Malmberg och Lars Magnusson, prefekt på ekonomisk-historiska institutionen, efter rekryteringsgruppens presentation av kandidater i mitten av november.

– Studenterna har tryckt på vikten av att rösta angående prorektor för Uppsala universitet på ungefär samma sätt som man röstar i hörandeförsamlingen mellan rektorskandidaterna, säger Klas-Herman Lundgren, som sitter i rekryteringsgruppen, apropå den diskussion som varit om att rektor själv ska utse prorektor.

Frågestunden i hörandeförsamlingen och hur de båda kandidaterna profilerat sig hade stor betydelse för utfallet.

– Från studenthåll var det inte många som träffat båda kandidaterna, så hearingen var väldigt viktig. Både presentationen, där de fick redogöra för vad de vill arbeta med, och hur de sedan svarade på frågorna från ledamöterna spelade roll, säger Klas-Herman Lundgren och berättar att Lars Magnusson är mer känd bland studenterna än Anders Malmberg.

– Det var viktigt att vi kunde ha en demokratisk process. Även om det blev ganska jämnt så var det en tydlig majoritet i hörandeförsamlingen som röstade fram Anders Malmberg. Universitetsstyrelsen har inte heller haft någon anledning att frångå hörandeförsamlingens val.

Prorektor är rektors ställföreträdare och Eva Åkesson, som tillträder rektorsposten i januari, har varit tydlig med att hon önskar ett delat ledarskap, då hon som prorektor i Lund arbetat nära rektor Per Eriksson. Tidigare har det inte funnits ett sådant uttalat önskemål om delat ledarskap vid Uppsala universitet, enligt Klas-Herman Lundgren.

Rekryteringsgruppen tog inför valet av prorektor fram en kravprofil som bland annat säger att denne ska komplettera rektor. Eva Åkesson är professor i kemisk fysik, Anders Malmberg i geografi. Eva Åkesson har haft fokus på grundutbildningen, Anders Malmberg på forskningen.

– Det var också viktigt att ha en prorektor som har god kännedom om Uppsala universitet, då Eva Åkesson är externrekryterad från Lund. De kompletterar varandra väldigt bra, vilket är viktigt. Det känns som att de kommer att utgöra ett bra team, säger Klas-Herman Lundgren.

Kravprofilen för prorektor skiljer sig inte så mycket från kravprofilen för rektor, enligt Klas-Herman Lundgren.

– Den har justerats något, annars är de ganska snarlika – båda ska leda universitetet och prorektor är ju rektors ställföreträdare.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…