Annons
Annons
Ett års intensiva studier i svenska och naturvetenskap ska ge nyanlända behörighet att läsa på universitetet.
Foto: Wikimedia commons/Gnarlycraig

Nyanlända får eget basår


Ett års studier i behörighetsgivande svenska och kompletterade utbildning i naturvetenskap inrättas för att snabbare slussa in nyanlända till högre studier. Efteråt är de garanterade plats på ämneslärarprogrammet.

Språk, naturvetenskap och en introduktion till universitetsstudier i kombination. Efter ett intensivt år ska nyanlända vara redo för universitetsstudier. Den pilot i form av uppdragsutbildning som Uppsala universitet och kommunen startade 2016 har fallit väl ut, och nu har man beslutat att inrätta ett särskilt basårsprogram för personer med utländsk förutbildning som nyligen kommit till Sverige.

– Vi har lärt oss mycket under piloten och tror på idén att kombinera språk, naturvetenskap och en introduktion till universitetsstudier. Vi vill göra något bra för en målgrupp som annars inte har en enkel väg till universitetsstudier och samtidigt bidra till att ge samhället viktig kompetens på arbetsmarknaden, säger Lisa Freyhult, studierektor vid institutionen för fysik och astronomi och engagerad i pilotutbildningen, i ett pressmeddelande.

Första terminen kommer studenterna att läsa naturvetenskapliga ämnen som de redan studerat i hemlandet på svenska, andra ägnas åt komplettering av den behörighet de har från hemlandet. Parallellt under hela året ges behörighetsgivande svenskkurs.

Vissa svenskkunskaper krävs, och kommer att testas med inträdesprov. Efter basåret finns möjlighet att få en reserverad plats på ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…