Annons
Annons
Folk trängdes längs med väggarna när Nina Björk besökte universitetshuset för att tala om kroppen, kapitalism och feminism.
Foto: Sara Borsiin

Fullpackat när Nina Björk föreläste


Feminismens historiska kamp för att kvinnan ska få samma rättigheter som män förnekar kroppen och dess natur, förklarade en energisk Nina Björk för fullt hus i universitetshuset under onsdagskvällen.

Med ett snöväder rasande utanför är det fullpackat i Sal X i Universitetshuset. Efter två salsbyten står nu äntligen författaren, debattören och litteraturvetaren Nina Björk inför en stor skara förväntansfulla. Hon håller i detta år i Sten Lindroths minnesföreläsning. Ämnet för dagen är relationen mellan kropp, feminism och kapitalism. nbsp;

Nina Björk är tidigt tydlig med att hon vill propagera för ett nytt spår för feminismen. Både kapitalismen och feminismen delar ett förnekande av den mänskliga naturen, säger Nina Björk. Hon grundar sig i den historiska uppfattningen om att ”kvinnor var mer kropp än männen”. Nina Björk tycker att i kvinnokampens strid för att bli själsliga individer så har feminismen förnekat kroppens roll. nbsp;
– Vi ljuger om människan, säger hon, vi har förnekat sanningen om kopplingen mellan kropp, beroende och natur.

Hur kommer då kapitalismen in i resonemanget? Den ses av Nina Björk som delaktig i detta förtryck av kroppen. Hon menar att i det kapitalistiska systemet är kroppen en vara, som kan köpas och säljas, och där hänsyn inte tas till dess grundläggande behov. Kapitalismen har helt enkelt inte intresse för kroppen, så länge den inte kan generera någon vinst.

Hon avslutar med att säga att en kvinna som är medveten om sin kropp och har erfarenheter av de begränsningar som kvinnoförtryck skapar, är den perfekta framtida kämpen mot klimathotet; vår tids mest brådskande problem. nbsp;
– Det ideala samhället ska baseras på kvinnans erfarenheter, det vi istället borde kalla mänskliga kroppens erfarenheter

Nina Björk ser här en koppling mellan kapitalismen och den tidiga framväxande kvinnorörelsen på det sena 1700-talet och dess förnekande av kroppens roll. Hon vill se ett nytt uppmärksammande av kroppens plats inom kvinnokampen och ett slut på förnekandet av dessa mest grundläggande behov. Hon ser ett problem i att varken feminismen eller kapitalismen är intresserade av kroppen, en attityd hon menar måste ändras.


Annons

Annons

OM BJÖRK

Nina Björk är författare, filosofie doktor i litteraturvetenskap och kulturskribent. Hennes första bok, Under det rosa täcket, har haft ett stort inflytande på den feministiska rörelsen sedan den publicerades 1996. Hon har sedan dess publicerat flera kritikerrosade böcker. Den senaste kallad Lyckliga i alla sina dagar, har undertiteln om pengars och människors värde. Hon har mottagit flera svenska pris för sitt skrivande, bland annat Sydsvenska dagbladets kulturpris 2013.

OM STEN LINDROTS FÖRELÄSNING

Sten Lindrots nbsp;minnesföreläsning hålls vartannat år av institutionen för idé och lärdomshistoria i samband med minnet av Sten Lindroth, en tidigare framstående professor på institutionen.

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…