Annons
Annons
Projektgruppen har bland annat varit med på läxhjälp och soppkök. Nu hoppas de kunna inspirera fler studenter att hjälpa till i samhället. Ivan Larsson Rivera, Kristina Kardell, Melker Rydman, Fredrika Lundh, Elin Nyman och Johanna Gustafsson.
Foto: Johanna Gustavsson

Samhällsengagemang på schemat


Stå i soppkök, läsa läxor eller delta på språkcafé – det behöver inte vara så svårt att engagera sig för andra människor. Det menar en grupp Uppsalastudenter som gått samman för att försöka ta reda på hur man ska gå till väga för att hjälpa till.

Många känner nog att de skulle vilja engagera sig mer i samhället, hjälpa människor utanför den egna sfären. Men hur ska man göra? Under delkursen projektledning och kommunikation på Cemus valde sex studenter att fokusera på just det. De ville prova på att engagera sig för andra, för att på så sätt inspirera fler studenter att göra likadant.

– I början av kursen gjorde vi en enkätstudie bland studenter som visade att de flesta vill engagera sig, men de vet inte hur. Det sådde ett frö till projektet. Vi har heller inte tidigare varit aktiva inom volontärskap. Om vi kan ta steget, kan fler göra det, säger Johanna Gustafsson.

Under projektets gång har de bland annat varit på Mikaelsgården, Stadsmissionens soppkök, läxhjälp och språkcafé. Johanna Gustafsson menar att flera av uppdragen är enkla att kombinera med studier. Att hjälpa till med läxor någon timme efter skolan, eller att sitta och samtala med nyanlända, till exempel. nbsp;

– Genom att kasta sig ut inser man att man kan göra mer än vad man tror. Man kan faktisk skapa ett mervärde i samhället.

Planen var att prova på så många volontäruppdrag som möjligt och sedan sammanställa en lista och sina upplevelser på hemsidan jaggornagot.nu. Det visade sig dock att många av uppdragen som fanns ute krävde ett lite mer långsiktigt engagemang. I flera fall handlar det om att binda upp sig en termin och kunna avvara minst någon timme per vecka.

– Under projektets gång fick vi en förståelse för varför de mesta uppdrag kräver ett relativt stort åtagande. Det handlar om människorna på plats ska känna sig trygga och att lyckas bygga relationer. Man ska inte bara göra det för att det är givande för sig själv, eller för att lätta sitt samvete.

Tanken med projektet är också att de ska rapportera tillbaka till organisationerna. Hur lätta var de att komma i kontakt med, hur de lyckades nå ut med sina tillgängliga uppdrag? De fem visste till exempel inte innan de började med projektet att Uppsala universitet redan bedriver ett samarbete med Volontärbyrån, Studentvolontär i Uppsala, som arbetar med att nå ut till studenter. Organisationerna kan nå ut bättre, menar Johanna Gustafsson, men till syvende och sist handlar det nog om att man måste övervinna sina egna barriärer, våga ta steget.

– Det handlar om att fundera på vilken människa man vill vara. Under arbetet med projektet har vi fått insikt i att man har mycket mer tid än vad man tror, det handlar bara om att prioritera.

Projektet ska redovisas på onsdag. Då kommer också hemsidan jaggornagot.nu att vara färdigställd. nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?