Annons
Annons
Allt fler kvinnliga studenter läser naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Men motsvarande utveckling har inte skett bland män.
Foto: Sara Borsiin

Män väljer bort kvinnodominerade utbildningar


Kvinnliga studenter dominerar på högskolorna och allt fler kvinnor väljer mansdominerade utbildningar. Men den könssegregerade arbetsmarknaden består.

Normal021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE

Hela 61 procent av alla som påbörjade högre studier på grundnivå läsåret 2014/15 var kvinnor. Det visar en rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ), med fokus på jämställdhet inom högskola och arbetsliv. Dessutom läser allt fler kvinnor ämnen som traditionellt är mansdominerade. Andelen kvinnliga civilingenjörsstuderande har ökat med 8 procentenheter sedan 2006. Ändå är arbetsmarknaden fortsatt könssegregerad. Män väljer fortfarande bort kvinnodominerade utbildningar.

– På de stora kvinnodominerade utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och förskollärare har inte någon motsvarande förändring skett, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör.

På förskollärarprogrammet var andelen män 8 procent 2014/15. De enda områden där män fortfarande är i majoritet är teknik och naturvetenskap. Men trots att kvinnor dominerar i akademin i stort är det vanligare att män blir professorer.

Bara på konstnärliga utbildningar är könsfördelningen jämn.

nbsp;

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2020-08-06 13:30
Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet…
2020-08-06 10:57
Rekordmånga nya studenter har antagits till Uppsala universitet i höst vilket öppnar upp för frågan: kommer det över…
2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.