Annons
Annons
Rackarberget är ett av de studentbostadsområden där studiekontroller genomförs
Foto: Hanna Strandberg

Hårdare bostadskontroller


Den första september i fjol blev Uppsalahem majoritetsägare i Studentstaden. Rikshem fortsätter att stå för driften av företaget, men ändå börjar förändringarna märkas.

Redan i höstas fick 650 slumpvis utvalda studenter som bott i någon av Studentstadens rum eller lägenheter i mer än två år en förfrågan. De uppmanades att skicka in ett studiebevis, annars var det dags att flytta.
– Kontrollen gav 350 giltiga studiebevis, 150 uppsägningar och 150 fall som fortfarande är under utredning. Det frigjordes alltså direkt 150 bostäder. Vi anar att det bor många ickestuderande i beståndet, säger Sara Westberg, som har titeln affärsområdeschef student på Uppsalahem. nbsp;

Enligt Rigder Nylund, förvaltningschef på Studentstaden, har kontroller gjorts redan tidigare, men då i första hand när det funnits misstanke om att en lägenhet olovligen hyrts ut i andra hand eller bebotts av någon som inte är student – till exempel efter att post kommit i retur eller grannar hört av sig.
Hur de nya rutinerna för kontroller kommer att se ut är inte helt bestämt. Enligt Sara Westberg är det upp till Studentstaden, i samverkan med Uppsalahem, att utforma dessa.
– Vi kommer framöver kontrollera ett visst antal hyresgäster per år. Avsikten är att vi ska ha gått igenom hela beståndet inom loppet av ett par år, säger Rigder Nylund.
De som vid en kontroll har beviljats undantag – man har rätt att ta studieuppehåll vid ett tillfälle och ändå behålla sin lägenhet – kommer så att säga följas upp bakåt: en ny kontroll görs terminen därpå. nbsp;

Kontrollerna kommer inte att göras i ett bostadsområde i taget, utan snarare hus för hus. nbsp;
– Vi har fyra uthyrare, var och en med ansvar för olika områden. De kommer allihop att kontrollera några av sina hus varje år tills vi har hunnit varvet runt. Sen får vi väl börja om igen, säger Rigder Nylund.
Han hoppas att behovet av kontroller så småningom ska minska – Studentstadens uthyrare har redan nu märkt hur hyresgäster skickar in studieintyg utan att de har efterfrågats. nbsp;
– Om vi jobbar med detta fortlöpande så skapas förhoppningsvis en bild av att det inte är någon mening med att försöka hänga kvar. När man är klar med sina studier så flyttar man, säger Rigder Nylund. nbsp;
Från Uppsalahems sida är de hårdare kontrollerna en del i arbetet med att förbättra möjligheterna för studenter att få bostad, både sådana som redan bor i Uppsala och framtida Uppsalabor. nbsp;
– Det finns ju flera sätt att göra det på – till exempel att bygga nytt och att säkerställa att de som bor i studentbostäderna verkligen är studenter, säger Sara Westberg på Uppsalahem. nbsp;
Förutom förhoppningen att komma igång med att bygga fler studentbostäder – närmast i Blåsenhus där 250 studentbostäder är planerade, men byggstarten har blivit uppskjuten på grund av ett överklagande till länsstyrelsen – tror hon att hårdare kontroller kan ge fler studenter möjlighet att flytta in. Hon framför även två andra fördelar med kontrollerna.
– Vi kan få bort en hel del svarta andrahandskontrakt. Det ger oss också ett bättre planeringsunderlag – alla vet ju att det är stor bostadsbrist i Uppsala och då är det viktigt för oss att veta hur många bostäder vi ska bygga, för studenter och för andra grupper.

På frågan vad de som plötsligt står utan bostad ska göra svarar hon att Uppsalahem har direktiv att bygga 500 nya lägenheter om året, och redan under 2012 planeras bygget av 400 studentbostäder att påbörjas. Uppsalahem omvandlar även årligen 20 lägenheter – 40 under 2012 – till ungdomsbostäder.
– I framtiden kommer vi att vara väldigt tydliga i informationen till nya hyresgäster i Studentstaden: Tänk på att fundera på framtiden också, ställ er i kö, säger hon. nbsp;
Just nu, fram till och med den 1 mars, erbjuds även de som bor i en studentlägenhet att omvandla sina bodagar till ködagar i Uppsalahems bostadskö.

nbsp;


Annons

Annons

VEM FÅR BO?

För studentbostäder gäller:

– Att hyresgästen måste vara heltidsstuderande på Uppsala universitet, SLU eller KY-utbildning.

– Vid studiekontroll måste hyresgästen kunna visa att han eller hon tagit minst 15 hp under föregående termin, och är heltidsstuderande innevarande termin.

– Ämbeten vid kår eller nation under en begränsad period räknas som studier.

– För att få bo kvar under föräldraledighet måste hyresgästen ha intyg från Försäkringskassan, samt ha intentionen att studera vidare efter föräldraledigheten.

–Varje hyresgäst har rätt till upp till 12 månaders studieuppehåll under sin boendetid.

– Att hyresgästen får hyra ut i andra hand i samband med studier eller arbete på annan ort (även utomlands) under upp till 12 månader, eller för att provbo som sambo i upp till sex månader. Även andrahandshyresgästen måste vara heltidsstuderande i Uppsala.

– Alla som har fyllt 18 år kan ställa sig i kö hos Studentstaden.

Ungdomslägenhet får hyras av alla som är under 27. När man väl flyttat in får man bo kvar så länge man vill.

nbsp;

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…