Annons
Annons
Caroline Bodin, Uppsala universitets studenter.
Foto: Sandra Gunnarsson

Uppsala universitets studenter


Representeras av Caroline Bodin, 27 år, studiebevakare på humanistiska sektionen. Är snart klar med en kandidat i utvecklingsstudier.

Vad tycker ni fungerar bra i Uppsala studentkår?

– Främst så har vi kickat igång ett projekt med samordna studentrepresentation centralt på kåren. Kåren har också skapat ett centralt utbildningssamverkansutskott. Sen har även rapporten om den psykosociala arbetsmiljön för studenter varit jätteviktig det här året.

Vad tycker ni fungerar mindre bra?

– Att sektionerna inte har så mycket inflytande när det gäller att fatta beslut på kårens centrala nivå.

Hur skulle ni önska att det såg ut?

– Det vi främst vill se i ett första steg är att sektionerna får mandat och rösträtt i fullmäktige. På sikt vill vi se en kår som styrs av alla medlemmar, inte av partierna.

På sikt vill ni då se en helt avpolitiserad kår?

– Nej det är en sanning med modifikation. Vi förstår ju att allt kåren gör är politik i sig, det är klart att vi driver politik för studentfrågor. Det vi vill se är ju en kår som styrs av alla sina medlemmar. Det ska inte ha en betydelse var du ligger ideologiskt för att du ska kunna engagera dig för din utbildning.

Studenter som inte har koll på sektioner eller kåren kan ändå få för sig att rösta i kårvalet. Då utgår de oftast från sin politiska hemvist och röstar efter den. Finns det inte en risk att man tappar dessa röster, när folk inte vet vad sektionerna är? Det är ju lättare att relatera till partipolitik än sektion.

– Bland väljarna har ju UUS [har ej rikspolitisk anknytning reds anm.] varit det största partiet i flera år*. Och det talar sitt tydliga språk.

Ergo är en väldigt stor utgiftspost för Uppsala studentkår och det organ som har i uppgift att hantera frågor rörande Ergo är Tidningsutskottet där samtliga kårpartier har en representant. De har inte haft ett enda möte under verksamhetsåret. Kan man lita på ert engagemang, när ni inte sett till att ha en person som driver i tidningsutskottet?

– Att tidningsutskottet inte gått så bra är ju beklagligt då vi tycker att Ergo är en viktig resurs. Vi är medvetna om bristerna och har pratat om att det ska bli bättre.

Vad har ni som parti bidragit med under året?

– Vi har varit väldigt aktiva med att interpellera, motionera och debattera i fullmäktige. Sen finns ju många av våra partimedlemmar på poster i sektionerna vilket gör att vi är med i vad som händer i kåren. Vi har också försökt få fart i organisationsfrågan, bland annat genom en debattartikel i Ergo.

Hur ska man få ordning på kårens ekonomi?

– Vi måste se över vilka intäkter och utgifter vi har. Ergo är en stor faktor och vi måste se till Ergos finansiering och kårens gemensamma budget och väga hur vi kan få det balanserat. För att förbättra hela kårens ekonomi tror jag att vi främst måste jobba mycket hårdare med hur vi engagerar våra medlemmar. Sen kan man också utreda om vi kan söka finansiering från våra fakulteter och institutioner till just sektionernas verksamhet och främst då till studiebevakning och studentrepresentation.

*rättelse

2017 hade UUS störst väljarstöd.
2016 var VSF största parti följt av UUS
2015 var Fi Studenter största parti följt av UUS
2014 var Fi Studenter största parti följt av UUS


Annons

Annons

Åtta snabba

Samtliga kårpartier har fått ett antal kortfrågor att svara på. Här kommer Uppsala universitets studenters svar.

Vad är sämst med Uppsala universitet?

– Bristen på studieplatser, särskilt i tysta utrymmen, samt att biblioteken inte har extra öppet under tentamens- och uppsatsperioder.

Vad bör US lägga krut på som man inte gör idag?

– Lokalt inflytande. US måste anpassa sig om det ska överleva. Därför måste lokala sektioner och studentföreningar få mer utrymme än idag.

Vilket parti kan ni tänka er att samstyra med?

– Precis som tidigare är vi öppna för och hoppas sitta i en styrelse med alla partier. Vi måste släppa partibråk och jobba framåt gemensamt.

Vilken del av kårens verksamhet ska man skära i för att få rätsida på ekonomin?

– Vi bör ej skära på något specifikt utan hitta nya lösningar för vissa utgifter, t.ex. genom bidrag från fakulteterna för sektionerna lokalt.

Hur ska man göra kåren mer synlig?

– Genom att få in de lokala sektionerna och studentföreningarna i kårens fullmäktige, så att kåren blir en synlig del av deras vardag.

Ska kårens medlemsavgift ligga kvar på 65 kronor per termin?

– Ja, tröskeln att gå med ska vara låg. Avgiften höjdes senast inför detta år och vi bör undvika höjningar om de inte verkligen är motiverade..

Hur ska US jobba för att minska psykisk ohälsa bland studenter?

– Genom att ligga på UU om att löpande kartlägga den psykiska hälsan hos studenterna och på både UU och Region Uppsala om att öka stödet.

Hur kan US bättre stötta studenter som har barn?

– Se till att kommunen erbjuder mer barnomsorg i de områden där studenter bor samt nära campus, och att UU skapar bättre schemaläggning.

Läs mer

2020-01-27 16:11
I mitten av januari stals sex röda flaggor från stängerna utanför Ekonomikum. Det är dock inte första gången någon får…
2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…
2020-01-23 14:10
I veckan rapporterade media om genusforskare som tystas efter hot. I artiklarna och inslagen målades det upp en mörk…