Annons
Annons
Kuratorskonventets vice ordförande Line Nielsen.
Foto: Sanna Svanström

Så arbetar nationerna efter inationensintresse


I början av året publicerades uppropet inationensintresse där över 800 nationsmedlemmar vid Uppsala universitet vittnade om ofredanden och tystnadskultur. I kuratorskonventets efterföljande arbete ser vice ordförande Line Nielsen ett stort gensvar hos medlemmarna– men också att det är en lång väg kvar.

Några veckor efter att uppropet publicerades i UNT och Ergo anordnade kuratorskonventet ett öppet samtal för att diskutera hur nationerna kan arbeta mot problemen som togs upp i inationensintresse. Sedan dess har förslag och idéer samlats in och nationerna har dragit igång egna projekt i sina verksamheter. Även kuratorskonventet har fortsatt med sitt arbete.

– Vi har precis röstat igenom några namnändringar för att göra posters namn könsneutrala. Kampanjen ”Ett respektfullt nationsliv” har vi arbetat vidare med och vi jobbar just nu med en handbok till nationsaktiva om hur man jobbar mot trakasserier. Förhoppningen är att den blir klar den här terminen, säger Line Nielsen, vice ordförande i KK. nbsp;

Kuratorskonventet har också anordnat en ledarskapsutbildning med fokus på ledarskap som främjar jämställdhet och frågan om hur man bäst tar arbetet vidare har lyfts på en inspektorslunch. Frågorna väcker engagemang, menar Line Nielsen.

– Det var många nationsaktiva som skrev under det här uppropet och de vill se en förändring.

Hur tycker du nationerna har arbetat med det här?
– Alla nationer har tagit det här på stort allvar. Sedan har arbetet på varje nation sett olika ut beroende på hur just deras verksamhet och hur deras tidigare jämställdhetsarbete har sett ut.

Hur fortsätter arbetet framöver?
– Nu ska vi utvärdera – hur det har gått. Vad har fungerat och vad vill våra medlemmar? När vi vet det ser vi också vad vi behöver arbeta mer med, säger Line Nielsen och fortsätter:

– Många tycker att vi har tagit tag i den här frågan ordentligt vilket är jättebra – men vi har en lång väg kvar att gå. Det här är svåra frågor som man inte löser över en lunch. Det är ett långsiktigt arbete. nbsp;

Avslutningsvis skickar Line Nielsen med en uppmaning till den som vill engagera sig.
– nbsp; Tycker du att de här frågorna är viktiga och vill arbeta med dem – prata med din nation Nationerna är sina medlemmar, säger Line Nielsen.

nbsp;

Här följer några exempel på åtgärder från nationerna: nbsp;

Stockholms nation

Har anlitat extra personal i samband även med mindre informella sittningar och inte bara släpp för att öka tryggheten.

nbsp;

Uplands nation nbsp;

Har uppdaterat sin hemsida med en ”Trygg på nationen”-flik för att bättre informera om sitt likabehandlingsarbete och hur man gör för att rapportera en händelse eller komma med förslag på förbättringar.

nbsp;

Gästrike–Hälsinge nation

Har tilldelat marskalkar ansvar som trygghetsvärdar under gasquer och baler.

nbsp;

Östgöta nation

Arbetar nu med att införa en stödtelefon under gasquer som man kan kontakta om något händer. nbsp;

nbsp;

Västgöra nation

Planerar att anordna en workshop med temat sexuella trakasserier för styrelsen, ämbetsverket samt övriga medlemmar.

nbsp;

Södermanlands-Nerikes nation

Har en målsättning att jämna ut könsfördelningen på positioner i bistron och i klubbverksamheten.

nbsp;

Västmanlands-Dala nation

Skickade tidigare i år ut en enkät angående situationen på V-Dala till funktionärer och medlemmar via mail, som nu håller på att sammanställas. nbsp;

nbsp;

Smålands nation

Har anordnat en diskussionskväll för ämbetsverkare där ämnen som jämlikhet, sexuella trakasserier och diskriminering diskuterades.

nbsp;

Göteborgs nation

Har startat upp projektet killmiddag och hållit i en sådan.

nbsp;

Kalmar nation

Har påbörjat ett arbete med att uppdatera nationens handlingsplan för trakasserier samt jämlikhetspolicy.

nbsp;

Värmlands nation

Vill öka kommunikationen mellan barerna och de ansvariga genom att införskaffa walkie-talkies.

nbsp;

Norrlands nation

Har startat upp ett jämlikhetsutskott.

nbsp;

Gotlands nation

Har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur en könsneutralisering av nationens stadgar – och nationen i allmänhet – skulle kunna se ut. nbsp; nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

nbsp;

nbsp;

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…