Annons
Annons
Digitala tentor på gång i Uppsala. Men först måste man ta fram en kravprofil på vad det system som ska köpas in ska klara av.
Foto: Sandra Gunnarsson

Varför klarar inte UU det som andra klarar av?


Grannen Norge ligger i framkant, liksom Göteborgs universitet, vad gäller införandet av digitala tentor. Nu har även Uppsala universitet beslutat att det ska bli av. Allt för sent menar vissa lärare som sedan länge tröttnat på att få in kladdiga tentor med oläslig handstil.

Du sitter och skriver en tenta för hand i flera timmar, är redo att lämna in och kan knappt själv se vad du skrivit. Ett enda virrvarr av pilar, överstrykningar och kladd. Inte så kul – speciellt inte om tentorna råkar bli stulna och du tvingas skriva om... men kanske är handskriftens era över, snart? Flera universitet i Norge har digital tentamen som standard och nu börjar även lärosäten i Sverige titta på liknande lösningar. Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet är en av de som tryckt på under flera års tid för att få till en förändring.
– Det är en frustration som växer med tiden, vi säger ju att Uppsala universitet ska vara bäst och mest modernt, men varför klarar inte vi av det som andra lärosäten klarar av, säger han.
Fördelarna som han radar upp med digitala tentor och rättning är många: studenter kommer kunna redigera sina svar, alla tentor får samma utseende, rättning kan ske snabbare och lärarens kommentarer blir lättare att läsa för studenten. Han är medveten om att det finns vissa lärare som säkert vill rätta på papper, men framhåller samtidigt att de som inte vill det är fler.
– Vi är många som inte vill tvingas igenom ännu en kladdig tentamen med överstrykningar och kladdig handstil från en hand med kramp.

En förstudiegrupp vid
Uppsala universitet har beslutat att digitala tentor ska införas. Nu håller en ny grupp på att undersöka vilket typ av system som ska köpas in.
– Det gäller att kunna få ett system som uppfyller de krav som kan ställas från de olika fakulteterna, till exempel att systemet ska kunna hantera matematiska formler och FASS, säger Magnus Ödman, ordförande i arbetsgruppen och biträdande kanslichef vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.
Sådana system finns ju redan i exempelvis Norge. Är inte Uppsala universitet sent ute?
– Nej, vi ligger inte först, men heller inte sist. Stockholms universitet har hört av sig för att fråga hur vi gör, Göteborgs har skaffat och Medfarm har ett egenhändigt tillverkat system. Men det som ska införas nu är brett, och ska fungera på hela universitetet.
Planen är att kravprofilen ska vara redo till sommaren och att man sedan ska sätta igång med upphandlingen och eventuellt ombygge av tentasal.

På Göteborgs universitet
har man kommit längre. Där skrevs de första digitala tentorna för mindre grupper under våren 2016. Studenterna fick ha med sig egna laptops och använda ett system som låser datorn under tiden som tentan skrivs. Under hösten utökades antalet skrivningar och nu har man beslutat att bygga om en av de större tentalokalerna som rymmer 300 studenter så att fler ska kunna tenta digitalt samtidigt. Efter testperioden med medtagna datorer, har man beslutat att köpa in laptops.
– Det fungerade jättebra med egna datorer om studenterna gjort hemläxan, förberett sig och deltagit i öppet hus om hur programvaran funkar. Men trots det kom studenter oförberedda, vilket gjorde att det krävdes It-tekniker på plats, det tog tid och upplevdes stökigt i salen, säger Susanne Knutz, huvudprojektledare för INU, Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning, vid Göteborgs universitet.

Här i Uppsala har
man dock inte bestämt sig för om datorer ska införskaffas, eller om studenter ska använda sina egna – så kallat ”bring your own device”. Men möjligheten att skriva digitalt ska finnas, förhoppningsvis så snart som möjligt.
– Vi hoppas att upphandlingen blir klar i början av hösten. Det går inte att backa nu, speciellt inte på de institutioner där studenter skriver essätentor i många timmar. Språket blir bättre, det blir enklare att läsa och det går fortare att rätta – det finns nästan bara fördelar, säger Magnus Ödman.


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…