Annons
Annons
Där i mitten syns Uppsala studentkårs nuvarande standar.
Foto: Sandra Gunnarsson

Nya standar på gång


Två nya standar ska tas fram och representera samtliga kårer och nationer vid Uppsala universitet. Dessa väntas kosta runt 1,2 miljoner kronor och ska finansieras med donationer samt medel från kårerna och kuratorskonventet.

I våras skrevs ett avtal om att samtliga kårer vid Uppsala universitet och kuratorskonventet ska skaffa två gemensamma standar*. Idag har endast Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (framtaget 2017 och har inte varit med på akademisk högtid) standar och tanken är att de och de övriga kårerna och nationerna ska inkluderas under två nya. Standar används bland annat vid akademiska högtider (professorsinstallation, doktorspromotion) samt externa evenemang för att representera studentorganisationen på plats.

Under senaste kårfullmäktigemötet berättade Uppsala studentkårs auktoriserade revisor att det kommit till hans kännedom att avtalet om att införa de gemensamma standaren kanske inte hade fastställts på rätt sätt. Han kunde därför inte rekommendera fullmäktige att fatta beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse, utan skulle utreda beslutsprocessen närmare för att kunna ge rekommendation i frågan på decemberfullmäktige.

Från och med att de nya standaren är på plats, blir det inte tillåtet för kårerna som har gamla standar att ta med dem på akademiska högtider. Detta sedan universitetet valt att begränsa maxantalet till två standar vid dessa tillfällen. Däremot kommer Uppsala studentkårs gamla trotjänare fortfarande att användas på externa evenemang, som Valborg och Gustav Adolfsdagen.

De nya standaren kommer att kosta runt 1,2 miljoner kronor. Samtiliga kårer har gått in med 5 000 kronor var, och kuratorskonventet 30 000 kronor. Övrig finansiering ska lösas genom donationer. Ett av de två standaren beräknas vara klart till sommaren.

*Standar, som ibland felaktigt kan beskrivas som en flagga, är en typ av tygstycke med emblem som hänger från en horisontell stång, som i sin tur sitter på en bärstång.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?