Annons
Annons
Ludvig Lundgren, ordförande för Uppsala studentkår, är kritisk mot bristen på studentfokus i Uppsala kommuns politiska plattform.
Foto: Lina Svensk

”Får oss att undra om de tar studenter på allvar”


Uppsala kommuns politiska plattform saknar studentfokus, anser Uppsala studentkår. Ordförande Ludvig Lundgren hoppas att kommunledningen ska ta till sig av kritiken och visa sin vision för Uppsala som studentstad.

Åtminstone 10 procent av stadens befolkning är studenter, ändå saknas fokus på Uppsala som studentstad i nya kommunledningens politiska plattform med tio mål för kommande mandatperiod, menar Uppsala studentkår.

– Det får oss att undrar om de tar studenter och universitetet på allvar, säger Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren.

På onsdagsmorgonen skickade Uppsala studentkår ut ett pressmeddelande där man uppmanar kommunen att visa att de har en vision för studenterna, universitetet och Uppsala som studentstad. Bland annat efterfrågas utbyggnad av studentbostäder, förskolor nära campus och cykelvägar.

– Studenter nämns bara väldigt löst, gällande att man ska bygga fler studentbostäder. Vi vill se mer konkreta förslag, säger Ludvig Lundgren.

Han påtalar också att den utbredda psykiska ohälsan bland studenter behöver uppmärksammas på kommunnivå. Enligt den rapport som släpptes 2017 lider 42 procent av alla Uppsala universitets studenter av ängslan och oro varje vecka.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), menar att kritiken mot den politiska plattformens brist på studentfokus är obefogad, eftersom frågorna som Uppsala studentkår lyfter, om psykisk hälsa, utbyggnad av förskolor, nya studentbostäder och cykelvägar finns med bland målen.

– Därför blir jag förvånad över kårledningens uttalande. Frågor som är viktiga för studenterna och våra två universitet är viktiga för hela Uppsalas utveckling. Det genomsyrar plattformen och kommer också att prägla vårt arbete under mandatperioden. Jag hoppas också att kårledningen vill fortsätta det konstruktiva samarbete och den goda dialog som kommunen och studentkårerna gemensamt har, säger Erik Pelling.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…
2020-02-20 10:24
Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera…
2020-02-19 11:55
”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid…