Annons
Annons
Vilka perspektiv lyser igenom i din kurslitteratur? Är det heteronormativt, homofobiskt eller mansdominerat? Genom kurslitteraturgranskningen kan din kurslitteraturlista hamna under lupp
Foto: Jenny Lagensjö

Genusgranskning i startgroparna


Kårens nya kurslitteraturgranskning är i planeringsstadiet. Tanken är att kurslitteratur på universitetet ska granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Men hur ska alla litteratur kunna granskas? Ergo har pratat med Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarige som har koll på projektet.

I förra veckan hölls första mötet för det granskningsutskott som tillsammans med frivilliga och engagerade studenter ska dra igång granskningen av kurslitteratur ur ett normkritiskt perspektiv. Beslutet att genomföra projektet klubbades igenom i kårens verksamhetsplan på förra kårfullmäktige.

Redan nu har granskningsutskottet fått feedback från olika studentföreningar som som engagerar sig i genusfrågor, både på hur projektet ska genomföras, men också hur man kan skapa engagemang hos studenter på olika utbildningar. För tanken är att ta vara på studenternas egna idéer och initiativ.
– Projektet är i planeringsfasen, till nästa möte ska vi ha ett utkast på de frågeställningar vi vill ha med, säger Paul Bengtsson, som är Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarige. nbsp;

Granskningen är tänkt att vara grundläggande, både kvalitativ och kvantitativ. Exempel på frågor som Paul Bengtsson säger kan komma att ställas är hur många kvinnliga författare det finns i kurslitteraturlistan. Och hur många kvinnliga forskare citeras i litteraturen? Därtill kommer frågor ställas hur könsidentitet och sexuell läggning porträtteras i texten, och vilka kulturer tar författaren egentligen sina exempel ifrån?
– Det är exempelfrågeställningar ur ett normkritiskt perspektiv, säger Paul Bengtsson. nbsp;

Grundnivån på undersökningarna ska utföras med fasta frågeställningar, och ge en fingervisning om vilken litteratur som ska kunna bli föremål för en mer fördjupad granskning, både av kåren och andra engagerade organisationer och studenter. nbsp;

Men kommer ni kunna granska all litteratur på alla utbildningar? Det är ju så mycket?
– Tanken är att det här ska bli en fortlöpande del i kårens ordinarie verksamhet och att vi med tiden ska klara av alla ämnesområden. Det viktigaste är att vi kommer igång och gör det bra så att undersökningarna får legitimitet. Dessutom finns det ett starkt engagemang för de här frågorna bland våra medlemmar, säger Paul Bengtsson. nbsp;

Det är inte första kurslitteraturgranskningen som kåren har gjort genom åren, och på olika program har studentorganisationer genomfört genusgranskningar av litteratur. Ibland har granskningarna gett effekt, ibland inte.

Om ni får resultatet att kurslitteraturen brister, tror du att det kan leda till någon förändring?
– Ja, jag har hört om fall där enskilda studenter har klagar på enskilda böcker som till exempel har varit grovt homofobiska, och då fått bort boken. Klagomålen kommer att bli lättare att framföra när man har granskningen i ryggen, säger Paul Bengtsson. nbsp;

Under onsdagen informerar kåren om projektet på olika campus för att värva studenter som är intresserade av att hjälpa till. Och de studenter som vill vara med och genomföra projektet behöver inga förkunskaper.


Annons

Annons

FINANSIERING

För att finansiera projetket kommer kåren att söka pengar hos bland andra Rådet för lika villkor på Uppsala universitet och Allmänna arvsfonden. Granskningen kommer också att bedrivas tillsammans med Folkuniversitetet i studiecirkelform.

nbsp;

VILL DU VARA MED? nbsp;

Nästa möte för granskningsutskottet är den 4 november klockan 17 på kårhuset:uppsalastudentkar.se/litteraturgranskningen

nbsp;

Läs mer

2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…
2020-01-23 14:10
I veckan rapporterade media om genusforskare som tystas efter hot. I artiklarna och inslagen målades det upp en mörk…
2020-01-22 12:03
Balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan kan förklara mer om social fobi än vad man tidigare…