Annons
Annons
Den nya tentalokalen på Gamla torget ska underlätta examinationer av studenter med särskilda behov.
Foto: Ergos arkiv

Uppsala först med anpassad tentalokal


Studenter med funktionsnedsättning ska få skriva tentor i en specialutformad lokal. Bakgrunden är att allt fler som läser på universitetet har särskilda behov.

nbsp;

Alla som läser på universitetet ska ha samma förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett funktionsförmåga. Därför finns möjlighet för studenter med funktionsnedsättning att göra specialutformade tentamina. Det kan till exempel röra sig om extra skrivtid, talsyntes och uppläsningsprogram. I dag examineras dessa grupper tillsammans med övriga studenter, men en ny, specialutformad tentalokal håller på att byggas på Gamla torget. Fredrik Lindgren, projektledare på byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet, tror att det kommer innebära stora vinster både för de berörda studenterna och institutionerna.

– I dag finns ”glasburar” i tentalokalerna där studenter som behöver lugnare miljö får sitta. Det kan nog kännas ganska utpekande.

Dessutom kommer den nya lokalen innebära mindre personalkostnader eftersom de specialutformade examinationerna lättare kan samordnas. Som det ser ut i dag har studenter med särskilda behov ofta fått tenteras en och en.

– Tentavakterna kommer att ha specialkompetens att bemöta studenternas behov, säger Fredrik Lindgren.

Utredningar visar att allt fler som läser vid Uppsala universitet behöver någon form av anpassning i sina studier. Det rör sig huvudsakligen om personer med dyslexi och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan innebära koncentrationssvårigheter. Fredrik Lindgren betonar att det inte handlar om att ge någon en gräddfil, utan att syftet är att alla ska ha samma förutsättningar.

– Undervisning och examination ska anpassas efter individens funktionsförmåga. För att få anpassad examination krävs intyg från samordnare för studenter med funktionshinder, så det är inte så att alla som vill kan begära det.

Uppsala universitet är först i landet med att införa en specialutformad tentalokal. Fredrik Lindgren berättar att andra lärosäten visat stort intresse för initiativet.

– Det känns kul.

Rektorsbeslutet om den nya tentalokalen togs i maj och den planeras kunna tas i bruk efter jul.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-15 15:05
När apotekarprogrammet gjordes om behövde Sanna en individuell studieplan. Ett halvår senare har hon fortfarande inte…
2019-11-15 14:26
Endast en representant från S-studenter och för få ledamöter totalt ledde till att gårdagens fullmäktigemöte ställdes in…
2019-11-15 11:45
Vid årsskiftet kommer Studentkortet att ta över efter Mecenat. Nu jagas Studentkortets vd av kronofogden men Uppsala…