Annons
Annons
Under valborg 1987 hade man varken hört talas om kvalborg eller skvalborg. Men kanske Festivalborg – ett helnyktert alternativt firande.
Foto: Erik Bongcam-Rudloff

Det är -borg:et i ordet som gör det


Skvalborg, kvalborg, valborg, finalborg och katastrofalborg. Vad ska detta betyda? Svar: det är 28/4, 29/4, sista april, första maj och 2/5. Valborgsfirandets sista april och första maj har blivit en hel valborgsvecka. Felix Marklund berättar om den okända historien bakom orden.

Vi börjar vid tiden, då vårt universitet var ungt: den sena medeltiden. För redan i de medeltida lagarna omnämns walborga messo dagh – valborgsmässodagen. Dagen för mässan för heliga Valborg. Därtill bildades ordet valborgsmässoafton. Två långa och otympliga ord – som var dömda att förkortas. Istället började man allt mer säga första maj för valborgsmässodagen. Men valborgsmässoafton levde vidare. Därefter kom sista april – av allt att döma en studentikos nybildning i analogi med första maj. Ett roligt skämt som inte stått sig. Men symmetriskt blev det: sista april och första maj. Först under 1900-talet kom det smäckra valborg, utan sitt otympliga bihang mässoafton. En ny konkurrent till sista april, men inte minst en blivande och outsinlig källa för studentikost vitsande...

Traditionen att leka med ordet valborg började redan på tidigt 1980-tal. Ett alternativt valborgsfirande arrangerades av bland andra studentprästerna, den kristna studentföreningen Unitas och Frikyrkliga studieförbundet. De döpte sin helnyktra skapelse festivalborg. Hur festivallik stämning var är mig inte bekant, men namnet var omvändande och en förebådare till vad som komma skulle.

Maj år 2000. Det är drygt fem månader sedan millennieskiftet och Västgöta nation har just slagit kassarekord. Aldrig har de omsatt så mycket på ölcaféet Djäknen dagen innan valborg: 30 000 kronor, vilket motsvarar en omsättning på knappt 37 000 kronor i dagens penningvärde. En fantastisk omsättning, amazing. Och en tanke väcks. I Västgöta-correspången, nationens nationstidning, från december 2000 möter vi i kalendariet för nästkommande år ett bekant namn: kvalborg. Puben dagen innan valborg har istället blivit kvalborg, kvalifikationen för valborg (enligt en samtida och västgötsk källa betyder ordet just detta och har inget med de kval somliga emellanåt känner när de mår dåligt). Ett namn värdigt en kväll med god omsättning. Så den 29 april 2001 på Västgöta nation hålls världshistoriens första kvalborg, med hela nationshuset öppet, inklusive stora salen, och inte minst öppet ut till innergården. Hur det gick förtäljer inte undertecknads källor. Men kvalborg blev kvar. Än i dag. För Västgöta nations kvalborg kom att spridas. Allt fler nationer hade släpp och storpub dagen före sista april och en term behövdes därför. 2005 hade Östgöta nation sitt kVALBORGs-SALT – med två dansgolv, DJ Johanna Olofsson och tidstypisk typografi – och blev därmed den näst första nationen i Uppsala, kanske världen, att använda begreppet. 2006 arrangerade Västmanlands-Dala nation en så kallad kvalborgsgask.

"Inget kunde hejda kvalborg. Och tillsammans med valborg triggades något igång."


Annons

Annons

Ordets betydelse hade nu verkligen lämnat Västgöta nation och fått den utvidgade betydelse det har idag. Men kvalborg var inte utan konkurrenter. 2006 myntade nämligen Kalmar nation termen näst sista april, bildat enligt samma mönster som sista april, vars livslängd emellertid blev alltför kort. Inget kunde hejda kvalborg. Och tillsammans med valborg triggades något igång. Det blev ett mönster i studentens huvud – ett mönster för ordbildning genom rim och nedräkning. Skvalborg, kvalborg, valborg – och även ett kortlivat alborg för första maj är belagt – innebär en nedräkning av de initiala konsonanterna. Det tidigaste belägget på nätet som jag har hittat för skvalborg är från 2009, för finalborg 2010 och för katastrofalborg (i betydelsen 2/5) 2013. Skvalborg väcker associationer till drycker som skvalar. Finalen i finalborg anknyter elegant till kvalet i kvalborg. Katastrofalborg talar sitt tydliga språk. I synnerhet skvalborg har kommit till stor nytta och blivit anlitat på nationerna nu när valborgsfirandet tycks vilja börja allt tidigare. På senare tid har festivalborg uppstått från de döda, nu åsyftande en något mer utsvävande valborgsvecka på Norrlands nations. På Östgöta nation firas festikvalborg – en heldag med kända musiker. Och så kanske kulmen på ordlekandet: Gästrike-Hälsinge nations Ghlassborg, ett tvådagarsfirande med glassen i centrum, samt Västgöta nations tirolborg, en skvalborg med oktoberfesttema – såklart.

I snart fyra decennier har vi studenter skojat med heliga Valborg. Och jag tänker inte vara sämre, för jag har en spaning. Vi har en ohållbar trend. Recentiorerna dricker allt mindre för var år som går – alkoholkonsumtionen störtdyker i Sverige – samtidigt som valborgsfirandets fylledagar blir allt fler. Trenden är ohållbar. Det kommer inte att dröja länge före katastrofalborg bortglöms och ersätts med smalborg: en heldag i Ekonomikumparken med yoga, corepass och kettlebells.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?