Annons
Annons
Kommunalrådet Erik Pelling är väldigt kritisk till att Heimstaden vill avveckla 2000 studentbostäder.
Foto: Ergos arkiv/ Uppsala kommun

Stor oro över Flogsta höghus framtid


Heimstadens planer på att bygga om studentkorridorerna på Sernanders väg till vanliga lägenheter väcker motstånd. Både kommunen och Uppsala studentkår hoppas kunna få hyresvärden på andra tankar.

Ergo har tidigare rapporterat att hyresvärden Heimstaden ser över möjligheterna att omvandla sina studentbostäder i Flogsta till lägenheter för icke-studenter. Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för plan-och byggnadsfrågor, tror att 2000 studentbostäder mindre kan ge omfattande negativa konsekvenser för hela Uppsala.

– Som kommunalråd är jag naturligtvis kritisk. Vi behöver fler bostäder, inte färre. Uppsala lider av bostadsbrist och vi jobbar hårt för att det ska finnas bostäder överhuvudtaget, inklusive studentbostäder.

Även på andra områden än bostadsmarknaden menar Erik Pelling att en omvandling av Flogsta höghus skulle påverka hela Uppsala negativt. Kommunen skulle förlora på om det blev ännu svårare för inflyttande studenter och forskare att hitta någonstans att bo.

– Det skulle påverka vår konkurrenskraft som kommun, menar Erik Pelling.

2013 köpte kommunala Uppsalahem bolaget Studentstaden från Rikshem, vilket innebar att en stor del av studentbostäderna övergick i kommunal regi. Korridorerna på Sernanders väg hade då sedan några år tillbaka tagits över av Heimstaden.

– Ett syfte med att kommunen förvärvade studentbostäderna var att förhindra att något sådant här händer – att ett privat bolag väljer att omvandla studentbostäder till lägenheter för icke-studenter, säger Erik Pelling.

Från kommunens sida avser man nu kalla Heimstaden till ett möte för att ha en dialog om hur de tänker.

– Vi är positiva till att bygga nytt i området men tänker slå vakt om att det ska finnas studentbostäder, säger Erik Pelling.

Daniel Simmons, ordförande i Uppsala studentkår, tänker också verka för att Heimstadens planer avslås.

– Uppsala studentkår ser på detta med stor oro. Bostadssituationen för Uppsalas studenter är redan idag väldigt svår. Vi för redan samtal med både HUS och Uppsala universitet om detta och hoppas få till en dialog med Heimstaden inom kort för att se till att dessa bostäder stannar som studentbostäder.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-19 14:39
Carl Johan Casten Carlberg engagerar sig för nyanlända ingenjörer. Det är bland annat för sin roll i föreningen…
2019-11-18 15:21
I ett år har Flogsta vårdcentral stått tom. Nu planerar fastighetsägaren att göra om lokalerna till studentbostäder och…
2019-11-18 14:31
Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är…