Annons
Annons
Den nya tentalokalen har tretton separata rum för studenter som behöver avskildhet. Heléne Andersson visar soffan man kan vila på.
Foto: Sigrid Asker

Efterlängtad tentalokal har öppnat


Uppsala universitet är först i Sverige med en lokal anpassad för studenter som behöver stöd vid examination. Allt fler med funktionsnedsättning går i dag vidare till högre studier.

Det känns inte som att gå in i en tentamenssal, utan mer som en lugn, ljus korridor med avskilda krypin. 38 skrivplatser är utspridda över två större utrymmen. I den främre delen går stolar och väggprydnad i vinrött, i den bortre i mörkgrått.

– Det är färger som förknippas med Uppsala universitet och dessutom är rogivande på ett sätt som passar i en tentamenslokal. Vi har tänkt mycket på material och färger, säger Heléne Andersson, lokaladministratör på byggnadsavdelningen.

Hon har varit med och utformat lokalen, i samarbete med bland annat organisationer för studerande med funktionsnedsättning. Beslut om att öppna en specialanpassad tentamenslokal fattades av rektor i våras.

– Vi hade sådan tur att det redan pågick en ombyggnation här i lokalerna på Gamla torget, och för den här delen saknades en plan. Det brukar inte gå så här snabbt annars, säger Heléne Andersson.

Lokalen är efterlängtad. Studenterna med behov av anpassning vid examination blir allt fler. Förra året räknar Heléne Andersson till 1900 anpassade examenstillfällen, medan det för tre år sedan rörde sig om 1300. Det kan finnas en mängd olika orsaker till att man behöver särskilt stöd.

– Har man dyslexi kan man få förlängd skrivtid. Många dyslektiker har koncentrationssvårigheter och bara känslan att ha en timme extra kan få en att slappna av. Det gäller också om man har en neuropsykiatrisk diagnos som Aspergers eller Tourettes, eller sociala fobier, berättar Heléne Andersson.

Tidigare har de som behöver längre tid och lugnare miljö när de skrivit tentor fått sitta i separata ”glasburar” i de ordinarie tentamenssalarna. Många har uttryckt att det känts utpekande, och Heléne Andersson tror att många därför har avstått från att be om anpassning trots att det egentligen skulle kunna göra att de presterade bättre.

– Det finns nog ett mörkertal. Jag tror att vi kommer att nå ut till fler nu. Det kommer antagligen bli lättare att söka hjälp.

Hon visar mig de tretton separata rummen längs ena långsidan i ”vinröda rummet”. Här kan man sitta om man har extra stort behov av avskildhet, eller om man använder hjälpmedel. Datorerna som finns att låna är utrustade med talsyntes och rättstavningsprogram som är speciellt utformade för dyslektiker. I några rum finns platser för personliga assistenter. Heléne Andersson slår sig ned på en soffa med mjuka, gröna kuddar som står intill skrivbordet i ett av de mindre utrymmena.

– Här kan man vila om man behöver ta pauser medan man skriver. Armstöden är fällbara så att man både kan ligga och sitta bekvämt, säger hon.

Till skillnad från övriga tentamenslokaler är denna nöt-och parmfymfri, av hänsyn till allergiker. Det finns också möjlighet att ha med sig servicehund till ett av rummen. Tanken är att funktionsnedsättning i minsta möjliga mån ska vara ett hinder för att klara högre studier.

– Att vi i dag har så pass många studenter med olika typer av funktionsnedsättningar beror antagligen på att man får bra hjälp att klara sig igenom grundskola och gymnasium, säger Heléne Andersson.

Den nya lokalen har nu varit i bruk i en vecka och hittills har de som tenterat där varit nöjda, enligt samtal de haft med personal. Heléne Andersson säger att de inte vill göra anspråk på att ha lyckats fullt ut redan, men att det överlag känns väldigt positivt.

– Det vi verkligen behöver åtgärda är bristen på väggklockor. Studenter har ju sällan armbandsur i dag, och man får inte ha mobil när man skriver tenta, säger hon.

För att få skriva tentamen i den nya lokalen krävs intyg från samordnare för studenter med funktionshinder. Där ska också framgå vilken typ av anpassning studenten behöver.

nbsp;

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-10 10:50
Studenter som tagit sig in på utbildningar genom fusk på högskoleprovet stängs av men deras studieresultat ska inte…
2019-12-06 14:39
Ergos läsare känner Kalle Landegren som mannen bakom de humoristiska serierutorna som skildrar olika aspekter av…
2019-12-05 13:50
Idag hålls en föreläsning på Göteborgs universitet av Richard Jomshof. 500 personer har skrivit på en namninsamling mot…