Annons
Annons
Ungerns regering och akademin har en komplicerad relation.

Band klipps mellan universitet och regering


Ett lärosäte förlorar sin statliga finansiering och ett annat flyttar sin verksamhet till Österrike. Det är på flera sätt en svår situation för högre utbildning i Ungern.

I slutet av oktober stod det klart att Centraleuropeiska universitetet nbsp;(CEU) i Budapest kommer att flytta till Wien under 2019. Flytten är ett svar på den ungerska regeringens restriktioner mot forskare från andra länder.

– Vi har avvaktat så länge vi har kunnat, men det vore oansvarigt att inte vidta åtgärder för att säkra CEU:s framtid. Tyvärr har vi tvingats till det här beslutet genom regeringens ovilja att erbjuda en acceptabel lösning, säger CEU:s Michael Ignatieff i en artikel i Times Higher Education.

Tanken är att undervisningen i de nya lokalerna i Wien påbörjas under läsåret 2019-2020. Studenter som redan är inskrivna vid universitetet kommer att få läsa klart sina utbildningar i Budapest.

Idag skriver Times Higher Education att ett annat ungerskt lärosäte, Corvinusuniversitetet, förlorar sin statliga finansiering. Det finns en oro för att andra ungerska lärosäten ska gå samma väg, och att det kommer att bli ännu svårare att finansiera utbildningar som inte ses som ekonomiskt gynnsamma.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…
2020-02-20 10:24
Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera…
2020-02-19 11:55
”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid…