Annons
Annons
Nya kårordförande Daniel Simmons, UUS, håller en kort presentation av sig själv innan han och motkandidaten, Emma von Aller, VSF, pepprades med frågor från fumledamöterna.
Foto: Lina Svensk

Inga konstigheter på konstfum, typ


Vi har ett resultat. Daniel Simmons och Karin Ottander från partiet Uppsala universitets studenter, UUS, blir ordförande respektive vice ordförande för Uppsala studentkår verksamhetsåret 2016/2017. Det stod klart efter en lång utfrågning där VSF:s kandidat Emma van Aller, som aspirerade på ordföranderollen, fick se sig omsprungen av Daniel Simmons och heller inte valde att kandidera till vice-posten.

Det var ovanligt fullsatt i möteslokalen där årets konstituerande fullmäktigemöte skulle hållas på måndagskvällen. Efter upprop konstaterades att alla 41 ledamöter var på plats, dessutom med flera ersättare till hands. Först och främst skulle ordförande för fullmäktigemötena under kommande år väljas. Fredrik Hultman (AFK) nominerade partikamrat Jonathan Arvidsson, som, för dagen, var mötets sekreterare.

– Jag har en vana och jag hoppas att jag bättre än vad jag sköter min sekreterarroll ska kunna sköta ordföranderollen, sa Jonathan Arvidsson.

– Kommer du donera ditt arvode till fikabudgeten, frågade företrädare Max Stenberg.

– Det kommer jag göra, allting för fikat, svarade Jonathan Arvidsson. nbsp;

Jonathan Arvidsson, blev vald, men någon vice ordförande lyckades fum inte vaska fram, utan posten bordlades till ett senare möte.

Därefter blev det dags för dagens mest eftersträvansvärda post – ordförande i Uppsala studentkår. Daniel Simmons (UUS) och Emma van Aller (VSF) nominerades och fick komma fram.

Daniel Simmons berättade om sin bakgrund – började som juridikstudent men “älskade sin själ för mycket”, och valde att byta till freds- och konfliktvetenskap. Tog en kandidat, åkte till Kanada, kom tillbaka och läste en master i samma ämne. I den vevan blev han studiebevakare och kom senare i kontakt med kårens arbete.

– Jag har sett hur vi kan lyckas med väldigt mycket påverkan, det gav mig blodad tand. Jag har bland annat suttit i sektion lära och har sett vilken kraft vi studenter har om vi organiserar oss, sa Daniel Simmons.

Därefter följde ett anförande om hans hjärtefråga, studiebevakningen. Den kan göras bättre, studiebevakarnas arbetsbelastning är idag för hög, och det krävs ett högre skyddsnät arvoderade och studenter, menade han.

– Få studenter vet vem som representerar en i universitetets system. Jag vill se en mer transparent kårverksamhet. Vi kan utan att skada, visa vad som händer i fallverksamheten på institutionerna.

Emma van Aller tog vid. Hon hade precis som Daniel Simmons börjat med juridik, men kommit in på statsvetenskap där hon bland annat skrivit om politisk analys. Hon berättade att hon varit kurator på Östgöta nation och jobbat som studiebevakare i både medicinska och samhällsvetenskapliga sektionen. nbsp;

– Jag har sett på nära håll hur sektioner arbetar, och det finns ingen tydlig linje till kåren centralt. Det är för långt avstånd mellan kåren centralt och studenterna, sade Emma van Aller. nbsp;

Därefter blev det dags för utfrågning av de båda kandidaterna. Frågorna haglade i en till synes aldrig sinande ström och berörde bland annat hur de båda kandidaterna ville förbebygga psykisk ohälsa bland studenter, hur de såg på kårens framtid, om de var feminister och vad de menade med begreppet, samt vad de tyckte om Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Rikard Engblom, VSF, var intresserad av de båda kandidaternas politiska hemvist. Daniel Simmons valde att inte svara på frågan.

– Jag kandiderar för ett politiskt obundet parti. Studentpolitik behöver inte ha en politisk färg, det bästa tror jag är om vi kopplar bort partipolitiken. nbsp;

Emma van Aller var desto mer transparent och berättade att hon röstat på S och V.

De kunde båda enas om att bostäder var den viktigaste frågan i kårens politiska påverkansarbete. De var också överens om att kårens största utgiftspost, Ergo måste ses över. Men inte att tidningen ska avskaffas, utan att man ska titta på alternativa finansieringslösningar.

Kandidaterna konstaterade också båda att kårens viktigaste uppgift var studiebevakning.

nbsp;

Efter att fumordförande försökt dra ett streck i debatten, men inte lyckats, fick han i alla fall igenom begränsad taltid på 1 minut per fråga. Efter ytterligare 20 frågor, gick man till val.

Efter knapptryckning konstaterades följande resultat av omröstningen: 29 röster på Daniel Simmons, 11 på Emma van Aller och 1 “avstår”.

Till vice ordförande nominerades endast en person, Karin Ottander från UUS – studiebevakare på ekonomiska sektionen som studerat kandidat i genus och master i samhällsvetenskap med inriktning historia. Även hon lyfte fram studiebevakningen som en av sina hjärtefrågor.

– Det är viktigt att inte glömma bort kårens kärnverksamhet. Detta trots att vi kommer behöva fokusera på hur vi vill organisera oss. Studenter kommer inte behöva mindre studiebevakning för det, sa hon. nbsp;

Efter en kortare frågestund, där bland annat hon fick redogöra för åsikter rörande Carola Lemne, stipendiedoktorandernas situation, politiska hemvist (rosa), och vad hon hade för pizzafavorit kunde fullmäktige gå till val och klubba Karin Ottander som vice ordförande.

När valen till de tyngsta posterna efter nästan två timmar var avklarade flöt övriga personval på desto snabbare. Nio personer valdes till kårens styrelse, utöver ordförandeduon. Bland dessa fanns, förvånande nog, många utan någon partitillhörighet. Vilka som valdes och deras partitillhörighet hittar du i högerspalten.

Adrian Ribbing, AFK, valdes till ordförande i tidningsutskottet, som ansvarar för beredning och en del beslutsfattande som berör Ergo. nbsp;

– Jag ser gärna att man utvecklar Ergos hemsida och kanske skapar en app, sa han i sin presentation.

Han menade också att det är viktigt att man håller dörrarna öppna för en eventuell medfinansiering av Ergo med de andra kårerna i Uppsala.

Felix Sjöberg, UUS, valdes till vice ordförande i tidningsutskottet och bjöd på en ganska grund, om än diplomatisk, analys av Ergos nuvarande skick:

– Det diskuteras mycket om Ergo – vissa tycker att den är dålig, andra tycker att den är bra. Jag läser den ibland på webben och tycker det vore kul att sitta med i tidningsutskottet.

Till det prestigefyllda uppdraget som ledamot i konsistoriet, alltså Uppsala universitets styrelse, valdes avgående kårordförande Caisa Lycken, Gröna studenter. Suppleant blev Fredrik Hultman, AFK, efter en kortare frågestund med honom och en annan kandidat till uppdraget, Ann-Catrin Wells.

Förutom alla personval presenterades även styrelsens förslag till rambudget för det nya verksamhetsåret. Det preliminära resultatet hamnar på minus 1,796 miljoner kronor, vilket kommer att täckas av kårens reservfond.

– Vi räknar med färre medlemmar i och med att föreningar har brutit sig ur och skapat egna kårer. Vi kommer förmodligen få lite ökat bidrag från universitetet. Vi kommer också ha något färre studiebevakare. De utgifter vi har beräknat för Ergo baseras på de realistiska reklamintäkter det är rimligt att vi får in. Vi drog ner på personalen förra året och det är det som fortfarande syns i minskade personalutgifter. Detta är alltså de större förändringar som skett sedan förra året och det som märks mest i budgeten, berättade avgående kårordförande Caisa Lycken.

Kårens kanslichef och ekonomiansvarige, Casper Wahlund, fanns på plats för att besvara eventuella frågor om rambudgeten. Några sådana fanns dock inte, märkligt nog, från det i övrigt frågvisa fullmäktige – klockan närmade sig ändå 22 och folk började vrida sig och sucka i bänkraderna. Valen till de externa uppdragen gick revs därför av snabbt därefter och inga övriga frågor togs upp.

Mötet avslutades 21.45 till ljudet av högljudda applåder och lättade suckar.


Annons

Annons

Tillsatta poster
Fullmäktiges ordförande:
Jonathan Arvidsson AFK
Vice fullmäktiges ordförande: bordlades
Ordförande Uppsala studentkår: Daniel Simmons UUS
Vice ordförande Uppsala studentkår: Karin Ottander UUS
Ledamöter Uppsala studentkårs styrelse:
Paul Bengtsson S
Jakob Stone S
Tobias Fredriksson, politiskt obunden
Frida Gunnarsson, S
Beatrice Schönning, politiskt obunden
Klara Sophie Jansson politiskt obunden
Andreas Carlsson UUS
Viktor Nordkvist UUS
Katarina Bungerfeldt S
(Styrelsen motsvarar alltså ungefär regeringen i förhållande till fum som riksdag. De verkställer beslut som fullmäktige har fattat.)
Orförande i doktorandnämnden: bordlagt
Presidieutskottet: delegerat till presidiet
Tidningsutskottets ordförande: Adrian Ribbing AFK
Tidningsutskottets vice ordförande: Felix Sjöberg UUS
Ledamot tidningsutskottets ordförande: Pavlos Cavelier Bizas S
VSF:S representant i tidningsutskottet: vakantsatt
Revisorer: Miranda Cox VSF, Mikael Holtorf AFK + extern
Revisorsupleanter: Saida Kolmie VSF, Edvin Alam + extern
Valberednings ordförande: Gustav Sundell UUS
Ledamöter till kårgemensamma uppdraget:
nbsp;1. Gustav Sundell UUS
nbsp;2. Fredrik Hulman AFK
nbsp;3. Max Stenberg S
nbsp;4. Andreas Carlsson UUS
Ledamot stipendiekommitten: Max Stenberg
Historiegraf: Gustav Sundell UUS
Programsekreterare: val delegerades till styrelsen
Arkivarie: Linnea Flodström, nuvarande arkivarie.
Ledamot rektors ledningsråd: Daniel Simmons UUS
Rektors beslutssammanträde: Daniel Simmons
Supleant rektors beslutssammanträde: Karin Ottander
Ledamot Uppsala universitets konsitorium: Caisa Lycken GS
Supleant Uppsala universitets konsitorium: Fredrik Hultman AFK
Studenthälsans styrelse: Fredrik Lyngfalk, Moa Wikén
Supleanter Studenthälsans styrelse: Gustav Palmer, Frida Gunnarsson
Ledamot drivhusets styrese: Axel Burman
Ledamöter Studentbokhandels styrelse: Rolf Kroon, Caisa Lycken, Fredrik Pettersson
Företrädare med närvaror och yttranderätt i styrelsen för Uppsala akademiförvaltning KB amp; UUs Stiftelseförvaltning ek: Fredrik Pettersson

Uppsnappat:

“Inga jordnötspåsar får öppnas i lokalen ”
Hänsyn togs i alla fall till att det fanns allergiker på fum.

Om man får tro testfrågan är fullmäktige inte representativt för hur samhället ser ut i stort, i alla fall inte i fråga om monarkin. 56 procent av fum var mot monarki, 24 procent för och 20 procent valde att avstå från att svara.

“Jag har god koll på kontrapropositionsvoteringar.”
Nya fumordförande Jonathan Arvidsson, AFK, tog upp en av de kvaliteter som gör honom lämplig till sin nya post. Exakt vad det betyder får den nyfikne googla (det är inte så intressant som det låter). Jonathan lovade också att, liksom sin företrädare Max Stenberg, skänka sitt arvode till mötesfikat och försäkrade ledamöterna om att han är bra på att skapa Facebook-event.

“Så det finns inga förslag till vice fumordförande Sveriges äldsta studentkår?”
Konstfumordförande Sten Storgärds, AFK, pikar, kanske med all rätt, fum för att inte lyckas vaska fram en enda kandidat till posten som vice fumordförande.

“Vi ska ta en kort paus snart, sekreteraren har nämligen lite behov att ta hand om.”
Sten Storgärds fick även till en liten gliring på sin tillfällige sidekick Jonathan Arvidssons bekostnad. Exakt vad behovet var förtäljer inte tjuvnypet.

“Kan ordförande ta det lite långsammare?”
Ergo tackar den vänliga ledamot som fick ordförande att vrida ner tempot lite – vissa måste faktiskt anteckna allt som sägs

“Just det Jag är också feminist och reformistisk socialist.”
En av de nya styrelseledamöterna Jakob Stone, S-studenter, framhåller sin ideologiska bakgrund i sin korta presentation. “Feminist” och “reformistisk socialist” sägs dock så många gånger under kvällens gång att orden nästan förlorar sin betydelse.

Kvällens mest ställda fråga blev “Vad tycker du om att ordförande för universitetets styrelse också är VD för Svenskt näringsliv?” I princip samtliga kandidater till samtliga politiska poster fick frågan.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?