Annons
Annons
Första spadtaget tas för de nya husen på Studentvägen.
Foto: Sigrid Asker

Ett andra första spadtag på Studentvägen


Nu påbörjas förtätningen av bostadsområdet på Studentvägen. Första spadtaget firades med tal, körsång och välbehövlig värmande glögg.

Liksom idag var man på femtiotalet tvungen att hantera en starkt växande studentbostadsmarknad. Det var Norrlands, Gästrike-Hälsinge och Stockholms nationer som gick samman och begärde att få förvärva tomtmark på Karlsroområdet för att uppföra korridorsboenden och lägenheter för studenter.

Dåvarande förstekurator på Gästrike-Hälsinge nation, Lars Bäcklund, numera professor emeritus i klinisk fysiologi, höll tal när första spadtaget för det nya området togs. Idag

är han först upp i talarstolen när första spadtaget ska tas för de sex nya husen. Han konstaterar att processen för att få bygglov var betydligt snabbare förra gången det begav sig.

– Jag minns också att det var bättre väder 2 maj 1956 än vad det är idag, säger han skämtsamt.

Det är en skara på runt femtio personer som har trotsat novemberkylan för att samlas mellan Ansgarsgården och Krongatan. Arkitektbyrån A-sidan har ställt upp ett tält där besökarna serveras korv, snacks, alkoholfritt bubbel och inte minst värmande glögg, samt får möjlighet att titta på byggplanen. Utbyggnaden väcker av åhörarna att döma intresse hos flera generationer. Det är tydligt att Studentvägen har haft betydelse i mångas liv.

– Jag ångrar verkligen inte tiden i studentkorridor, säger Johan G. Delin, ordförande i Stockholms nations bostadsstiftelse.

Även Norrlands nations förstekurator Jakob Ernstsson och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling, tillika ordförande i plan-och byggnadsnämnden, nämner värdet av kollektivt boende i sina tal.

– Ensamhet är ett stort problem i vårt samhälle. Vi är glada att kunna verka för att färre ska behöva uppleva det under studietiden åtminstone, säger han.

Norrlands nations manskör Chorus Virorum tar vid och bjuder till publikens förtjusning på bland annat ”Helan går” och den för dagen specialskrivna ”Sjung om Studentvägens lyckliga da´r”. Efter den uppvärmningen (och glöggens) får den ceremoniella spaden göra sitt. Tack och lov i en nyligen ditplacerad jordhög som ännu inte har hunnit frysa.


Annons

Annons

Förtätning på Studentvägen

Förslaget som nu har antagits innefattar sex nya bostadshus. I södra delen av området placeras två punkthus i fyra våningar, på östra sidan om Studentvägen, söder om Ansgarsgårdens kapell två saxade lamellhus i fem våningar och längst söderut ytterligare ett saxat lamellhus med fem våningar. Sammanlagt blir det 295 nya lägenheter och studentrum.

Byggplanen har tagits fram av arkitekt Åsa Flarup på A-sidan och landskapsarkitekt Karin Danielsson på Karavan Landskap.

Källa: Uppsala kommun

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?