Annons
Annons
En plats i Uppsala studentkårs fullmäktige är inte något som verkar locka studenterna.
Foto: Sara Borsiin/arkiv

Enormt tapp av kårpolitiker


Nästan hälften så många kårpolitiker, jämfört med förra året, ställer upp i kårvalet 2014. För kårens största parti Uppsala universitets studenter blir tappet extra problematiskt. Skulle de nå samma valresultat som ifjol skulle de inte lyckas fylla alla sina platser i fullmäktige.

Om mindre än två veckor är det kårval och dags att välja vilka som ska styra Uppsala studentkår kommande verksamhetsår. Men en plats i kårfullmäktige verkar inte vara något som lockar studenterna. I årets val deltar nämligen betydligt färre kårpolitiker än tidigare. Sett till partiernas kandidatlistor har man jämfört med 2013, tappat nästan varannat namn – från 130 till 72. Trenden från tidigare år fortsätter alltså – mellan 2012 och 2013 minskade antalet med drygt 13 procent.

Fyra av fem kårpartier, som också nbsp;deltog förra året, har färre kandidater som ställer upp. Slår man ihop fjolårets siffror för Centerstudenter, Moderata studenter och Liberala studenter – som i år bildar Allians för kåren – ser man även där en minskning.

Feministiskt studentinitiativ går dock emot trenden och är det enda partiet som ökar – från 12 till 16 namn. nbsp;Partiombudet Nicklas Bäcker blir förvånad när han får höra om det generalla tappet.
– Eftersom jag märker av ett ökat intresse för Fi-studenter, med möten där folk knappt får plats i lokalen, blir det väldigt paradoxalt, säger Nicklas Bäcker som är bekymrad över minskningen.
– Ju färre som ställer upp på listorna desto färre perspektiv får vi in i fullmäktige. Det blir ett demokratiskt problem.

Varför tror du att just ni ökar?
– Jag tror det beror på att många studenter känner att feministiska frågor inte tas på allvar vid universitetet. Många kommer på möten och är less på att normkritik och genus inte får ta plats på utbildningarna.

Till skillnad från Feministiskt studentinitiativ har Uppsala universitets studenter färre namn jämfört med år 2013. Det är också det parti som står för störst tapp, från 43 till 13 kandidater – en minskning på närmare 70 procent.

UUS ordförande Einar Robillard menar att årets siffra ändå är i sin ordning.
– För oss var det snarare abnormalt förra året. Då var det extremt, vi hade kunnat fylla fullmäktige själva. Nu har vi gått tillbaka till en mer normal nivå, säger han.

Einar Robillard ser flera anledningar till att det är färre som ställer upp till årets val.
– Det är olika nivå på engagemanget från år till år. Förra året fanns det en hel del stora frågor med mycket debatt och stridigheter, säger Einar Robillard.

Han syftar bland annat på kårstatusfrågan om Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Att studenter skulle vara mindre engagerade i Uppsala studentkår tror han inte. nbsp;
– Det beror på var man kan tänkas engagera sig. Det behöver inte bara vara i fullmäktige. Sektionaliseringen påbörjades för några år sedan och nu har det kommit igång ganska ordentligt. Så där finns möjlighet om man vill engagera sig mer lokalt.

Oavsett var studenter engagerar sig kvarstår ett problem. Eftersom fullmäktige innehåller 41 platser, och lika många ersättare, är det redan klart att de sex partierna med sina totalt 72 kandidater inte räcker till.

I UUS fall är tappet nbsp;extra problematiskt. Om partiet når samma resultat som förra året, vilket resulterade i 17 mandat i fullmäktige, kommer de med dagens lista på 13 namn inte att kunna fylla alla sina platser.
– Om vi gör ett lika bra val igen är det klart det är problematiskt, kommenenterar Einar Robillard.

Så vad gör ni om ni får fler mandat än vad ni kan fylla?
– Min tolkning är att de blir vakantsatta.


Annons

Annons

FÄRRE STÄLLER UPP I KÅRVALET

Total antal kandidater
2012: 150
2013: 130
2014: 72

Parti, antal kandidater (motsvarande siffra 2013)

Fi-studenter 16 (12)
Vänsterns studentförbund 7 (8)
Allians för kåren* 21 (31) nbsp;
S-studenter 9 (16)
Gröna studenter 6 (16)
UUS 13 (43)

* Består av Moderata studenter, Liberala studenter och Centerstudenter som ställde upp som enskilda partier kårvalet 2013.

Läs mer

2020-05-29 15:56
Studenter som tröttnat på distansundervisning kan andas ut – under fredagens pressträff meddelade regeringen att…
2020-05-29 15:18
Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
 – Säkerhetsavdelningen ville veta hur…
2020-05-28 17:09
Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika…