Annons
Annons
Johanna Eklund och Sophia Södergård hoppas att Rackarberget kommer att vara sig likt även efter förtätningen.
Foto: Sigrid Asker

Gammalt och nytt ska mötas på Rackarberget


Samtliga studentbostäder på Rackarberget ska renoveras, sannolikt med start i början av 2018. Det finns också planer på nybyggnation. Mathias Lantz på Studentstaden betonar att områdets kulturhistoriska värde kommer att beaktas.

Aprilvädret är för tillfället på juridikstudenterna Johanna Eklunds och Sophia Södergårds sida, och de har slagit sig ned i gräset intill ett av de vita femvåningshusen på Rackarberget för att plugga och äta muffins. Ingen av dem bor här, men Johanna Eklund hade ett studentrum här till för ett halvår sedan och tycker mycket om området.

– Det är mysigt med de gamla husen, och bra att ha nära till stan. Förutom kanske vid valborg – som ändå bara infaller en gång om året – är det trevligt och lugnt, säger hon.

Inför Studentstadens planer på att bygga nya bostäder på grönytorna mellan befintliga hus är Johanna Eklund lite kluven. Hon förstår att behovet finns, men tycker det vore synd om miljön skulle genomgå stora förändringar.

– Jag hoppas de löser det på ett bra sätt.

För närvarande är det oklart när och hur förtätningen av Rackarberget kommer att ske. Mathias Lantz, fastighetschef på Studentstaden, säger att detaljplanen förhoppningsvis kommer att vinna laga kraft i höst. Det är svårt att uttala sig om hur många nya bostäder det kan bli, menar han.

– Planen har utrymme för ungefär 500, men det är ingenting som är bestämt.

Nybyggnationen går hand i hand med renoveringen av Rackarbergets befintliga bostäder, som beräknas sätta igång i början av 2018. Husen i området är från 1950-talet och framåt och i behov av upprustning.

– Inför renoveringen måste vi kontrollera statusen på fastigheterna så vi vet vad som behöver bytas. Det är viktigt att det sker i dialog med HUS och hyresgästerna, säger Mathias Lantz.

Renoveringsarbetet kan komma att innebära att hyresgäster måste evakueras. I första hand hoppas man dock att den höga omsättningen i ett typiskt studentområde tillåter att man börjar renovera först när en lägenhet blir tom.

– Det är huvudspåret och det mest önskvärda sättet att få jobba. Men en del har ju längre kontrakt, så det är inte säkert att det alltid går, säger Mathias Lantz.

Upprustning av bostäder brukar i regel leda till höjda hyror, men från Studentstadens sida är man tydlig med att man ser det som en viktig ekvation att hitta en hyresnivå som är rimlig för studenter. Medan Heimstadens bostäder i Flogsta enligt planen kommer att byggas om till lägenheter, kommer Rackarberget även i fortsättningen att erbjuda olika boendeformer, inklusive korridorsrum.

– Det finns en vilja att behålla korridorerna. Vi tror på konceptet, säger Mathias Lantz.

De nya lägenheterna kommer enbart att vara vigda åt studneter. Mathias Lantz betonar också att den planerade nybyggnationen kommer att göras med respekt för Rackarbergets kulturhistoriska värde.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med Uppsala kommun och har förutsättningar att göra en varsam förtätning. Jag tror att resultatet kommer att bli jättebra, säger han.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…