Annons
Här på Akadmiska sjukhuset utbildas Uppsala universitets läkarstudenter.
Foto: Lina Svensk

Femton år och läkarstudent


Den yngsta studenten på svenska läkarprogram är bara femton år. På lärosätena har det väckts en fråga om man bör införa en åldersgräns på utbildningen.

Det finns ingenting som hindrar en högpresterande femtonåring, som tentat av gymnasiet i förväg, från att läsa på universitet eller högskola. Idag finns läkarstudenter i Sverige som bara är femton och sexton år. Programansvariga menar att det är problematiskt.

– Jag har aldrig hört talas om så unga studenter som vi har i Sverige nu, säger Hans Hjelmqvist, programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet, till Läkartidningen.

Han har tillsammans med Jan Brynhildsen, programansvarig vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda frågan av de övriga programansvariga.

– Vi – på samtliga läkarutbildningar – tycker att detta måste ses över. Vi tycker varken det är bra för de berörda studenterna, patienterna eller lärarna.

Agneta Ekman, universitetslektor på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, menar att det finns en oro att det ska bli vanligare med minderåriga läkarstudenter.

– Det här innebär exempelvis att en patient kan få tala om sina sjukdomar med en 15-åring – ett barn. Vi tycker inte att det är acceptabelt utan tycker att man bör vara äldre för att få utbilda sig till läkare, säger hon till Läkartidningen.

Hans Hjelmqvist påpekar att det finns moment på läkarutbildningen, som dissektioner, som kanske inte är så bra för en så pass ung person att delta i. Men det största problemet tycker han är själva patientkontakten. På de svenska läkarprogrammen möter studenterna patienter redan i början av utbildningen.

– Det kan uppstå obekväma situationer när studenter som är omyndiga träffar patienter. Vad tycker patienterna? Och hur ser en verksamhetschef på att ha personer som inte är vuxna i de här situationerna?, säger han till Läkartidningen.

Det finns även oklarheter kring sekretess- och försäkringsfrågor gällande minderåriga. De Läkartidningen har pratat med tycker att en åldersgräns bör diskuteras. Sjukvården kan, till skillnad från läkarprogrammen, säga nej till att ta emot dem. De programansvariga kommer inom kort att kontakta Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

– Vi vill få fram en gemensam syn med landstingen där vi har den verksamhetsförlagda utbildningen, så vi är överens om hur vi ska hantera det här. Sedan vill vi givetvis att det är förankrat hos Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet, säger Hans Hjelmqvist till Läkartidningen.

Vid Uppsala universitet finns en omyndig läkarstudent, men den personen är sjutton år.

Camila Lacorazza, ordförande för Medicinska sektionen vid Uppsala studentkår, vill inte lämna någon kommentar angående ifall man bör införa en åldersgräns på läkarprogrammet.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…